GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 5 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

“Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendisine zarar vermiş olur.”
(İsra Suresi, 15. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyiliğin değeri
 • B) İnsanın sorumluluğu
 • C) Kadere teslimiyetin önemi
 • D) Doğruluğun dinimizdeki yeri
SORU 2

Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp ondan yardım beklemeye ne denir?

 • A) Tevekkül
 • B) Kaza
 • C) Kader
 • D) İrade
SORU 3

İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Güçlü olması
 • B) Çalışkan olması
 • C) Akıllı olması
 • D) Yetenekli olması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde samimiyet anlayışına uygun düşmez?

 • A) Gösterişten uzak olmak.
 • B) Allah’ın rızasını gözetmek.
 • C) Maddi çıkar beklemek.
 • D) İçtenlikle davranmak.
SORU 5

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın…”
(Bakara Suresi, 264. ayet)
Ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haset
 • B) Gıybet
 • C) İftira
 • D) Riya
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlere getirilen kolaylıklardan biri değildir?

 • A) Ezan için mikrofon kullanılması.
 • B) Hasta ve yaşlıların namazlarını oturarak kılması.
 • C) Hasta ve yolcuların Ramazan orucunu ertelemesi.
 • D) Suyun bulunmadığı durumda teyemmüm abdestinin alınması.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarından biri değildir?

 • A) İmanı kuvvetlendirir.
 • B) Güven duygusunu geliştirir.
 • C) Sorumluluk bilincini geliştirir.
 • D) Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder.
SORU 8

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı diğerlerine göre daha az olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kurban
 • B) Zekat
 • C) Hac
 • D) Sadaka 5
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatlarından biri değildir?

 • A) Doğru olmak.
 • B) Okur – yazar olmak.
 • C) Güvenilir olmak.
 • D) Günahtan uzak olmak.
SORU 10

Peygamberimiz’in gençliğinde Hılfu’lFudul (Erdemliler Birliği) topluluğuna katılması onun hangi özelliği ile daha çok ilgidir?

 • A) Adaletli olması
 • B) Güvenilir olması
 • C) Sabırlı olması
 • D) Merhametli olması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi örnek bir Müslüman’ın özelliği olamaz?

 • A) Akrabalarını ziyaret eder.
 • B) Boş ve yararsız işlerden uzak durur.
 • C) Ölçü ve tartıda hile yapmaz.
 • D) Başkalarının kusurları ile alay eder.
SORU 12

Peygamberimiz’e “Emin” sıfatı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sabırlı olması
 • B) Güvenilir olması
 • C) Akıllı ve zeki olması
 • D) Günahtan uzak olması
SORU 13

• Sıffin Savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır.
• Hüküm vermek Allah’a aittir
• Ameller, imanın bir parçasıdır.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • A) Caferilik
 • B) Şafiilik
 • C) Haricîlik
 • D) Maturidilik
SORU 14

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğe Hz. Ali’nin getirilmesinin gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mürcie
 • B) Mutezile
 • C) Şia
 • D) Eşarîlik
SORU 15

“İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür. Fiillerin yaratılmasında Allah’ın bir müdahalesi yoktur. Eğer insanın fiillerinin yaratıcısı Allah olsaydı, o zaman Allah’ın insanları cezalandırması anlamsız olurdu.”
Bu düşünce mutezile mezhebinin temel görüşlerinden hangisini ifade etmektedir?

 • A) Tevhit
 • B) Adalet
 • C) El-Va’d ve’l-vaid
 • D) El-Menziletü beyne’l-menzileteyn
SORU 16

• Mutezile mezhebine bir tepki olarak doğmuştur.
• İslam dininin inançla ilgili konularını Kur’an ve Sünnet temelinde akılla yorumlayarak açıklamıştır.
• İyi – kötü akılla değil vahiyle bilinir.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • A) Eşarîlik
 • B) “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
 • C) Maturidilik
 • D) Haricîlik
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Çiftçinin tarlayı sürüp ekmesi.
 • B) Öğrencinin hazırlanıp sınava girmesi.
 • C) Hastanın ilacını kullanması.
 • D) Namaz kılanın abdest alması.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 • A) Düşünce zenginliği getirmiştir.
 • B) Ekonomik rahatlık sağlamıştır.
 • C) Tasavvufi oluşumları ortaya çıkarmıştır.
 • D) Dini hayatta kolaylık sağlamıştır.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhi mezheplerden biridir?

 • A) Haricîlik
 • B) Şiîlik
 • C) Şafilîk
 • D) Eşarîlik
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumların birleştiği temel konulardan biri değildir?

 • A) Tevhit
 • B) Nübüvvet
 • C) Kur’an-ı Kerim
 • D) Örf ve âdetler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACCDADCBADBCCBADBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?