GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde ekstrem bir olaydan söz edilmiştir?

 • A) Rüzgar bu aylarda hep böyle serinletici olur.
 • B) Bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor.
 • C) Son üç günde neredeyse bir yıldaki kadar yağmur yağdı.
 • D) Hafif sarsıntıyla yaşanan deprem herhangi bir hasara sebep olmadı.
SORU 2

Denizin altından geçerek Fransa ve İngiltere’yi iki ayrı demiryoluyla birbirine bağlayan tünelin adı nedir?

 • A) Manş
 • B) Slezya
 • C) Weser
 • D) Central Valley
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi volkanik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

 • A) Verimli tarım alanları oluşur.
 • B) Canlı tür çeşitliliği ve miktarı artar.
 • C) Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması engellenir.
 • D) Kısa veya uzun sürede hava sıcaklığı azalır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde karbondioksit oranının artmasına sebep olmaktadır?

 • A) Tarımsal gübreler
 • B) Fosil yakıtlar
 • C) Depremler
 • D) Buzullar
SORU 5

Mısır Medeniyeti haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kurulmuştur?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 6

İlk medeniyetlerin ortaya çıktığı dönemlerde, silah yapımında kullanıldığı için savaşlarda üstünlük sağlayan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bronz
 • B) Bakır
 • C) Gümüş
 • D) Demir
SORU 7

Sanayi Devrimi öncesinde toplumların çoğunlukla kalabalık ailelerden oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Maden ocaklarının çok sayıda iş gücüne ihtiyaç duyması
 • B) Devletlerin aileleri nüfus artışına teşvik etmesi
 • C) Ekonominin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturması
 • D) Savaşlarda insan gücünün belirleyici faktör alması
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Havzası’nın yoğunlaştığı ekonomik faaliyet alanlarından biri değildir?

 • A) Makine-taşıt
 • B) Orman ürünleri
 • C) Elektronik aletler
 • D) Kimyasal maddeler
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız kentleşmenin göstergelerinden biridir?

 • A) Kültürel eşitliliğin oluşması
 • B) Genç nüfus oranının artması
 • C) Arsa ve arazi fiyatlarının yükselmesi
 • D) Konut ve sanayi tesislerinin bir arada olması
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi insan hayatına ve istihdama yaptığı katkılar göz önüne alındığında daha önemli bir buluştur?

 • A) Asansör
 • B) Otomobil
 • C) Televizyon
 • D) Çamaşır makinesi
SORU 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi karasal iklim bölgesindedir?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ulaşım yollarının gelişmesinin sonuçlarından değildir?

 • A) Doğal ve tarihi mekanlar korunur.
 • B) Ülke savunmasına katkı yapar.
 • C) Ekonomik gelişmeyi hızlandırır.
 • D) Bölgeler arası iş bölümü geliştirir.
SORU 13

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde yurdumuza demir yolu yapımında öncülük edenlerden biridir?

 • A) Almanya
 • B) Hollanda
 • C) Çin
 • D) ABD
SORU 14

Deniz yolu ulaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Yük ve yolcu taşımada en ekonomik ulaşım yöntemidir.
 • B) Bir seferde en fazla yük ve yolcu gemilerle taşınabilir.
 • C) Denizciliğimiz kıyı potansiyelinin çok üzerinde gelişmiştir.
 • D) Limanların gelişimini bağlantılı olduğu kara ve demir yolları da etkiler. 15
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım ağının ortaya çıkmasını belirleyen beşeri unsurlarından biridir?

 • A) Yeryüzü şekilleri
 • B) Ekonomik yapı
 • C) Maden yatakları
 • D) İklim özellikleri
SORU 16

Ticaretin gelişip canlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A) Ulaşım ağının gelişmesi
 • B) Tarımsal üretimin artması
 • C) Üretim ve tüketimin artması
 • D) Ticaret yapılan mekanların artması
SORU 17

2010 yılı verilerine göre Türkiye’nin ihracatının ithalatından fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Irak
 • B) Çin
 • C) Almanya
 • D) Rusya Federasyon
SORU 18

Türkiye’nin zengin tarihi mirasa sahip olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İpek yolu üzerinde yer alması
 • B) Farklı iklimlerin etkisinde olması
 • C) Üç tarafın denizlerle çevrili olması
 • D) Çok farklı uygarlıklara beşiklik etmesi
SORU 19

Osmanlı mimarisinin önemli yapıtlarından biri olan İshakpaşa Sarayı haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin turizm potansiyelini oluşturamaz?

 • A) Doğal çevre
 • B) Tarihi yapılar
 • C) Sanayi tesisleri
 • D) Kültürel değerler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBCDCBDBBAACBAADDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?