GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz?

 • A) İngiltere
 • B) Rusya
 • C) Almanya
 • D) Fransa
SORU 2

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı barış antlaşması, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sevr
 • B) Versay
 • C) Nöyyi
 • D) Triyanon
SORU 3

_________ Restorasyonu sonrasında Japonya büyük bir güç olarak dünya sahnesine çıkmıştır.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Meiji
 • B) Reform
 • C) Rönesans
 • D) Aydınlanma
SORU 4

“Kara Perşembe” olarakta bilinen 1929 Dünya Ekonomik Krizi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 • A) İngiltere
 • B) ABD
 • C) İspanya
 • D) Fransa
SORU 5

2 Eylül 1938’de kurulan Hatay Devleti’nin ilk ve tek cumhurbaşkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülgani Türkmen
 • B) Abdurrahman Melek
 • C) Cevdet Sunay
 • D) Tayfur Sökmen
SORU 6

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin, yenilen devletlere ağır ekonomik, siyasi ve askerî kısıtlamalar getirmeleri aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 • A) Kore Savaşı’na
 • B) Kıbrıs Barış Harekatı’na
 • C) II. Dünya Savaşı’na
 • D) Vietnam Savaşı’na
SORU 7

Türkiye, aşağıdaki yapılardan hangisine üye olabilmek için II. Dünya Savaşı’na girmiştir?

 • A) AB’ye
 • B) G20’ye
 • C) AGİT’e
 • D) BM’ye
SORU 8

II. Dünya Savaşı’nda atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki, aşağıdaki devletlerin hangisinin sınırları içerisindedir?

 • A) Hindistan
 • B) Japonya
 • C) Filipinler
 • D) Çin 43
SORU 9

Soğuk Savaş Dönemi’nin en etkili devletleri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD – SSCB
 • B) Türkiye – İngiltere
 • C) Almanya – İtalya
 • D) Brezilya – İspanya
SORU 10

Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) SSCB tehdidinin önüne geçmek
 • B) Avrupa’da güzel sanatlar alanında çalışmalar yapmak
 • C) Türkiye’deki turizm bölgelerini faal hâle getirmek
 • D) Dünyadaki sportif faaliyetleri geliştirmek
SORU 11

“II. Dünya Savaşı sonrası NATO’nun etkinliğini artırması üzerine, SSCB önderliğindeki ülkeler ___________ Paktı’nı kurmuşlardır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Sadabat
 • B) Bağdat
 • C) Varşova
 • D) Balkan
SORU 12

1948 yılından itibaren Filistin topraklarında kurulan ve yayılmacı bir politika izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mısır
 • B) İsrail
 • C) Irak
 • D) İran
SORU 13

Pakistan Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mahatma Gandhi
 • B) Jawaharlal Nehru
 • C) Saad Zaglul
 • D) Muhammed Ali Cinnah
SORU 14

Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl’in Filistin’den toprak alma talebini “Bu vatan bana değil, milletime aittir.” diyerek geri çeviren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Mehmet
 • B) II. Abdülhamid
 • C) II. Mustafa
 • D) III. Selim
SORU 15

Türkiye, aşağıdaki hangi savaş sonrasında NATO’ya üye olmuştur?

 • A) Kore
 • B) Vietnam
 • C) I. Dünya
 • D) 93 Harbi
SORU 16

Almanya’da Nazi Partisini iktidara taşıyarak II. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan Alman lider, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mussolini
 • B) Stalin
 • C) Hitler
 • D) Roosevelt
SORU 17

I. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu’da kurduğu manda yönetimleriyle bölgeyi kontrol altında tutan Avrupa devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) Almanya
 • D) İngiltere
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru rejim değişikliği yaşayarak savaştan çekilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ABD
 • B) Rusya
 • C) Bulgaristan
 • D) Yunanistan
SORU 19

ABD, aşağıdaki hangi olay sonrasında II. Dünya Savaşı’na girmiştir?

 • A) Pearl Harlbour baskını
 • B) Normandiya çıkartması
 • C) Barbarossa harekâtı
 • D) Kartal Hücumu saldırısı
SORU 20

“Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesini ortaya koyarak Orta Asya Türklerinin uyanmalarını ve birlikte hareket etmelerini amaçlayan fikir adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yusuf Akçura
 • B) Zeki Velidi Togan
 • C) Enver Paşa
 • D) İsmail Gaspıralı
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAABDCDBAACBDBACDBAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?