Dil ve Anlatim 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnektir?

 • Gökyüzündeki bulutlar
 • Duvar yazıları
 • Trafik levhaları
 • Duvardaki bilgisayar resmi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişime ihtiyaç duyulma nedenlerinden biri olamaz?

 • İnsanın günlük gereksinimlerini karşılama isteği
 • Yazım ve noktalama kurallarına gereksinim duyulması
 • İnsanın duygu ve düşüncelerini anlatma isteği
 • İnsanın sosyal bir varlık olması
Soru 3

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel araçlarla iletilmesine (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

 • Edebiyat
 • Kültür
 • Münkirler
 • dil bilim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

 • Kaynak
 • Zaman
 • Alıcı
 • Mesaj
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “bağlam” sözcüğünü ifade eder?

 • Kişilerin birbiriyle konuşması durumu
 • İletişimi yapıldığı ortam
 • Kişilerin aktardıkları mesajın önemi
 • İletişimde gazete, tv, radyo kullanılması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri olarak sayılamaz?

 • Edebi sanat bilgisi
 • Ses bilgisi
 • Biçim bilgisi
 • Anlam bilgisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dili bir iletişim aracı olarak diğerlerinden üstün kılan temel özelliktir?

 • Toplumun kültürünü yansıtması
 • Tarihi olayları aktarması
 • Duygu ve düşünceleri yazılı ve sözlü açık olarak anlatması
 • Toplumdan topluma farklılık göstermesi
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 • Konuşma dili kişilerin kültür düzeylerine göre değişiklikler gösterebilir.
 • Okuma yazma oranı düştükçe dil kullanımında yöresel farklılıklar artar.
 • Dillerde coğrafya ve toplumsal farklılıklar nedeniyle farklılaşmalar olur.
 • İnsanların yüzyıllardır birbirlerine sözlü olarak aktardıkları dile yazı dili denir.
Soru 9

Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisi içinde sayılabilir?

 • Hint-Avrupa dil ailesi
 • Hami-Sami dil ailesi
 • Ural-Altay dil ailesi
 • Bantu Dilleri Ailesi
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde Türkçenin ses özellikleri yanlış olarak verilmiştir?

 • Ünlü uyumu vardır.
 • Sözcük çekim sırasında uğradığı değişiklikle yeni anlamlar kazanır.
 • Sonda eklemeli bir yapısı vardır.
 • Sözcüklerde erkek ve dişi ayrımı yoktur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Batı Türkçesi olarak bilinen Oğuzcanın günümüzde yaşayan kollarından biridir?

 • Özbekçe
 • Uygur Türkçesi
 • Türkiye Türkçesi
 • Kırım-Tatar Türkçesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemlerde Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biri olarak sayılamaz?

 • Kutadgu Bilig
 • İstiklâl Marşı
 • Divanü Lügati’t-Türk
 • Atabetü’l Hakayık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin ünlü uyumlarına aykırı bir sözcüktür?

 • Başlangıç
 • Kapalılık
 • Üzgünsen
 • Hafiften
REKLAM
Soru 14

Havalar güzel (I)gidiyor
Sen de çiçek (II)açtın erkenden
Küçük zerdali (III)ağacım
Aklın (IV)ermeden
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerin hangisinde Türkçe kurallara aykırılık vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 15

I - Gözlerimizin önünde
II - İlginç bir yaşam sürdürdü
III - Anlattı, dinledi, güldürdü
IV - Ölümü düşünmüyorduk
Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi bulunan bir sözcük vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesi bulunan bir sözcük kullanılmıştır?

 • Tırmanır biri el ermez dikliklere
 • Yalnızlığın ışığını söndüren nedir
 • Biri ordusunu yayar birdenbire
 • Gelmen bir iyiliktir diyecektim
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Toplantı 01.07.2014’te yapıldı.
 • Gelmeyenlerden biri de O’ydu.
 • Millî Edebiyat Akımının temsilcileri konuşuldu.
 • Konuşulanlar Türk Dil Kurumuna rapor olarak sunuldu.
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • Çocukluğunda dinlediği hikâyeleri bize anlatırdı.
 • Kitap uzun olsada okumaya kararlıydı.
 • Çok yakında size iyi haberlerim var.
 • Geçen akşam rüyasında beyaz bir at görmüş.
Soru 19

Osman Bey, (I)onüçyıl öncegördüğü bu kişileri
(II)Kurban Bayramı’nın ilk günü (III)yeniden mi görmüş, yoksa hayale mi kapılmış, tam olarak (IV)ayırt edemiyordu.
Yukarıdaki numaralandırılmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) konmaz?

 • Her güzel şey gibi bu görüşme de bitti
 • İstanbul, yedi yıl sonra ABD başkanını ağırladı
 • Cuma akşamı verilen yemekte kimler yoktu ki
 • Korkup kaçmanın doğru olmadığını herkes bilir
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBBACDCBCBDACBBBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler