GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, komşusuna eziyet etmesin.”
“Müslüman, elinden ve dilinden başka Müslümanların zarar görmediği kimsedir.”
“Müslümanların kanları, malları, namusları ve şerefleri kendi aralarında kutsal Mekke kadar, hac ayları ve günleri kadar saygındır, dokunulmazdır.”
Verilen hadisler aşağıdakilerden hangisi ile en çok ilgilidir?

 • Kul hakkı
 • Eğitim hakkı
 • İnanç hakkı
 • Mülkiyet hakkı
SORU 2

Özgürlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Vazgeçilmezdir.
 • Dokunulmazdır.
 • Sonradan kazanılır.
 • Başkasına devredilemez.
SORU 3

Aşağıda verilen hadislerden hangisi İslam’ın eğitime verdiği önem ile ilgili değildir?

 • “İlim ve hikmet Müslüman’ın yitiğidir. Nerede bulursa onu alır.”
 • “İlim öğrenmek kadın – erkek her Müslüman’a farzdır.”
 • “İlim için yola çıkan kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır.”
 • “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır konuşsun ya da sussun.”
SORU 4

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”
(Maide Suresi, 90. ayet)
Bu ayette aşağıdaki haklardan hangisine değinilmiştir?

 • Eğitim hakkı
 • Sağlık hakkı
 • İnanç hakkı
 • Yaşama hakkı
SORU 5

Dinimizde korunması emredilen esaslar, temel haklar ile karşılıklı olarak eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

 • Can – Yaşama hakkı
 • Din – İnanç hakkı
 • Mal – Ekonomik hak
 • Akıl – Özel hayatın gizliliği
SORU 6

“Kim bir mü’mini bile bile öldürürse onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.”
(Nisa Suresi, 93. ayet)
Bu ayet aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?

 • Eğitim hakkı
 • İnanç hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Ekonomik hakkı
SORU 7

“De ki: O Kur’an, Rabbinizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.”
(Kehf Suresi, 29. ayet)
“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan Suresi, 3. ayet)
Bu ayetler, aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?

 • İnanç hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Yaşam hakkı
 • Mülkiyet hakkı
SORU 8

Aşağıdaki ayetlerden hangisi düşünmeye verilen önem ile ilgilidir?

 • “Yolun doğrusu Allah’ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.” (Nahl Suresi, 9. ayet)
 • “Yeryüzünde sizin için rengarenk yarattıklarında öğüt alan bir toplum için büyük bir ibret vardır.” (Nahl Suresi, 13. ayet)
 • “Allah gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir.” (Nahl Suresi, 19. ayet)
 • “Nimet olarak size ulaşan herşey Allah’tandır…” (Nahl Suresi, 53. ayet) 4
SORU 9

İslam dini aşağıdakilerden hangisini yasaklamamıştır?

 • İftira atmak
 • Söz taşımak
 • Yalan söylemek
 • Gıpta etmek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez?

 • İstişare etmek
 • Hırsızlık yapmak
 • Gıybet etmek
 • İftira atmak
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi taassup için söylenemez?

 • Ön yargıdır.
 • Bilgisizce taklittir.
 • Körü körüne bağlılıktır.
 • Düşünceyi zenginleştirir.
SORU 12

“Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz.”
Atatürk’ün bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Dilimiz ve dinimiz kutsaldır.
 • Dil, dinden önce gelmelidir.
 • Din milletimizin ayrılmaz parçasıdır.
 • Din ve dil milletimizin temel değerleridir.
SORU 13

İslam’da ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medrese
 • Suffe
 • Beytül Hikme
 • Tekke
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri değildir?

 • Kur’an
 • Sünnet
 • Rüya
 • Akıl
SORU 15

Din ve bilim hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Din, bilimi teşvik eder.
 • Din, ilahidir; bilim ise beşeridir.
 • Din ve bilim çatışma halindedir.
 • Din ve bilim, insanı özgürleştirir.
SORU 16

Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Ebu Said es – Siczi hangi bilim dalındaki çalışmalarıyla tanınmışlardır?

 • Astronomi
 • Tarih
 • Felsefe
 • Tıp
SORU 17

Gökyüzünü izlemeye ve gezegenlerin yerini hesaplamaya yarayan “Usturlap” aletini icad eden Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bîrûni
 • Harezmî
 • Battânî
 • İbrahim elFezari
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu dönemi eğitim kurumlarından biri değildir?

 • Nizamiye Medresesi
 • Karatay medresesi
 • Çifte Minareli Medrese
 • Darül – Fünun
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine fıkıh alanında katkı sağlayan ilim adamlarından biri değildir?

 • Ebu Hanife
 • Zemahşerî
 • Ahmet bin Hanbel
 • İmamı Şafii
SORU 20

• İlk Müslüman matematikçilerdendir.
• Astronomi ve coğrafya alanlarında da çalışmalar yapmıştır.
• Sıfırlı ondalık sistemini bulmuştur.
• Cebir ve logoritmanın kurucusu sayılır.
Bu bilgiler, aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

 • Harezmî
 • Piri Reis
 • İbn Sina
 • Bîrûni
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBDCABDADBBCCADDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler