GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Atmosferde meydana gelen doğa olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyocoğrafya
 • B) Hidrografya
 • C) Jemorfoloji
 • D) Klimatoloji
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin her haritada bulunması zorunludur?

 • A) Ölçek
 • B) İzohipsler
 • C) İdari sınırlar
 • D) Nüfus dağılışı
SORU 3

İstediğimiz kadar paralel çemberi çizebilecek iken paralellerin 180 tane olmasının sebebi nedir?

 • A) Dünyanın geoit şekli
 • B) Ekvatora paralel uzanmaları
 • C) Birer derece açıyla çizilmeleri
 • D) Kutuplarda nokta halini alması
SORU 4

Haritalarda Dünya’nın şeklinden dolayı oluşan bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemlere ne ad verilir?

 • A) Lejant
 • B) Projeksiyon
 • C) Ölçek
 • D) İzohips
SORU 5

Şekilde gösterilen A, B, C noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) C Doğu Yarım Küre’dedir.
 • B) A ile B’nin yerel saatleri aynıdır.
 • C) A ile B arası kuşuçumu uzaklık 1110 km’dir.
 • D) B ile C başlangıç meridyenine eşit uzaklıktadır.
SORU 6

Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir haritada renkler doğrudan neyi ifade etmektedir?

 • A) Bitki örtüsünü
 • B) Yer şekillerini
 • C) Eğim değerlerini
 • D) Yükselti basamaklarını
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin küre değil de geoit olduğunu kanıtlar?

 • A) Paralellerin boyları
 • B) Yerçekiminin değişmesi
 • C) Çizgisel hızın değişmesi
 • D) Güneş ışınlarının geliş açısı
SORU 8

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • A) Dünya’nın şeklinin
 • B) Dünya’nın dönüş hızının
 • C) Dünya’nın hareketlerinin
 • D) Yörüngenin elips olmasının
SORU 9

Dünya’nın, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü şimdikinden 2 kat daha hızlı tamamladığı düşünülürse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

 • A) Yerçekimi kuvveti artardı.
 • B) Ekvatoral kuşak genişlerdi.
 • C) Ortalama sıcaklık değerleri azalırdı.
 • D) 1 gün 24 saatten daha kısa olurdu.
SORU 10

İklim olayları atmosferin hangi katmanında meydana gelir?

 • A) Strotosfer
 • B) Troposfer
 • C) Mezosfer
 • D) Termosfer
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur?

 • A) Enlem
 • B) Basınç
 • C) Yükselti
 • D) Baki
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısındığının kanıtıdır?

 • A) Gazların %78’inin azot olması
 • B) Zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını egnellemesi
 • C) Atmosferde yükseldikçe sıcaklığın azalması
 • D) Farklı özellikte katmanlardan oluşması
SORU 13

Hava hareketleri şekilde gösterilen bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Kuzey Yarım Küre’dedir.
 • B) Basınç değerleri yüksektir.
 • C) Yağış oluşma ihtimali yüksektir.
 • D) Alçalıcı hava hareketleri görülür.
SORU 14

Tabloda mutlak ve maksimum nem değerleri verilen dört ayrı hava kütlesinden hangisinin bağıl nemi daha yüksektir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 15

• Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 ºC’dir.
• Yağışların %85’i yaz aylarında düşer.
• Güneydoğu Asya’da etkilidir.
Yukarıda bahsedilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çöl iklimi
 • B) Muson iklimi
 • C) Karasal iklim
 • D) Akdeniz iklimi
SORU 16

Yer kabuğu birbirini tamamlayan dev parçalardan oluşmuştur. Bu parçaların her birine ne ad verilir?

 • A) Levha
 • B) Sima
 • C) Sial
 • D) Manto
SORU 17

İç kuvvetlerin oluşmasına neden olan güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Depremler
 • B) Volkanizma
 • C) Tektonik hareketler
 • D) Konveksiyonel akıntılar
SORU 18

Tabakaların yan basınçlar sonucu sıkışarak kıvrılmasıyla oluşmuş kubbemsi yapılara ne denir?

 • A) Antiklinal
 • B) Horst
 • C) Graben
 • D) Senklinal
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şekillerinden biridir?

 • A) Lapya
 • B) Dolin
 • C) Sütun
 • D) Uvala
SORU 20

Aşağıdaki yerşekillerinden hangisi buzullar tarafından oluşturulmuştur?

 • A) Tafoni
 • B) Düden
 • C) Menderes
 • D) Sander düzlüğü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCDBADBBCCDBADACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?