Dil ve Anlatim 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir?

 • Söylenen sözün edebi değeri
 • Sözün içinde alıntı olup olmaması
 • Söylenenlerin sanatlı anlatıma sahip olması
 • Söylenen sözde ne söylendiği
Soru 2

İnsanların duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla birbirlerine anlatmasına (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Münkirler
 • Dil
 • Kültür
 • Sanat
Soru 3

Sözlü iletişimde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

 • Slayt
 • Dil
 • Bilgi
 • Beden dili
Soru 4

10.sınıf dil ve anlatım dersinde ders anlatımında öğretmen dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisini daha çok kullanmaktadır?

 • Sanatsal işlev
 • Dil ötesi işlev
 • Kanal kontrol işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sunum yaparken görsel malzemenin kullanım araçlarından biri değildir?

 • Bilgilerin daha iyi algılanmasını sağlamak
 • Sunum yapan kişinin reklamını yapmak
 • Düşünceleri anlatırken zaman kazanmak
 • Sunumu sıkıcılıktan kurtarıp ona tat katmak
REKLAM
Soru 6

Güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek, bilgileri güncellemek amacıyla yapılan etkinliklere (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sunum
 • Panel
 • Forum
 • Tartışma
Soru 7

Sunum yapan kişi, iyi bir sunum için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

 • Konuyu anlatırken geçişleri hızlı yapmaya
 • Konunun önemli yönlerinin kısa ve özlü olarak verilmesine
 • Farklı konuları bir arada verebileceğini göstermeye
 • Kendisinin ne kadar bilgili bir kişi olduğunu ifade etmeye
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlayan kişinin sunumdan önce yapması gerekenlerden biri değildir?

 • Sorulan sorulara kısa ve kesin cevaplar vermek
 • Sunum için farklı kaynaklardan yararlanmak
 • Sunum yerini önceden görmek
 • Görsel malzemelerden yararlanmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir sözlü anlatım biçimi değildir?

 • Tartışma
 • röportaj
 • Panel
 • Sempozyum
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir başkan yönetiminde gerçekleştirilen tartışma türlerinden biridir?

 • Konferans
 • Münazara
 • Sunum
 • Nutuk
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
 • Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Herkese istediği kadar konuşma süresi vermek
 • Tartışmanın sonucunu açıklamak 25
Soru 12

Toplumu ilgilendiren bir konunun, o konuda karara varmaktan çok çeşitli yönlerini aydınlatmak amacıyla farklı bakış açılarının dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalara (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Panel
 • Münazara
 • Forum
 • Sempozyum
Soru 13

Bir söz söylendiği ortama göre değişik anlamlar kazanabilir.
Buna göre bu durum aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile anlatılır?

 • Konal
 • Dönüt
 • Bağlam
 • İleti
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi toplantıların yapılma nedenlerinden biridir?

 • Düşünce alışverişinde bulunmak
 • Yanlışlık yapanların suçlanmasını sağlamak
 • Kişisel düşüncelerimizi kabul ettirmek
 • Boş zamanları doldurup çalışıyor görünmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için yapılacak hazırlık aşamalarından biri değildir?

 • Okumak
 • Araştırmak
 • Not almak
 • Bilginin yayılmasını engellemek
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde konunun genelden özele doğru sıralanış basamakları doğru verilmiştir?

I. basamak -- > II. basamak -- > III. basamak

 • Tiyatronun doğuşu -- > Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Geleneksel Türk tiyatrosu
 • Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Tiyatronun doğuşu -- > Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri
 • Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri -- > Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Tiyatronun doğuşu
 • Tiyatronun doğuşu -- > Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri -- > Türk tiyatrosunun özellikleri
Soru 17

Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Betimleme
 • Öyküleme
Soru 18

Önü sıra sürüklediği kurşuni bulutlarla ufuktaki dağları silerek Ege Denizi’ne ağlamaklı bir şubat akşamı iniyordu. Oldum olası güneş yüzü görmemişe benzeyen gün batıda, bir damla kızıllık yoktu. İmbat düşmüş, yaşlı şilepte rüzgâr ıslıklarının yerini, yorgun makinelerin ıslak hırıltısı, zangırdayan gövdenin demir gıcırtısı almıştı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?

 • Varlıkları nitelikleri ile kullanmaya
 • Zihinde canlandırılacak bir manzara anlatımına
 • İnsana özgü nitelikleri başka varlıklara aktarmaya
 • Varlıkları birbiri ile karşılaştırmaya
Soru 19

Sanat yapıtı ne denli sanatçının iç dünyasının dışa yansıması ise, eleştirinin de o denli eleştirmenin iç dünyasının dışavurumu olduğu söylenebilir. Eleştirmenin genellikle bu koşuldan bağımsız olduğu düşünülür. Çünkü eleştirmenin önünde, incelemeyi, değerlendirilmeyi bekleyen bir yapıt vardır. Bu yapıt eleştirmenin varlığından bağımsızdır. Eleştirmenle sanatçı arasındaki ayrılık da bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 • Betimleme
 • örnekleme
 • Öyküleme
 • Tartışma
Soru 20

(I) Kamil Bey, Abdülhamit’in en zengin vezirlerinden Selim Paşa’nın tek çocuğuydu.
(II) Genç yaşta çok büyük bir mirasa konmuş, buna dayanarak onurlu yaşamıştı.
(III) Nermin ile tanıştıkları gün dünyada bu kadar güzel bir kadının varolabileceğine inanamayarak Kamil Bey donakalmıştı.
(IV) Başkaları güzelliklerini az çok yitirdikleri hâlde, Nermin, en nankör durumlarda bile kat kat güzelleşen kadınlardandı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisi kişisellik taşıması yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABBBABABBCACADACADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler