Dil ve Anlatim 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim (ad) olarak kullanılmıştır?

 • Kumdan, büyük ve güzel kaleler yapmıştı.
 • İnsana, güzel söz yakışır ancak, dedi.
 • Ev çok güzeldi, ancak biraz pahalıydı.
 • Müdür bey program sonunda güzel konuştu.
Soru 2

Çoğul eki almadığı hâlde birden çok varlığı karşılayan sözcüklere topluluk ismi denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 • Genç, ailesine oldukça uzun bir mektup yazmıştı.
 • Adının geçtiği her haberi dolabında saklıyordu.
 • Odanın içinde kimler olduğunu merak ediyordu.
 • Hastalığın ateşiyle koca konağın yolunu unutmuştu.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?

 • Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an oradan
 • Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri
 • Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin
 • Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor
Soru 4

Bir çocuk sokağın başındaki markete doğru koşmaya başladı. Bir süre sonra elindeki poşetle geri döndü. Annesi Semiha Hanım’ın üçüncü katın balkonundan uzattığı sepete poşeti koydu. Bahçe kapısının arkasına bıraktığı okul çantasını alarak uzaklaştı. Semiha Hanım’ın her sabah söylediği, “Oğlum, dikkatli ol, kendine iyi bak!” sözlerini sıradan bir öğüt olarak zihninin bir köşesine koydu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

 • Öyküleme
 • Açıklama
 • Betimleme
 • Tartışma
Soru 5

Rüzgâr sertleşmeye başlamıştı. Kavaklar, bey söğütleri ve erik ağaçları yapraklarını dökmüştü. Bir yağmur yağdı mı, üç gün güneş açsa da toprağın kokusu, serinliği kaybolmuyordu. Dolapların, sandıkların kıyısında köşesinde yünlü adına ne varsa artık bir bir ortaya çıkıyordu. Eli erenler sobalarını kurmuştu bile.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisine özgü ayrıntılara yer verilmemiştir?

 • Görme
 • İşitme
 • Koklama
 • Dokunma
REKLAM
Soru 6

Önce Tekke Deresi’nin üstü karardı, sonra şimşekler çakmaya başladı, ardından da yağmur boşandı. Kasabanın doğuya meyilli sokaklarında sağlı sollu ırmaklar oluştu. Gökyüzü neyi var neyi yoksa boşaltacak gibiydi. Akşehir, büyük çöküntüden sonraki ilkbaharını karşılıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Açıklama
 • Tartışma
 • Öyküleme
 • Betimleme
Soru 7

(I) Bir gün akşamüstü istasyonla ev arasıdaki tenha yolda ağır ağır yürüyorum. (II) Ankara’nın açık sarıya boyanmış, hafif esintili güzel sonbaharını doya doya içime çekerek ruhumda iyimser bir hava yaratmak istiyordum. (III) Tam bu sırada yanımdan yüksek sesli müzikle bir otomobil geçti, sonra az ilerde durdu. (IV) Başımı çevirip baktığım zaman camın arkasındaki yüzü tanıdığımı zannettim.
Yukarıdaki numaralanmış cümleleri hangisinde betimleyici anlatım özellikleri ağır basmaktadır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi betimleme yapılırken kullanılan anlatım özelliklerinden biri değildir?

 • Varlıklar hakkında izlenimler aktarmak
 • Varlıkları nitelikleriyle tanıtmak
 • Anlatımı örneklerle açıklamak
 • Duyulara özgü ayrıntılara yer vermek
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme niteleme sıfatı olarak kullanılmamıştır?

 • Uzun kar yürüyüşünden sonra sıcak sıcak çorbalar içtik.
 • Koca koca insanlar çocuklar gibi tartışıyordu.
 • Kitaptaki zor zor soruları biz çözerdik.
 • Öğrenciler hasta hasta okula gelmişlerdi.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

 • Bu evlerden hangisi kendi ailesinin malıydı?
 • Kaç kişi bu yoldan geçmek ister ki?
 • Evi, çocukları bırakıp da nereye gideyim?
 • Avrupa’dan Anadolu’ya kadar nasıl gelecekler?
Soru 11

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun

Bu dizelerde aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisine başvurulmuştur?

 • Mizahi anlatım
 • Lirik anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Açıklayıcı anlatım
Soru 12

I. Bağlan ki var olasın uzaklarda
II. Geçen anlarına mevsimlerin
III. Seyret ki parıldar binalarda
IV. Elleri dokunmuş kimlerin
Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Bana bunları söyleten kim mi diyorsun
Kalbimin sesidir ey zalim

Bu dizelerde aşağıdaki zamir türlerinden hangisine örnek yoktur?

 • Belgisiz zamir
 • Soru zamiri
 • İşaret zamiri
 • Kişi zamiri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • Bu kuru ağaç dallarını köşeye biriktiriniz.
 • Mahalleliye öylesi insanlardan zarar gelmezdi.
 • Deniz kıyısını göstererek şurayı satar mısın, dedi.
 • Evden çıkarken ayakkabının öteki eşini bulamamıştı.
Soru 15

Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı bir yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir

Bu dizelerde aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangisi ağır basmaktadır?

 • Tartışmacı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Mizahi anlatım
 • Destansı anlatım
Soru 16

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir?

 • Aynalar söyleyin bana, ben kimim
 • Niçin geri geldik bunca yıl sonra
 • İnsanı insan diye sevmişim
 • Elif kara taştan bir köyde yaşıyor
Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde fiil geniş zamanın hikâyesi biçiminde çekimlenmiştir?

 • Gelirdi
 • Geliyordu
 • Gelecekmiş
 • Gelirmiş
Soru 18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan varlık bellidir?

 • Bütün kitaplar raflara dizildi.
 • Cuma günü müzeye gidildi.
 • Kadın, denize uzun uzun bakındı.
 • Paralar kısa sürede toplandı.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması anlamı vardır?

 • Evi satmak için anlaştılar.
 • Sesi duyan çocuklar kaçıştılar.
 • Yemek bulmuş kuşlar gibi içeri üşüştüler.
 • Fıkralar anlatıldıkça sabaha dek gülüştüler.
Soru 20

1. Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında
2.Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum
3.Yolumun karanlığa saplanan noktasında
4.Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum
Yukarıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

 • Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu bir çeşididir. (revü)
 • 2.
 • 3.
 • 4.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CACABDBCDBBDACDAACAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler