GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

I. Hafta sonunda çoğunlukla dinlenirim.
II. Bu kitapları okumak için rahatlıkla izin alabilirsin.
III. Sorunları güzellikle çözmek gerekmez mi?
IV. Sabah saatlerinde genellikle trafik sıkışık olur.
Yukarıdaki altı çizili sözcükler hangileri anlamca birbirine en yakındır?

 • A) I. – II.
 • B) I. – IV.
 • C) II. – III.
 • D) III. – IV.
SORU 2

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 • A) Oyuncuların renkli dünyası onu biraz korkutmuştu.
 • B) Kadının keskin bakışları karşısında hepimiz sustuk.
 • C) Nermin konuştukça ben aynı odada uzaklara gidiyordum.
 • D) Kapı açık kalınca mutfağa kedi girmiş.
SORU 3

“Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mekan olarak uzaklaşmak, başka bir yere gitmek” anlamında kullanılmıştır?

 • A) İstanbul’un insanı yutan havasında bir haftalığına kaçmıştı.
 • B) Kuyucaklı Yusuf, olaylardan kırk gün kaçabilmişti.
 • C) Zihnimde kaçmak istedim, ama yapamadım.
 • D) Bilgisayar başında saatler ve kalarak gerçek yaşamdan kaçıyordu. 23
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılamamıştır?

 • A) En karışık sorunları bile tereyağından kıl çeker gibi kolayca çözerdi.
 • B) Düğün gününde kesenin ağzını açmış, çalışanlar bile yanından uzak durmuştu.
 • C) Kedi yere düşen etleri kaşla göz arasında hızla kaçırdı.
 • D) Kıl payı son maçtaki üç puanı alması nedeniyle şampiyon oldu.
SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?

 • A) Çocuk anlamlı sözcükler söylüyordu.
 • B) Geç kalkınca otobüse yetişemedi.
 • C) Her zor, başka bir kolay demektir.
 • D) Gün olur, sen de amacına ulaşırsın.
SORU 6

Türk edebiyatı, uzun yıllar Batı edebiyatının gölgesinde yürümek zorunda kaldı.
Bu cümledeki “gölgesinde yürümek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hiçbir varlık gösterememek
 • B) Etki altında kalmak
 • C) Yeni türler üretememek
 • D) O alanda yeni olmak
SORU 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin açıklaması doğru verilmemiştir?

 • A) Çamur atmak: Bir kimseyi lekelemeye çalışmak
 • B) Dişini sıkmak: Sıkıntılara, zorluklara katlanmak
 • C) Göz kulak olmak: Bir kimseyi koruyup kollamak
 • D) Hatır gönül bilmemek: İnsanlara karşı nerede nasıl davranacağını bilmemek
SORU 8

I. Gerçekler, dikenlerle yalanlar ise renk renk çiçeklerle çevrelenmiştir.
II. İstemesini bilirsen her şeyi elde edebilirsin.
III. Güzel süslenmeyince çirkin, çirkin bakım yapılınca güzel görünebilir.
IV. İnsanları tanımak için bir süre onlarla beraber olmak gerekir.
Yukardaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

 • A) I. – II.
 • B) I. – III.
 • C) II. – IV.
 • D) III. – IV.
SORU 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçümseme” anlamı söz konusudur?

 • A) Başladığı hangi işi tamamlamıştır ki Sami Bey?
 • B) Şiirlerini sıkça okuduğum kişiyi ilk defa görüyordum.
 • C) Her şair, gerçek şiiri yakalamak için çaba gösterir.
 • D) İstemeden kırdığı arkadaşına bir özür borçluydu.
SORU 10

I. Attila İlhan’ın şiiri ne kolay ne de zor anlaşılan şiirdir.
II. Şiirsel tadın alınabileceği bir şiirdir.
III. Okurun önünde onun popüler olması, herkesin içindeki şiiri keşfetmesinden kaynaklanır.
IV. Hepimiz içinde keşfedilmeyi bekleyen bir şiirsellik vardır.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üslup” ile ilgili bir yargı söz konusudur?

 • A) Yazar, romanda II. Meşrutiyet dönemi basın yaşamını işlemiş.
 • B) İlk şiirlerinde akıcı, kıvrak, insanı yormayan bir hava yakalamış.
 • C) Kitap içerik ve baskı olarak çok konuşulucaktı.
 • D) Öykü bir yıl dolmadan ikinci baskısını yaptı.
SORU 12

“bayrağını, bir, hedefin, olduğunu, başarı, gerekir, varılacak, sallamak, öncelikle, için, bilmek”
Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralamada sondan ikinci sözcük hangisi olur?

 • A) bayrağını
 • B) gerekir
 • C) sallamak
 • D) bilmek
SORU 13

Bilginin _________ olmak için çalışmanın _________ olmak gerekir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

 • A) yönü – önemi
 • B) aynası – zorluğu
 • C) efendisi – kölesi
 • D) yardımcısı – uzmanı
SORU 14

Aşağıdaki altı çizgili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

 • A) Dağılmış yankılı sesler dört yana.
 • B) Gönül aynasına yansımış gümüş semaver.
 • C) Korkunun kimseye bir faydası yok.
 • D) Anılarım hep bir özgürlük ateşinde.
SORU 15

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?

 • A) Uzak mavi bir şehir kulelerden
 • B) Dalgın bir kar sürekli yağıyor
 • C) Zarif bir hüzün bembeyaz dolaşan
 • D) Umut, salonların her hoş rüyası
SORU 16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır?

 • A) Ben bugün yarimden ayrı düşeli
 • B) Her günüm bir yıla döndü gidiyor
 • C) Yine zindan oldu dünya başıma
 • D) Sinem ateşlara yandı gidiyor 24
SORU 17

Aşağıdakilerin hangisinde cümle, özne – nesne – yüklem biçiminde sıralanmıştır?

 • A) Yaz tatili bu yıl uzun sürdü.
 • B) Düğün yaklaştıkça Ali Bey’in heyecanı arttı.
 • C) Her insan zor gününde komşusunu arar.
 • D) Çocuklar, okuldan arta kalan zamanlarını değerlendiriyor.
SORU 18

Sultan Hamid, elinde tutmakta devam etmiş olduğu telgrafı bir kere daha dudaklarında pek acı bir tebessümle okudu.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

 • A) Özne
 • B) Belirtili nesne
 • C) Zarf tümleci
 • D) Dolaylı tümleç
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

 • A) Şiir, hiçbir zaman gerçek şairi unutturmaz.
 • B) Bir haftadır ne gelen var ne de giden.
 • C) Herkes gibi ben de denize yakın olmak istedim.
 • D) Nadide Hanım, kızının kaçma düşüncesini hiç benimsemedi.
SORU 20

Aşağıdaki dizelerin hangisi yükleminin yerine göre farklı bir cümle oluşturmaktadır?

 • A) Benim dostum gelişinden bellidir
 • B) Ak elleri deste deste güllüdür
 • C) Güzel seven yiğitler de bellidir
 • D) Melil mahzun gezer eller içinde
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDABBBDBACBDCBBBDDCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?