Coğrafya 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Madenlerin işlenmesi
 • Tarımsal faaliyetler
 • İklim değişiklikleri
 • Doğal afetler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

 • Depremler
 • Küresel ısınma
 • Tsunami
 • Aşırı yağışlar
Soru 3

Aşağıdaki bölge türlerinden hangisi insan yaşamı için elverişli değildir?

 • Sanayi bölgesi
 • Ovalık bölgeler
 • Turizm bölgesi
 • Tundra iklim bölgesi
Soru 4

İnsanlar, tehlikeli olmasına rağmen volkanik araziler üzerinde yerleşmeyi tercih etmişlerdir.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yer şekillerinin sade olması
 • Su kaynaklarının bulunması
 • Topraklarının verimli olması
 • Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi insanların sürekli yaşadığı köy altı yerleşme tiplerinden değildir?

 • Mahalle
 • Divan
 • Çiftlik
 • Yayla
REKLAM
Soru 6

Yukarıdakilerden hangisi haritada işaretlenmiş dağların ortak özelliğidir?

 • Kıvrım dağ olmaları
 • İklimlerinin aynı olması
 • Yükseltilerinin aynı olması
 • Karstik kayaçlardan oluşması
Soru 7

Karadeniz Bölgesi’nde dağınık yerleşmelerin görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 • Yer şekillerinin engebeli olması
 • Tarım arazilerinin parçalı olması
 • Kıyıların balıkçılık faaliyetine uygun olması
 • Zengin su kaynaklarının bulunması
Soru 8

Fay hatlarının uzanışı dikkate alındığında haritada işaretli yerlerden hangisinde deprem riski daha azdır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Doğu Karadeniz Bölümü’nde dalga aşınım şekillerine sık rastlanmasının sebebi nedir?

 • Yağış miktarının fazla olması
 • Karadeniz’in iç deniz olması
 • Dağların kıyıya paralel uzanması
 • Akarsuların akış hızının yüksek olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın inceleme alanları arasında gösterilebilir?

 • Yer hareketleri
 • Aşırı yağışlar
 • Tarım faaliyetleri
 • Toprak kayması
Soru 11

Aşağıda sıcaklığı etkileyen bazı faktörler verilmiştir.
I. Enlem
II. Karasallık
III. Yükselti
Bunlardan hangileri matematik konumun sonucudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I ve II
Soru 12

Yukarıda gösterilen yıllık sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaki illerimizden hangisine ait olabilir?

 • Antalya
 • Erzurum
 • Rize
 • Trabzon
Soru 13

Antalya ili ekvatora Diyarbakır’dan daha yakındır. Ancak Diyarbakır’ın yaz sıcaklık ortalaması daha yüksektir.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karasallık
 • Yükselti
 • Baki
 • Bitki örtüsü
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde kapalı havza özelliği gösteren akarsular bulunmaktadır?

 • Ergene bölümü
 • İç Batı Anadolu Bölümü
 • Orta Karadeniz Bölümü
 • Yukarı Murat – Van Bölümü
Soru 15

Ülkemiz arazisinin bugünkü görünümünü kazandığı jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleozoik
 • Mezozoik
 • Tersiyer
 • Kuaterner
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde rüzgar aşındırma ve biriktirmesinin etkili olduğu yerlerin ortak özelliklerinden biridir?

 • Karasal iklime sahip olmaları
 • Aynı enlem üzerinde olmaları
 • Bitki örtüsünün gür olması
 • Yükseltilerinin aynı olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin Arabistan, Afrika ve Avrasya levhaları arasında kalmasının bir sonucu olarak gösterilebilir?

 • Üç farklı iklimin görülmesi
 • Sıklıkla depremlerin oluşması
 • Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
 • Karstik yer şekillerinin görülmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarımız içerisinde gösterilemez?

 • Çukurova
 • Çarşamba Ovası
 • Bafra Ovası
 • Düzce Ovası
Soru 19

I. Dağlık bölge
II. Maden bölgesi
III. Orman bölgesi
IV. Turizm bölgesi
Yukarıdakilerden hangileri doğal özelliklerine göre belirlenmiş bölgelerdir?

 • I ve II
 • II ve IV
 • I ve III
 • III ve IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi akarsularımızın genel özellikleri arasında gösterilemez?

 • Akış hızları yüksektir.
 • Denge profiline ulaşmışlardır.
 • Bol alüvyon taşırlar.
 • Boyları genellikle kısadır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBDCDACDCCABADCABDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?