Dil ve Anlatim 1 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnektir?

 • Gökyüzündeki bulutlar
 • Duvar yazıları
 • Trafik levhaları
 • Duvardaki bilgisayar resmi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ihtiyaç duyulma nedenlerinden biri olamaz?

 • İnsanın günlük gereksinimlerini karşılama isteği
 • Yazım ve noktalama kurallarına gereksinim duyulması
 • İnsanın duygu ve düşüncelerini anlatma isteği
 • İnsanın sosyal bir varlık olması
SORU 3

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel araçlarla iletilmesine (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat
 • Kültür
 • Münkirler
 • dil bilim
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

 • Kaynak
 • Zaman
 • Alıcı
 • Mesaj
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi “bağlam” sözcüğünü ifade eder?

 • Kişilerin birbiriyle konuşması durumu
 • İletişimi yapıldığı ortam
 • Kişilerin aktardıkları mesajın önemi
 • İletişimde gazete, tv, radyo kullanılması
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri olarak sayılamaz?

 • Edebi sanat bilgisi
 • Ses bilgisi
 • Biçim bilgisi
 • Anlam bilgisi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi dili bir iletişim aracı olarak diğerlerinden üstün kılan temel özelliktir?

 • Toplumun kültürünü yansıtması
 • Tarihi olayları aktarması
 • Duygu ve düşünceleri yazılı ve sözlü açık olarak anlatması
 • Toplumdan topluma farklılık göstermesi
SORU 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 • Konuşma dili kişilerin kültür düzeylerine göre değişiklikler gösterebilir.
 • Okuma yazma oranı düştükçe dil kullanımında yöresel farklılıklar artar.
 • Dillerde coğrafya ve toplumsal farklılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
 • İnsanların yüzyıllardır birbirlerine sözlü olarak aktardıkları dile yazı dili denir.
SORU 9

Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde sayılabilir?

 • Hint-Avrupa dil ailesi
 • Hami-Sami dil ailesi
 • Ural-Altay dil ailesi
 • Bantu Dilleri Ailesi
SORU 10

Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin ses özellikleri yanlış olarak verilmiştir?

 • Ünlü uyumu vardır.
 • Sözcük çekim sırasında uğradığı değişiklikle yeni anlamlar kazanır.
 • Sonda eklemeli bir yapısı vardır.
 • Sözcüklerde erkek ve dişi ayrımı yoktur.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Batı Türkçesi olarak bilinen Oğuzcanın günümüzde yaşayan kollarından biridir?

 • Özbekçe
 • Uygur Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi
 • Kırım-Tatar Türkçesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biri olarak sayılamaz?

 • Kutadgu Bilig
 • İstiklâl Marşı
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Atabetü’l Hakayık
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ünlü uyumlarına aykırı bir sözcüktür?

 • Başlangıç
 • Kapalılık
 • Üzgünsen
 • Hafiften
SORU 14

Havalar güzel (I)gidiyor
Sen de çiçek (II)açtın erkenden
Küçük zerdali (III)ağacım
Aklın (IV)ermeden
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde Türkçe kurallara aykırılık vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 15

I - Gözlerimizin önünde
II - İlginç bir yaşam sürdürdü
III - Anlattı, dinledi, güldürdü
IV - Ölümü düşünmüyorduk
Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi bulunan bir sözcük vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesi bulunan bir sözcük kullanılmıştır?

 • Tırmanır biri el ermez dikliklere
 • Yalnızlığın ışığını söndüren nedir
 • Biri ordusunu yayar birdenbire
 • Gelmen bir iyiliktir diyecektim
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Çocukluğunda dinlediği hikâyeleri bize anlatırdı.
 • Kitap uzun olsada okumaya kararlıydı.
 • Çok yakında size iyi haberlerim var.
 • Geçen akşam rüyasında beyaz bir at görmüş.
SORU 19

Osman Bey, (I)onüçyıl öncegördüğü bu kişileri
(II)Kurban Bayramı’nın ilk günü (III)yeniden mi görmüş, yoksa hayale mi kapılmış, tam olarak (IV)ayırt edemiyordu.
Yukarıdaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konmaz?

 • Her güzel şey gibi bu görüşme de bitti
 • İstanbul, yedi yıl sonra ABD başkanını ağırladı
 • Cuma akşamı verilen yemekte kimler yoktu ki
 • Korkup kaçmanın doğru olmadığını herkes bilir
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCBBACDCBCBDACBBBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 1 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Dil ve Anlatim 1 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Dil ve Anlatim 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Dil ve Anlatim 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 1 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 1 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler