GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi tek tanrıcılık anlamına gelir?

 • A) Monoteizm
 • B) Politeizm
 • C) Ateizm
 • D) Satanizm
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerden biridir?

 • A) Budizm
 • B) Ateizm
 • C) Yahudilik
 • D) Hinduizm
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in çocuklarından biri değildir?

 • A) Abdullah
 • B) Hacer
 • C) Rukiye
 • D) İbrahim
SORU 4

Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?

 • A) 610 – Sevr mağarası
 • B) 609 – Mekke
 • C) 622 – Kâbe
 • D) 610 – Hira mağarası
SORU 5

İnsanın ibadet etmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cennete girmek
 • B) İyi insan olmak
 • C) Günahlardan kurtulmak
 • D) Allah’ın emrini yerine getirmek
SORU 6

Faydalı ve güzel işler yapmak ve Allah’ın yasakladığı kötü ve çirkin davranışlardan uzak durmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tevhit
 • B) İbadet
 • C) İman
 • D) İslam
SORU 7

Temizlik türü açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 • A) Elleri yıkamak
 • B) Yere çöp atmamak
 • C) Kötü sözden uzak durmak
 • D) Dişleri fırçalamak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

 • A) Ağza ve burna su vermek
 • B) Enseyi meshetmek
 • C) Kulakları temizlemek
 • D) Yüzü yıkamak
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?

 • A) İnancı kuvvetlendirir.
 • B) Allah’a olan sevgiyi artırır.
 • C) Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • D) Toplumsal barışa katkı sağlar.
SORU 10

“Allah sizin için kolaylık ister. Güçlük istemez ….”
(Bakara Suresi, 185. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayete verilecek örnek olamaz?

 • A) Teyemmümle abdest alınması
 • B) Yolculukta namazın terk edilmesi
 • C) Hastaların Ramazan orucunu ertelemesi
 • D) Oruç tutamayan yaşlıların fidye vermesi
SORU 11

Hz. Muhammed’in toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlayan faaliyetlerinden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

 • A) Hilfu’l-Fudul’a katılması
 • B) Medine Sözleşmesi’ni yapması
 • C) Hudeybiye Barış Antlaşmasını imzalaması
 • D) Mekkeli müslümanlarla, Medineli müslümanları kardeş ilan etmesi
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in süt kardeşinin adıdır?

 • A) Halime
 • B) Fatma
 • C) Şeyma
 • D) Zehra
SORU 13

Hz. Muhammed’in doğduğu dönemdeki Arap toplumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Güçlü ve zenginler zayıfları ezerdi.
 • B) İçki içmek, kumar oynamak yaygındı.
 • C) Güzel söz söylemek ve şiir gelişmişti.
 • D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çoktu.
SORU 14

I. Uhud Savaşı
II. Hudeybiye Antlaşması
III. Mekke’nin Fethi
IV. Mescidi Nebi’nin yapılması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) IV – I – II – III
 • B) II – III – I – IV
 • C) III – IV – I – II
 • D) I – III – II – IV
SORU 15

Peygamberimiz’in gençlik yıllarında katıldığı Hilful Fudul (Erdemliler Birliği)’un kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mekke’nin tanıtımını yapmak
 • B) Haksızlıklara engel olmak
 • C) Akrabalık bağlarını güçlendirmek
 • D) Ticaretin güçlenmesini sağlamak
SORU 16

Kur’anı Kerim’in indirilmesi sürecinde Mekke döneminde nazil olan ayetler en çok hangi konuları kapsamaktadır?

 • A) Aile içi ilişkiler
 • B) Ticaret hukuku
 • C) İnanç esasları
 • D) Toplumsal düzenlemeler
SORU 17

Kur’anı Kerim’in toplanması ve çoğaltılması hangi halifeler zamanında olmuştur?

 • A) Hz.Osman – Hz. Ali
 • B) Hz. Ebubekir – Hz. Osman
 • C) Hz.Ömer – Hz.Ebubekir
 • D) Hz.Ali – Hz. Ömer 3
SORU 18

Cumhuriyet döneminde bizzat Atatürk tarafından talimat verilerek hazırlanan Kur’an çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hasan Basri Çantay – Kur’anı Hakim ve Meali Kerim
 • B) Mehmet Akif Ersoy – Kur’anı Kerim Meali
 • C) Elmalılı Hamdi Yazır – Hak Dini Kur’an Dili
 • D) Kamil Miras – Tecridi Sarih Tercümesi
SORU 19

Harflerin çıkış yerlerine uygun olarak, hatasız biçimde Kur’anı Kerim okumasını öğreten ilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tecvit
 • B) Mukabele
 • C) Tefsir
 • D) Hatim
SORU 20

Peygamberimiz her yıl Ramazan ayında o güne kadar inen ayetleri Cebrail ile karşılıklı okumuşlardır. Bu uygulama İslam toplumuna yerleşmiş ve gelenek halini almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • A) Tefsir
 • B) Hafızlık
 • C) Mukabele
 • D) Hatim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDDBCDDBACDABCBCAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?