GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Yukarıda verilen çaprazlamadaki F1 dölünün kendileştirilmesi ile elde edilecek F2 döllerinin fenotip ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • A) 1
 • B) İç parazitlerin sindirim sistemleri gelişmediği için konağın sindirilmiş besinlerinin olduğu vücut bölümlerinde yaşarlar.
 • C) 3:1
 • D) Dış parazitlerin sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.
SORU 2

Bağımsız genler ile ifade edilen, AaBbCcDd genotipine sahip birey mayoz hücre bölünmesi ile en fazla kaç çeşit gamet oluşturulabilir?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 12
 • D) 16
SORU 3

Yukarıdaki şekilde Ali’den alınan kan damlaları üzerine antikorların damlatılması sonucu oluşan çökelme durumu gösterilmiştir.
Buna göre Ali’nin kan grubu nedir?

 • A) A Rh-
 • B) B Rh-
 • C) A Rh+
 • D) B Rh+
SORU 4

Kuşların cinsiyetine göre vücut hücrelerindeki kromozom durumu;
16 + ZZ → Erkek
16 + ZW → Dişi
şeklindedir.

Buna göre kuşların eşey tayini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Eşeyi tek tip gonozom belirler.
 • B) Dişiler heterogametik, erkekler ise homogametiktir.
 • C) Oluşacak yavrunun cinsiyetini belirleyen dişi bireydir.
 • D) Erkek birey, mayoz hücre bölünmesi ile tek tip gamet oluşturur.
SORU 5

Yapışık parmaklılık özelliği ile ilgili gen sadece Y kromozomu üzerinde bulunmaktadır.
Yapışık parmaklılık görülen bir babanın, erkek çocuğunun yapışık parmaklı olma olasılığı % kaçtır?

 • A) 0
 • B) 25
 • C) 50
 • D) 100
SORU 6

İnsanda mayoz hücre bölünmesinde otozomal kromozomlardaki ayrılmama sonucunda, aşağıdaki gametlerden hangisi oluşmaz?

 • A) 21+X
 • B) 22+X
 • C) 21+Y
 • D) 23+X
SORU 7

Aşağıda verilenlerden hangisi çift halkalı pürin grubu organik bazlardandır?

 • A) Adenin
 • B) Timin
 • C) Urasil
 • D) Sitozin
SORU 8

Bir protein sentezinde en fazla kaç çeşit amino asit kullanılabilir?

 • A) 8
 • B) 12
 • C) 18
 • D) 20
SORU 9

Gen (nokta) mutasyonu ile oluşan, bozuk yapı ve çözünürlükteki hemoglobin oluşumu nedeniyle alyuvarların şekli bozulur ve vücuda yeterli oksijen taşıyamaz.
Bu durumun görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hemofili
 • B) Yapışık parmaklılık
 • C) Orak hücreli anemi
 • D) Kırmızı-yeşil renk körlüğü
SORU 10

Protein sentezinde aşağıdakilerden hangisi görev almaz?

 • A) Enzim
 • B) ATP
 • C) mRNA
 • D) Yağ asitleri
SORU 11

Gen klonlama işleminde aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılır?

 • A) Genetiği değiştirilmiş plazmit bakteriye aktarılır.
 • B) Klonlanacak genin aktarılacağı plazmit, bakteriden ayrıştırılır.
 • C) Ayrıştırılan plazmit restriksiyon enzimleri ile kesilir.
 • D) Genetiği değiştirilmiş bakteri kültüre alınarak çoğaltılır.
SORU 12

Bitkisel ve hayvansal organizmalarda yüksek kaliteli ve verimli döller elde etmek için ıslah yöntemi kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi modern ıslah yönteminin özelliğidir?

 • A) İstenilen özelliklere sahip organizmayı elde etmek çok uzun zaman alır.
 • B) Islah için kullanılacak genetik materyal sınırlıdır.
 • C) Gen aktarımı ve klonlama gibi yöntemler kullanılır.
 • D) İstenilen özelliklerin aktarımında sadece ebeveynlerin DNA’ ları kullanılır.
SORU 13

Ekolojik nişleri çakışan, iki farklı tür arasında kesinlikle görülmeyen etkileşim hangisidir?

 • A) Tür içi rekabet
 • B) Türler arası rekabet
 • C) Av-avcı ilişkisi
 • D) Mutualizm
SORU 14

Birlikte yaşayan (simbiyotik) iki tür canlıdan birisi fayda sağlarken diğerinin zarar gördüğü birliktelik aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mutualizm
 • B) Gevşek mutualizm
 • C) Kommensalizm
 • D) Parazitizm
SORU 15

Çam, badem vb. ağaçların üzerinde yaşayarak, sömürücü emeçlerini konağın odun borularına uzatan, buradan su ve minerallerini alan, yarı parazit bitki aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Canavar otu
 • B) Ökse otu
 • C) Küsküt otu
 • D) Yonca
SORU 16

Popülasyonun büyüklüğüne etki eden faktörler;
I- Doğumlar
II- Ölümler
III- İçe göçler
IV- Dışa göçler
Yukarıda verilen faktörlerden hangilerinin büyük olması ile popülasyon kesinlikle büyüyecektir?

 • A) I ve III
 • B) I ve IV
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerin hangisinde “popülasyonun taşıma kapasitesi” tanımlanmıştır?

 • A) Belirli bir alanda yaşayan bir türe ait bulunabilecek en fazla fert sayısıdır.
 • B) Birim alan ya da hacimdeki aynı popülasyona ait birey sayısıdır.
 • C) Belirli bir zamanda popülasyonu oluşturan birey sayısıdır.
 • D) Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü çevre aktörleridir.
SORU 18

Bir popülasyonda, üreme öncesi dönemdeki birey sayısı, üreme dönemindeki birey sayısından fazladır.
Bu popülasyon için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

 • A) Dengededir.
 • B) Büyümektedir.
 • C) Küçülmektedir.
 • D) Yok olmaktadır.
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisi “biyolojik çeşitliliğin” azalmasına neden olmaz?

 • A) Çarpık kentleşme
 • B) Plansız madencilik
 • C) Doğal hayatı koruma
 • D) Baraj ve otoyol yapımı
SORU 20

Aşağıda verilenlerden hangisi çayırın faydalarından değildir?

 • A) Etçil hayvanlar için besin kaynağıdır.
 • B) Kirlenen havayı temizler.
 • C) Toprağı korur.
 • D) Suyu tutar.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCADBADCDBCADBAABCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?