Dil ve Anlatim 5 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Gerçeği olduğu gibi yansıtmaz.
 • Kurmaca bir nitelik taşır.
 • Bilgi vermekten çok hissettirmeyi amaçlar.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine örnek olabilir?

 • 1982 Anayasası
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Aşure tarifi kitabı
 • Orhan Pamuk’un “İstanbul” adlı anı kitabı
Soru 3

I. Çağrışım gücü yüksek olan metinlerdir.
II. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
III. Üslup kaygısı vardır.
IV. Düşüncelerin okuyucuya en açık şekilde aktarılması amaçlanır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde edebi metinlerin özellikleri doğru verilmiştir?

 • I. – III.
 • I. – IV.
 • II. – IV.
 • III. – IV.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi modern Türk tiyatrosunun türlerinden biri değildir?

 • Dram
 • Destan
 • Trajedi
 • Komedi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kişisel yaşamı konu alan metinlerden biridir?

 • Deneme
 • Makale
 • Günlük
 • Fıkra
REKLAM
Soru 6

İnsan yaşamını, sahne üzerinde gerçek kişiler tarafından yaşanıyor havası içinde anlatan eserlere (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tiyatro
 • Öykü
 • Mesnevi
 • Biyografi
Soru 7

I. Duygular çoşkulu bir anlatımla dile getirilir.
II. Olağanüstü varlıklara yer verilir.
III. İslamiyet etkisinde gelişen dönemdeki nazım biçimlerindendir.
Numaralandırılmış bilgilerle aşağıdaki türler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 • Roman
 • Şiir
 • Mesnevi
 • Masal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlerden biri değildir?

 • Masal
 • Öykü
 • Sohbet
 • Halk Hikayesi
Soru 9

Anonim eserlerdir. Hayal ögesi ağır basar. Anlatım kısa ve yoğundur. Bir varmış bir yokmuş, biçimindeki tekerlemeler ile başlar. Anlatım öğrenilen geçmiş zaman biçiminde yapılır. Eğitici amaç taşır.
Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Destan
 • Mesnevi
 • Hikâye
 • Masal
Soru 10

Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. Faruk Nafiz’in hanı, dedi. Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz Han Duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Fıkra
 • Biyografi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde dilekçenin özellikleri doğru olarak verilmiştir?

 • Anlatılmak istenen kısa ve öz olarak ifade edilir.
 • Tarih sol alt köşeye yazılır.
 • İmza olmadan da olabilir.
 • Dilekçeye edebî bir başlık yazılır.
Soru 12

Hiçbir şey dil kadar bir ağaca benzer değildir. Diller tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeden öykü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Edebi bir metni okuyorken, daha düne kadar canlı anlamları olan “melek” sözcüğünün bugün tamamen yaşamı tükenmiş, renksiz ve şekilsiz bir söz hâline geldiğini hissettim.
Bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler öne çıkmaktadır?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Günlük
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi romanı hikâyeden ayıran en önemli özelliktir?

 • Olayların karmaşıklığı
 • Kişi kadrosunun bulunması
 • Zaman unsuruna yer verilmesi
 • Belli bir mekân varlığı
REKLAM
Soru 14

Ben o sabah geziye çıktım. Sonradan anladığıma göre, şehrin iki kavis oluşturan iki limanından birisini kıyılamışım. Çıkıp yürüdüm, arkama dönüp baktım, peşimi kovalayan yok. Sakin şehir kıyı boyu yan gelmiş uyuyordu hâlâ. Şehri biraz da Afrodit’e benzettim. Sabahin erken saatlerinde denizden bembeyaz doğuyordu.
Bu parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Biyografi
 • Makale
 • Fıkra
Soru 15

Bir metinde sözcüklerin dil bilgisi kurallarına göre bir araya gelmesi ve kullanılmasına (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • anlatım
 • Bağlam
 • Bağlaşıklık
 • Bağdaşıklık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir mektup türü değildir?

 • Özel mektup
 • İş mektubu
 • Dilekçe
 • Öz geçmiş
Soru 17

Saat sekizde kalktım. Her günkü uyanışımdan iki üç saat geç. Kırk yılda bir böyle uyanırım. Aynı çorapları giydim. Bugün evdeyim. Çay demledim, sütü ocağa koydum. Süt kaynayıncaya değin jimnastik yaptım. Süt iki bardaklık. Birini kahveyle içtim, öbürüne yoğurt çaldım.
Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler taşımaktadır?

 • Günlük
 • Biyografi
 • Köşe yazısı
 • Mektup
Soru 18

Aşağıdaki eser → yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Avrupa’da Bir Cevelan → Ahmet Mithat Efendi
 • Hac Yolunda → Cenap Şahabettin
 • Tuna’dan Batı’ya → Necip Fazıl Kısakürek
 • Canım Anadolu → Bedri Rahmi Eyüpoğlu
Soru 19

Bir bilim adamının, sanatçının kendi yaşamını anlattığı eserlere (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • röportaj
 • Otobiyografi
Soru 20

Aşağıdaki türlerden hangisi Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi’nden önce de vardır?

 • Günlük
 • Deneme
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABCAACDBABAACDACDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler