GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.”
(Âli İmran Suresi, 190. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’ın varlığı
 • Allah’ın adaleti
 • Allah’ın cömertliği
 • Allah’ın merhameti
SORU 2

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet)
 • “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat verdik.” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)
 • “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya Suresi, 33. ayet)
 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin…” (Lokman Suresi, 33. ayet)
SORU 3

Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini ibadetin özü olarak tanımlamıştır?

 • Namaz
 • Oruç
 • Dua
 • Hac
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi dua ederken en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biridir?

 • Sadece ihtiyacımız olduğunda dua etmeliyiz.
 • Samimi ve içten gelerek dua etmeliyiz.
 • Dualarımızı sadece Arapça ile yapmalıyız.
 • Anne – babamızın isteği ile dua etmeliyiz.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi farz bir ibadet değildir?

 • Oruç tutmak
 • Namaz kılmak
 • Zekat vermek
 • Kurban kesmek
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’a ait olan (zati) sıfatlardan biridir?

 • İrade
 • Kudret
 • Bekâ
 • Basar
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireye kazandırdıklarından biri değildir?

 • Allah’a yaklaştırır.
 • İmanı kuvvetlendirir.
 • Gönlü Allah sevgisiyle doldurur.
 • Komşuluk ilişkilerini güçlendirir.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

 • Cinsiyetleri yoktur.
 • İrade sahibi varlıklardır.
 • Nurdan yaratılmışlardır.
 • Allah’ın emrinden çıkmazlar.
SORU 9

Haccın farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 • Hür olmak.
 • Zengin olmak.
 • Erkek olmak.
 • Ergenlik çağına girmiş olmak.
SORU 10

Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Koyun ve keçi bir yaşını doldurmalıdır.
 • Kurban bayramının her günü kurban kesilebilir.
 • Kurban edilecek hayvanlar sağlıklı olmalıdır.
 • Deve, yedi kişi tarafından kurban edilebilir.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

 • Arafat’ta vakfe yapmak.
 • İhrama girmek
 • Kurban kesmek.
 • Kabe’yi tavaf etmek.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Sağlıklı olmak.
 • Akıllı olmak.
 • Zengin olmak.
 • Müslüman olmak.
SORU 13

Zekat ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Zengin müslümanlara farzdır.
 • Ramazan ayında verilmesi gerekir.
 • Verilecek malın üzerinden bir yıl geçmelidir.
 • Toprak ürünlerinin zekatı 1/10’dur.
SORU 14

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, onun yemeyi ve içmeyi bırakmasına Allah değer vermez.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oruç tutmak her Müslümana farzdır.
 • Yalan söylemek orucu bozmaz.
 • Allah oruç tutmayana değer vermez.
 • Oruç tutmak sadece aç ve susuz kalmak değildir.
SORU 15

“… iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. O kimse (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere, sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder.”
(Bakara Suresi, 177. ayet)
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Allah’a ve ahiret gününe inanmak.
 • Yetimlere ve yoksullara yardım etmek.
 • Hacca gitmek.
 • Zorluklara sabretmek. 3
SORU 16

Cenaze namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Farz-ı kifayedir.
 • Ruku ve secdesi yoktur.
 • Dua özelliği taşır.
 • Sadece vakit namazlarının ardından kılınır.
SORU 17

“(İnsanları) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve “ben Müslümanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim vardır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir tavırla önle. O zaman (görürsün ki) seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki yakın bir dost olur.”
(Fussilet Suresi, 33 – 34. ayetler)
Bu ayetlerin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salih amelin önemi.
 • Namaz kılmanın önemi.
 • Ezan okumanın değeri.
 • Anne – babaya saygının önemi.
SORU 18

Peygamberimiz’in söz, fiil ve takrirlerine ne ad verilir?

 • Vacip
 • Sünnet
 • Müstehap
 • Farz
SORU 19

“Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitabı ve hikmeti getirip size bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik.”
(Bakara Suresi, 151. ayet)
Verilen ayette Peygamberimiz’in hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır.

 • Cesaretli olmasına
 • Adaletli olmasına
 • Toplumu eğitmesine
 • Son peygamber olmasına.
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
ADCBDCDBCBCABDCDABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler