GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi sürgen doku hücrelerinin özelliklerinden değildir?

 • A) Sitoplazması boldur.
 • B) Küçük çekirdeklidir.
 • C) İnce çeperlidir.
 • D) Kofulsuz ya da az ve küçük kofulludur
SORU 2

I- Parankima
II- Sklerankima
III- Kollenkima
Yukarıda verilen temel doku hücrelerinden hangileri yaprakta bulunup, fotosentez ile organik besin üretebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Aşağıdakilerin hangisi epidermis hücrelerinin farklılaşması ile oluşmaz?

 • A) Stoma (gözenek)
 • B) Hidatod (su savakları)
 • C) Lentisel (kovucuk)
 • D) Emergens (diken)
SORU 4

Aşağıda verilen bitkilerin hangisinde kazık kök tipi görülür?

 • A) Mısır
 • B) Bamya
 • C) Pırasa
 • D) Çuha çiçeği
SORU 5

I- Aşırı sulama
II- Aşırı sıcak
III- Rüzgarlı hava
Yukarıdaki koşulların hangilerinde stomalar kapanır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Aşağıdaki elementlerden hangisi, bitkilerin büyüme ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu makro elementlerdendir?

 • A) Klor
 • B) Çinko
 • C) Demir
 • D) Karbon
SORU 7

Fabrikalarda yapay (suni) gübre üretiminde bitkinin yeterli beslenebilmesi için gerekli olan elementler kullanılır.
Aşağıda verilen elementlerden hangisi suni gübre yapımında kullanılmaz?

 • A) Azot
 • B) Bakır
 • C) Fosfor
 • D) Potasyum
SORU 8

Mikorizalar mantarlar ile bitki köklerinin ortak yaşamasıyla oluşan, değişime uğramış köklerdir.
Bu birliktelikte mantarların bitkiye sağladığı fayda hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) Su ve minerallerin emilmesi için bitkiye geniş yüzey alanı sağlar.
 • B) Havanın azotunu bağlayarak, bitkiye verir.
 • C) Fotosentez yaparak, ürünlerini bitkiye verir.
 • D) Bitki için gerekli gaz alışverişini yapar.
SORU 9

Gaz formunda olup, meyve olgunlaşmasını sağlayan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sitokinin
 • B) Giberellin
 • C) Etilen
 • D) Oksin
SORU 10

Ceviz ağacının köklerinin, hemen yanından geçen akarsuya doğru daha fazla uzadığı görülmüştür. Köklerdeki bu hareket, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Pozitif hidrotropizma
 • B) Negatif hidrotropizma
 • C) Pozitif geotropizma
 • D) Negatif geotropizma
SORU 11

I- Sarmaşığın temas ettiği desteğe doğru sarılması
II- Bitki kökünün yaralanan bölgenin tersi yönde büyümeye devam etmesi
III- Küstüm otuna (mimoza) dokununca yapraklarını kapatıp aşağı doğru sarkıtması
Yukarıda verilen bitki hareketlerinden hangileri tropizma örnekleridir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 12

Bitkilerde fotoperiyodizm ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 • A) Uzun gün bitkileri genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenir.
 • B) Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkilere nötr gün bitkileri denir.
 • C) Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gelişim gösterdikleri evre, fotoperiyot olarak adlandırılır.
 • D) Kısa gün bitkileri genel olarak gecelerin gündüzlerden kısa olduğu mevsimlerde çiçek açarlar.
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisi açık tohumlu bitkilerden değildir?

 • A) Çam
 • B) Ardıç
 • C) Ladin
 • D) Ceviz
SORU 14

I- Başcık
II- Yumurtalık
III- Tepecik
Yukarıda verilen çiçek kısımlarının hangilerinde üreme hücreleri üretilir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Dört tane tohum taslağı olan bir çiçekten oluşacak meyvede, en fazla kaç tane tohum oluşur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 16

Polenlerinin dişi organ tepeciğine ulaşma şansı çok az olduğundan çok fazla polen üretmesi gereken bitkiler, aşağıdaki tozlaştırıcılardan hangisini kullanıyordur?

 • A) Rüzgar
 • B) Böcek
 • C) Kuş
 • D) Su
SORU 17

Çiçekli bitkilerde besi doku (endosperm) oluşurken sperm çekirdeği, embriyo kesesindeki hangi çekirdekleri döller?

 • A) Sinerjit
 • B) Antipot
 • C) Yumurta
 • D) Polar
SORU 18

I- Besi doku (endosperm)
II- Embriyo
III- Kabuk
Tohumun çimlenme sürecinde, yukarıdaki tohum bölümlerinin hangilerinin miktarında azalma olur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdaki meyvelerden hangisi tek bir yumurtalığın gelişmesi ile oluşmuş, basit meyve örneğidir?

 • A) Dut
 • B) Çilek
 • C) Üzüm
 • D) Ahududu
SORU 20

Tohumda çimlenmenin olmadığı, metabolizmanın çok yavaşladığı uyku haline ne ad verilir?

 • A) Nasti
 • B) Tropizma
 • C) Dormansi
 • D) Minimum kuralı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBCDBACABDDBDADACC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?