GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

İnsanların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Madenlerin işlenmesi
 • B) Tarımsal faaliyetler
 • C) İklim değişiklikleri
 • D) Doğal afetler
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

 • A) Depremler
 • B) Küresel ısınma
 • C) Tsunami
 • D) Aşırı yağışlar
SORU 3

Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi insan yaşamı için elverişli değildir?

 • A) Sanayi bölgesi
 • B) Ovalık bölgeler
 • C) Turizm bölgesi
 • D) Tundra iklim bölgesi
SORU 4

İnsanlar, tehlikeli olmasına rağmen volkanik araziler üzerinde yerleşmeyi tercih etmişlerdir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yer şekillerinin sade olması
 • B) Su kaynaklarının bulunması
 • C) Topraklarının verimli olması
 • D) Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi insanların sürekli yaşadığı köy altı yerleşme tiplerinden değildir?

 • A) Mahalle
 • B) Divan
 • C) Çiftlik
 • D) Yayla
SORU 6

Yukarıdakilerden hangisi haritada işaretlenmiş dağların ortak özelliğidir?

 • A) Kıvrım dağ olmaları
 • B) İklimlerinin aynı olması
 • C) Yükseltilerinin aynı olması
 • D) Karstik kayaçlardan oluşması
SORU 7

Karadeniz Bölgesi’nde dağınık yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • A) Yer şekillerinin engebeli olması
 • B) Tarım arazilerinin parçalı olması
 • C) Kıyıların balıkçılık faaliyetine uygun olması
 • D) Zengin su kaynaklarının bulunması
SORU 8

Fay hatlarının uzanışı dikkate alındığında haritada işaretli yerlerden hangisinde deprem riski daha azdır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 9

Doğu Karadeniz Bölümü’nde dalga aşınım şekillerine sık rastlanmasının sebebi nedir?

 • A) Yağış miktarının fazla olması
 • B) Karadeniz’in iç deniz olması
 • C) Dağların kıyıya paralel uzanması
 • D) Akarsuların akış hızının yüksek olması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanları arasında gösterilebilir?

 • A) Yer hareketleri
 • B) Aşırı yağışlar
 • C) Tarım faaliyetleri
 • D) Toprak kayması
SORU 11

Aşağıda sıcaklığı etkileyen bazı faktörler verilmiştir.
I. Enlem
II. Karasallık
III. Yükselti
Bunlardan hangileri matematik konumun sonucudur?

 • A) Yalnız I
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I ve II
SORU 12

Yukarıda gösterilen yıllık sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaki illerimizden hangisine ait olabilir?

 • A) Antalya
 • B) Erzurum
 • C) Rize
 • D) Trabzon
SORU 13

Antalya ili ekvatora Diyarbakır’dan daha yakındır. Ancak Diyarbakır’ın yaz sıcaklık ortalaması daha yüksektir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Karasallık
 • B) Yükselti
 • C) Baki
 • D) Bitki örtüsü
SORU 14

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde kapalı havza özelliği gösteren akarsular bulunmaktadır?

 • A) Ergene bölümü
 • B) İç Batı Anadolu Bölümü
 • C) Orta Karadeniz Bölümü
 • D) Yukarı Murat – Van Bölümü
SORU 15

Ülkemiz arazisinin bugünkü görünümünü kazandığı jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleozoik
 • B) Mezozoik
 • C) Tersiyer
 • D) Kuaterner
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde rüzgar aşındırma ve biriktirmesinin etkili olduğu yerlerin ortak özelliklerinden biridir?

 • A) Karasal iklime sahip olmaları
 • B) Aynı enlem üzerinde olmaları
 • C) Bitki örtüsünün gür olması
 • D) Yükseltilerinin aynı olması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin Arabistan, Afrika ve Avrasya levhaları arasında kalmasının bir sonucu olarak gösterilebilir?

 • A) Üç farklı iklimin görülmesi
 • B) Sıklıkla depremlerin oluşması
 • C) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
 • D) Karstik yer şekillerinin görülmesi
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarımız içerisinde gösterilemez?

 • A) Çukurova
 • B) Çarşamba Ovası
 • C) Bafra Ovası
 • D) Düzce Ovası
SORU 19

I. Dağlık bölge
II. Maden bölgesi
III. Orman bölgesi
IV. Turizm bölgesi
Yukarıdakilerden hangileri doğal özelliklerine göre belirlenmiş bölgelerdir?

 • A) I ve II
 • B) II ve IV
 • C) I ve III
 • D) III ve IV
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın genel özellikleri arasında gösterilemez?

 • A) Akış hızları yüksektir.
 • B) Denge profiline ulaşmışlardır.
 • C) Bol alüvyon taşırlar.
 • D) Boyları genellikle kısadır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBDCDACDCCABADCABDCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?