Dil ve Anlatim 7 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biridir?

 • Dil göndergesel işleviyle kullanılır.
 • Her okuyucu farklı anlamlar çıkarabilir.
 • Nesnel anlatım kullanılır.
 • Üslup kaygısı güdülmez.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine örnek gösterilebilir?

 • Siyasi miting konuşması metni
 • Panel konuşması metni
 • Çocuklara anlatılan masal
 • Köşe yazısı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı geleneksel türlerden biri değildir?

 • Komedi
 • Orta oyunu
 • Karagöz
 • Meddah
Soru 4

Orhan Veli, 13 Nisan 1914’te Beykoz’da doğdu. Orhan Veli’nin çocukluğu Beykoz ve Beşiktaş’ta geçti. İlk dört sınıfı Galatasaraay Lisesi’nde okuyan Orhan Veli, 1925 yılında babasının arzusu ile annesiyle beraber Ankara’ya gitti. İlkokuldan son sınıfında Oktay Rıfat’la, lisenin birinci sınıfında Melih Cevdet’le karşılaşmıştı.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisinden alınmıştır?

 • Biyografi
 • Günlük
 • Mektup
 • röportaj
Soru 5

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Mecaz anlamlı sözcükler kullanılmştır.
 • Sanatsal bir anlatım söz konusudur.
 • Açıklayıcı bir anlatım vardır.
 • Zevk verme amacına yöneliktir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin örneği olarak gösterilebilir?

 • Babaannenin anlattığı fabl
 • Bir dergide yayınlanan makale
 • Bir ozanın söylediği şiir
 • Radyoda anlatılan bir halk hikâyesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi türlere örnek gösterilemez?

 • Masal
 • Fabl
 • Roman
 • Dram
Soru 8

Sanat metinleri ile bilimsel metinlerin temel farkı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Metnin plana göre hazırlanıyor olması
 • Metnin estetik bir duyuş yansıtıyor olması
 • Metnin mesaj içeriyor olması
 • Metnin başlığının olması
Soru 9

I. Sorunların olduğu gibi anlatımı söz konusudur.
II. Güzellik oluşturma kaygısı vardır.
III. İçerik kaygısı ön plandadır.
IV. Sözcükler çok anlamlılığa açıktır.
Yukarıdakilerden hangileri sanatsal metnin özelliklerindendir?

 • I. – III.
 • I. – IV.
 • II. – III.
 • II. – IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün özelliklerinden biridir?

 • Tekerleme ile başlar
 • Kahramanlar çocuklardır.
 • Öğüt verme amacı taşır.
 • Yazar düşüncelerini kanıtlamak zorundadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hikâyede bulunan bölümlerden biri değildir?

 • Serim
 • Düğüm
 • Öğüt
 • Çözüm
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde masalın özellikleri yanlış verilmiştir?

 • Anonimdir.
 • Olağanüstü varlıklara yer verilir.
 • Olabilecek nitelikteki olaylar anlatılır.
 • Kahramanları soylu kişilerden seçilir.
Soru 13

Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği olarak kabul edilen mizahi nitelikli eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babürname
 • Harnâme
 • Seyahatname
 • Cihannüma
REKLAM
Soru 14

İntibah, Namık Kemal tarafından 1876 yılında yazılmıştır. Romantizmin anlatım özellikerini taşıyan eser, edebi nitelikleri yüksek olan ilk roman olarak kabul edilir. Babasını kaybetmiş bir delikanlının önüne çıkan engellere karşı tavrı ve hayata tutunma süreci anlatılır.
Bu parçada dil hangi işlevde kullanılmıştır?

 • Göndergesel işlevde
 • Kanal kontrol işlevinde
 • Sanatsal işlevde
 • Alıcıyı harekete geçirme işlevinde
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki olay öykücülüğünün öncü ismi olan sanatçıdır?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Tarık Buğra
Soru 16

“Otlakçı, Mendil Altında” gibi ünlü hikâye kitaplarının yazarı olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Memduh Şevket Esendal
 • Osman Cemal Kaygılı
 • Ziya Osman Saba
Soru 17

Türk edebiyatında Batılı tarzda yazılıp oynanan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatan yahut Silistre
 • Finten
 • Celalettin Harzemşah
 • Kara bela
Soru 18

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Mutlak farz → Zekât
 • Mukayyed farz → Hac
 • Farz-ı ayn → Beş vakit namaz
 • Farz-ı kifaye → Ramazan orucu
Soru 19

Dans gösterisi biçiminde ortaya konan müzikli tiyatro türüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • Opera
 • Gösteri
 • Skeç
 • Bale
Soru 20

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak” adlı eseri konusu bakımından aşağıdaki roman türlerniden hangisine örnek olur?

 • Sosyal roman
 • Tarihî roman
 • Macera ramonı
 • Psikolojik roman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAACBDBDCCCBABBADDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler