Dil ve Anlatim 3 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir?

 • Söylenen sözün edebi değeri
 • Sözün içinde alıntı olup olmaması
 • Söylenenlerin sanatlı anlatıma sahip olması
 • Söylenen sözde ne söylendiği
SORU 2

İnsanların duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla birbirlerine anlatmasına (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Münkirler
 • Dil
 • Kültür
 • Sanat
SORU 3

Sözlü iletişimde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha önceliklidir?

 • Slayt
 • Dil
 • Bilgi
 • Beden dili
SORU 4

10.sınıf dil ve anlatım dersinde ders anlatımında öğretmen dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisini daha çok kullanmaktadır?

 • Sanatsal işlev
 • Dil ötesi işlev
 • Kanal kontrol işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sunum yaparken görsel malzemenin kullanım araçlarından biri değildir?

 • Bilgilerin daha iyi algılanmasını sağlamak
 • Sunum yapan kişinin reklamını yapmak
 • Düşünceleri anlatırken zaman kazanmak
 • Sunumu sıkıcılıktan kurtarıp ona tat katmak
SORU R
SORU 6

Güncel herhangi bir konu hakkında bir grup ya da topluluğa bilgi vermek, bilgileri güncellemek amacıyla yapılan etkinliklere (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Sunum
 • Panel
 • Forum
 • Tartışma
SORU 7

Sunum yapan kişi, iyi bir sunum için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?

 • Konuyu anlatırken geçişleri hızlı yapmaya
 • Konunun önemli yönlerinin kısa ve özlü olarak verilmesine
 • Farklı konuları bir arada verebileceğini göstermeye
 • Kendisinin ne kadar bilgili bir kişi olduğunu ifade etmeye
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi sunum hazırlayan kişinin sunumdan önce yapması gerekenlerden biri değildir?

 • Sorulan sorulara kısa ve kesin cevaplar vermek
 • Sunum için farklı kaynaklardan yararlanmak
 • Sunum yerini önceden görmek
 • Görsel malzemelerden yararlanmak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bir sözlü anlatım biçimi değildir?

 • Tartışma
 • röportaj
 • Panel
 • Sempozyum
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi bir başkan yönetiminde gerçekleştirilen tartışma türlerinden biridir?

 • Konferans
 • Münazara
 • Sunum
 • Nutuk
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
 • Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Herkese istediği kadar konuşma süresi vermek
 • Tartışmanın sonucunu açıklamak 25
SORU 12

Toplumu ilgilendiren bir konunun, o konuda karara varmaktan çok çeşitli yönlerini aydınlatmak amacıyla farklı bakış açılarının dinleyiciler önünde sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışıldığı konuşmalara (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Panel
 • Münazara
 • Forum
 • Sempozyum
SORU 13

Bir söz söylendiği ortama göre değişik anlamlar kazanabilir.
Buna göre bu durum aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile anlatılır?

 • Konal
 • Dönüt
 • Bağlam
 • İleti
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi toplantıların yapılma nedenlerinden biridir?

 • Düşünce alışverişinde bulunmak
 • Yanlışlık yapanların suçlanmasını sağlamak
 • Kişisel düşüncelerimizi kabul ettirmek
 • Boş zamanları doldurup çalışıyor görünmek
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplamak için yapılacak hazırlık aşamalarından biri değildir?

 • Okumak
 • Araştırmak
 • Not almak
 • Bilginin yayılmasını engellemek
SORU 16

Aşağıdakilerin hangisinde konunun genelden özele doğru sıralanış basamakları doğru verilmiştir?

I. basamak -- > II. basamak -- > III. basamak

 • Tiyatronun doğuşu -- > Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Geleneksel Türk tiyatrosu
 • Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Tiyatronun doğuşu -- > Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri
 • Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri -- > Türk tiyatrosunun özellikleri -- > Tiyatronun doğuşu
 • Tiyatronun doğuşu -- > Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri -- > Türk tiyatrosunun özellikleri
SORU 17

Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. Kıyıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. Akdeniz’in üstünde daima top top ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz cilalanmış gibi düz killi topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, killi, sürülmüş topraklardan sonra Çukurova’nın bükleri başlar.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Betimleme
 • Öyküleme
SORU R
SORU 18

Önü sıra sürüklediği kurşuni bulutlarla ufuktaki dağları silerek Ege Denizi’ne ağlamaklı bir şubat akşamı iniyordu. Oldum olası güneş yüzü görmemişe benzeyen gün batıda, bir damla kızıllık yoktu. İmbat düşmüş, yaşlı şilepte rüzgâr ıslıklarının yerini, yorgun makinelerin ıslak hırıltısı, zangırdayan gövdenin demir gıcırtısı almıştı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?

 • Varlıkları nitelikleri ile kullanmaya
 • Zihinde canlandırılacak bir manzara anlatımına
 • İnsana özgü nitelikleri başka varlıklara aktarmaya
 • Varlıkları birbiri ile karşılaştırmaya
SORU 19

Sanat yapıtı ne denli sanatçının iç dünyasının dışa yansıması ise, eleştirinin de o denli eleştirmenin iç dünyasının dışavurumu olduğu söylenebilir. Eleştirmenin genellikle bu koşuldan bağımsız olduğu düşünülür. Çünkü eleştirmenin önünde, incelemeyi, değerlendirilmeyi bekleyen bir yapıt vardır. Bu yapıt eleştirmenin varlığından bağımsızdır. Eleştirmenle sanatçı arasındaki ayrılık da bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

 • Betimleme
 • örnekleme
 • Öyküleme
 • Tartışma
SORU 20

(I) Kamil Bey, Abdülhamit’in en zengin vezirlerinden Selim Paşa’nın tek çocuğuydu.
(II) Genç yaşta çok büyük bir mirasa konmuş, buna dayanarak onurlu yaşamıştı.
(III) Nermin ile tanıştıkları gün dünyada bu kadar güzel bir kadının varolabileceğine inanamayarak Kamil Bey donakalmıştı.
(IV) Başkaları güzelliklerini az çok yitirdikleri hâlde, Nermin, en nankör durumlarda bile kat kat güzelleşen kadınlardandı.
Yukarıdaki cümlelerin hangisi kişisellik taşıması yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABBBABABBCACADACADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 3 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Dil ve Anlatim 3 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Dil ve Anlatim 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Dil ve Anlatim 3 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 3 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 3 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 3 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler