GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Verilen şemaya göre, Ayşe için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kalıtsal karakterlerini annenin yumurtası ve babanın spermi ile alır.
 • B) Her karakteri için, hem anneden hem de babadan gen almıştır.
 • C) Fenotipi, anne ve babasından farklı özellikler gösterebilir.
 • D) Dış görünüşünün belirlenmesinde sadece genleri etkilidir.
SORU 2

AaBb genotipli bireyin, genlerinin kromozom üzerinde dizilişi şekildeki gibidir.
Bu bireyin krossing-over olmaksızın oluşturabileceği gamet çeşidi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) AB
 • B) AB
 • C) AB
 • D) BB
SORU 3

Aşağıdaki durumlardan hangisinde anne ve bebeğin kan grupları arasında kan uyuşmazlığı görülür?

Anne -- > Bebek

 • A) Rh- -- > Rh+
 • B) Rh- -- > Rh-
 • C) Rh+ -- > Rh+
 • D) Rh+ -- > Rh-
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi eksik baskınlık durumu ile ilgili değildir?

 • A) İki heterozigot bireyin çaprazlanması sonucu elde edilen döllerin fenotip ve genotip ayrışım oranı birbirine eşittir.
 • B) Aynı karakteri kontrol eden gen çiftinden her birisi aleline göre baskın veya çekiniktir.
 • C) Farklı fenotipteki homozigot bireyler çaprazlandığında elde edilen melezler ana ve baba fenotipinden farklıdır.
 • D) Farklı fenotipteki homozigot bireyler çaprazlandığında elde edilen döllerde her iki alenin etkisi görülür.
SORU 5

Soy ağacındaki 1 ve 2 numaralı bireylerin kan grubu genotipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1 -- > 2

 • A) AA -- > AO
 • B) BO -- > BO
 • C) AB -- > OO
 • D) AO -- > BO
SORU 6

Vücut hücrelerinin kromozom dağılımı 2n = 6+ xy şeklinde gösterilen sirke sineği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Bireyin cinsiyeti yoktur.
 • B) Vücut hücrelerinde 8 otozom vardır.
 • C) Eşey hücrelerinde 1 gonozom vardır.
 • D) Eşey hücrelerinde 4 çift kromozom bulunur.
SORU 7

I. Yumurta
II. Sperm
III. Eşey ana hücresi
Yukarıdakilerden hangileri insanda mayoz bölünme sonucu oluşup, vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 8

İnsanda;
I. 21+x
II. 23+x
III. 22+x
kromozomlu yumurta hücrelerinden hangileri mayoz bölünmede ayrılmama sonucu oluşur?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 9

İnsanda, doğumdan sonraki ilk beş gün içerisinde bebeğe uygulanan test ile erken teşhis edilebilen, enzim eksikliğine bağlı olarak zeka gelişimini olumsuz etkileyen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hemofili
 • B) Albinizm
 • C) Fenilketonüri
 • D) Orak hücreli anemi
SORU 10

Hemofili hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kalıtsal bir hastalıktır.
 • B) Y kromozomu üzerinde taşınır.
 • C) Erkeklerde daha çok görülür.
 • D) Çekinik bir özellik gösterir.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından tür melezi yapılmasının amaçlarından değildir?

 • A) Süt verimi yüksek inek ırklarının yetiştirilmesi
 • B) Yumurta verimi yüksek tavuk ırkının üretilmesi
 • C) Farklı bitki türlerinin çaprazlanarak yeni türler elde edilmesi
 • D) Büyük koçanlı ve etrafı tohumlarla çevrili mısır yetiştirilmesi
SORU 12

Akraba evliliklerinde, sağlam görünüşlü ebeveynlerin, kalıtsal hastalıklara sahip çocuklarının olma olasılığı daha yüksektir.
I.Akraba olan bireylerin gen kaynağını oluşturan genler benzerdir.
II.Çekinik genlerin ortaya çıkma olasılığı ancak homozigot halde mümkün olur.
III.Sağlam bireylerin çekinik gen bakımından taşıyıcı olma riski vardır.
Buna göre yukarıdakilerden hangileri akraba evliliklerinde kalıtsal hastalıkların görülme sıklığını artıran nedenlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal hastalık değildir?

 • A) Renk körlüğü
 • B) Yarık damaklılık
 • C) Omurga açıklığı
 • D) Tavşan dudaklılık
SORU 14

Bir adadaki keçi popülasyonu önce besin bolluğu, sonra besin kıtlığı içerisinde dengede tutulmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu popülasyonun dengesini bozabilecek etmenlerden değildir?

 • A) Keçilerde üreme hızının sabit olması
 • B) Adadaki tazıların keçileri avlaması
 • C) Keçilerde salgın hastalıkların görülmesi
 • D) Keçi popülasyonunda varyasyonların meydana gelmesi
SORU 15

İnsanlar tarafından hayvan ve bitkilerde ırk veriminin artırılması amacıyla ana ve babalarının seçilerek, gelecek dölün üretilmesine ne denir?

 • A) Yapay seleksiyon
 • B) Genetik sürüklenme
 • C) Doğal seçilim
 • D) Eş seçimi
SORU 16

Doğanın çöpçüsü veya her şey yiyici olarak bilinen saksağanların sayısındaki azalma aşağıdakilerin hangisinden etkilenmez?

 • A) Yeni yerleşim alanlarının açılmasından
 • B) Sanayinin doğal yaşam alanlarında kurulmasından
 • C) Saksağanların biyolojik mücadele uygulamalarında kullanılmasından
 • D) Tarımda zararlılarla mücadelede kimyasal maddelerin kullanılmasından
SORU 17

Aşılama tekniği ile hastalıklara karşı korunma amacıyla kuduz aşısını geliştiren bilim adamı hangisidir?

 • A) Napoleon
 • B) James Watson
 • C) Francis Crick
 • D) Luis Pasteur
SORU 18

I.Kirli suları arıtma
II.Toprak verimini artırma
III.Metan gazından enerji üretme
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde biyoteknolojik yöntemler ile ayrıştırıcı mikroorganizmaların kullanıldığı alanlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın hayvan hücresine aktarım yöntemlerinden değildir?

 • A) Biyolistik
 • B) Pastörizasyon
 • C) Mikroenjeksiyon
 • D) Elektroporasyon
SORU 20

Hücre zarının sıcaklık şoku ve yoğun tuz çözeltisi ile işleme sokulması sonucunda hücre zarındaki delikler genişler. Böylece rekombinant DNA hücre zarından içeri girer.
Bu şekilde DNA’nın herhangi bir canlı hücreye aktarılmasına ne denir?

 • A) Transformasyon
 • B) Transkripsiyon
 • C) Translasyon
 • D) Replikasyon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DAABDCBBCBCDCAACDDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?