Dil ve Anlatim 6 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde sözlü anlatım türü doğru olarak verilmiştir?

 • Görüşme
 • Destan
 • Masal
 • Anı
Soru 2

“Nutuk” türünde dil hangi işleviyle kullanılır.

 • Göndergesel işlev
 • Şiirsel işlev
 • Kanal kontrol işlevi
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Soru 3

Röportajların birkaç bölümlük seri yazı biçiminde yayınlanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seri sonu
 • Yazı dizisi
 • Yayın sırası
 • Yayın katoloğu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre röportaj türlerinden biri değildir?

 • Bir yeri konu alan röportajlar
 • Eşyayı konu alan röportajlar
 • Hayvanı konu alan röportajlar
 • İnsanı konu alan röportajlar
Soru 5

“Diyorlar ki” adlı ünlü eseriyle tanınan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatih Rıfkı Atay
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Refik Halit Koray
 • Cenap Şahabettin
REKLAM
Soru 6

I. Gazete ve dergi yazılarıdır.
II. Yalnızca gözlemlerle yetinilir.
III. Kişi ve bulgulardan yararlanılır.
IV. Gezilen yerlerin yalnızca tarihi özellikleri anlatılır.
Yukardaki özelliklerden hangileri röportaj türü ile ilgilidir?

 • I. – II.
 • I. – III.
 • II. – IV.
 • III. – IV.
Soru 7

Röportaj türünde aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

 • Açıklama
 • Soyutlama
 • örnekleme
 • Betimleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Sıra dışı konuları ele alarak gülünç yönleri ortaya çıkarmak önemsenir.
 • Okuyucunun dikkatini çekmek amaçlanır.
 • Olaylar çarpıtılmadan okuyucuya aktarılır.
 • Belgesel niteliğinde okuyucu aydınlatılmaya çalışılır.
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi röportaj türünde verilmiştir?

 • Refik Halit Koray → Guguklu Saat
 • Fatih Rıfkı Atay → Zeytindağı
 • Ahmet Haşim → Bize Göre
 • Mustafa Baydar → Edebiyatçılarımız Ne Diyor
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir nutuk, örneği olabilir?

 • Siyasi liderin bir açılışta yaptığı konuşma
 • Bir öğretmenin ders anlatması
 • Bir panelde panelistin soruya cevabı
 • İki kişinin düşünce alışverişi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mülakat yapacak olan kişinin, mülakat yapacağı kişi ile ilgili yapması gerekenlerden biridir?

 • Önceden randevu almak
 • Telefonla sık sık aramak
 • Sürekli soru sormak
 • İstediği her zaman kişinin evine gitmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ilk söylev olarak bilinen eserdir?

 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Babürname
 • Orhun Yazıtları
 • Seyahatname
Soru 13

Şeyh Edebali’nin Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e verdiği öğütler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Anı
 • Seyahatname
 • Söylev
 • Fıkra
REKLAM
Soru 14

I. Karşılıklı görüş alışverişi vardır.
II. İlgi çekici sözlerle başlar.
III. Kesin ve inandırıcı ifadelerden oluşur.
IV. Dinleyiciye fikir vermek amaçlanır.
Yukarıdakilerden hangileri söylev türünün özelliklerindendir?

 • I. – III.
 • I. – IV.
 • II. – III.
 • II. – IV.
Soru 15

Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mülakat
 • röportaj
 • Fıkra
 • Nutuk
Soru 16

Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Vatanın koruyucusu olmakla kalmayıp en geniş ve gerçek anlamıyla bir barış etkeni, bir eğitim ve öğretim ocağı olan yenilmez ordumuzun, son sistem motorlu araçlarla donatılması yolundaki çalışmalara hız verilmiştir.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?

 • röportaj
 • Söylev
 • Deneme
 • Eleştiri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gazeteciliğin ortaya çıkmasından önce de var olan türlerden biridir?

 • Söylev
 • Deneme
 • Söyleşi
 • Makale
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 • Söylev
 • röportaj
 • Roman
 • Mülakat
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Ahmet konuşması ile milli mücadeleye destek vermiş önemli sanatçılarımızdan biridir?

 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Halide Edip Adıvar
 • Cenap Şahabettin
 • Mehmet Fuat Köprülü
Soru 20

Söylevde amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Konuşacağı kişi ve konu hakkında bilgi edinmek
 • Dinleyenleri kendi düşüncesinden yana çekmek
 • Konuyu belgesel olarak okuyucuya sunmak
 • Çeşitli gösterilerle izleyicileri eğlendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBCBBAADAACCCDBACBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler