GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Atmosferde meydana gelen doğa olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyocoğrafya
 • Hidrografya
 • Jemorfoloji
 • Klimatoloji
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin her haritada bulunması zorunludur?

 • Ölçek
 • İzohipsler
 • İdari sınırlar
 • Nüfus dağılışı
SORU 3

İstediğimiz kadar paralel çemberi çizebilecek iken paralellerin 180 tane olmasının sebebi nedir?

 • Dünyanın geoit şekli
 • Ekvatora paralel uzanmaları
 • Birer derece açıyla çizilmeleri
 • Kutuplarda nokta halini alması
SORU 4

Haritalarda Dünya’nın şeklinden dolayı oluşan bozulmaları en aza indirmek için kullanılan yöntemlere ne ad verilir?

 • Lejant
 • Projeksiyon
 • Ölçek
 • İzohips
SORU 5

Şekilde gösterilen A, B, C noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • C Doğu Yarım Küre’dedir.
 • A ile B’nin yerel saatleri aynıdır.
 • A ile B arası kuşuçumu uzaklık 1110 km’dir.
 • B ile C başlangıç meridyenine eşit uzaklıktadır.
SORU 6

Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış bir haritada renkler doğrudan neyi ifade etmektedir?

 • Bitki örtüsünü
 • Yer şekillerini
 • Eğim değerlerini
 • Yükselti basamaklarını
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin küre değil de geoit olduğunu kanıtlar?

 • Paralellerin boyları
 • Yerçekiminin değişmesi
 • Çizgisel hızın değişmesi
 • Güneş ışınlarının geliş açısı
SORU 8

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

 • Dünya’nın şeklinin
 • Dünya’nın dönüş hızının
 • Dünya’nın hareketlerinin
 • Yörüngenin elips olmasının
SORU 9

Dünya’nın, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü şimdikinden 2 kat daha hızlı tamamladığı düşünülürse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

 • Yerçekimi kuvveti artardı.
 • Ekvatoral kuşak genişlerdi.
 • Ortalama sıcaklık değerleri azalırdı.
 • 1 gün 24 saatten daha kısa olurdu.
SORU 10

İklim olayları atmosferin hangi katmanında meydana gelir?

 • Strotosfer
 • Troposfer
 • Mezosfer
 • Termosfer
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinin sıcaklık üzerinde bir etkisi yoktur?

 • Enlem
 • Basınç
 • Yükselti
 • Baki
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yerden yansıyan ışınlarla ısındığının kanıtıdır?

 • Gazların %78’inin azot olması
 • Zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını egnellemesi
 • Atmosferde yükseldikçe sıcaklığın azalması
 • Farklı özellikte katmanlardan oluşması
SORU 13

Hava hareketleri şekilde gösterilen bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kuzey Yarım Küre’dedir.
 • Basınç değerleri yüksektir.
 • Yağış oluşma ihtimali yüksektir.
 • Alçalıcı hava hareketleri görülür.
SORU 14

Tabloda mutlak ve maksimum nem değerleri verilen dört ayrı hava kütlesinden hangisinin bağıl nemi daha yüksektir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 15

• Yıllık ortalama sıcaklık 15-20 ºC’dir.
• Yağışların %85’i yaz aylarında düşer.
• Güneydoğu Asya’da etkilidir.
Yukarıda bahsedilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çöl iklimi
 • Muson iklimi
 • Karasal iklim
 • Akdeniz iklimi
SORU 16

Yer kabuğu birbirini tamamlayan dev parçalardan oluşmuştur. Bu parçaların her birine ne ad verilir?

 • Levha
 • Sima
 • Sial
 • Manto
SORU 17

İç kuvvetlerin oluşmasına neden olan güç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Depremler
 • Volkanizma
 • Tektonik hareketler
 • Konveksiyonel akıntılar
SORU 18

Tabakaların yan basınçlar sonucu sıkışarak kıvrılmasıyla oluşmuş kubbemsi yapılara ne denir?

 • Antiklinal
 • Horst
 • Graben
 • Senklinal
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi karstik birikim şekillerinden biridir?

 • Lapya
 • Dolin
 • Sütun
 • Uvala
SORU 20

Aşağıdaki yerşekillerinden hangisi buzullar tarafından oluşturulmuştur?

 • Tafoni
 • Düden
 • Menderes
 • Sander düzlüğü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCDBADBBCCDBADACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

4 kişi oy kullandı
Online Testler