GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aile ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ekonomik gelişme aileyi ortadan kaldırır.
 • Topluma yararlı bireyler kazandırır.
 • Huzurlu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunur.
 • İnsan neslinin sağlıklı çoğalmasını sağlar.
SORU 2

Evlilik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Karşılıklı bir anlaşmadır.
 • Neslin devamını sağlar.
 • Dinler tarafından önem verilmiştir.
 • Her toplumun evlenme kültürü aynıdır.
SORU 3

“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman Suresi, 17 ve 18.ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna yaptığı nasihatlardan biri değildir?

 • İbadetlerini yerine getir!
 • Kötülükleri görmezden gel!
 • Sabırlı davran!
 • Alçak gönüllü ol!
SORU 4

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın il ve ilçe kuruluşlarının başında görevli olan kişiye ne ad verilir?

 • Vaiz
 • İmam – Hatip
 • Mütfü
 • Müezzin – Kayyım
SORU 5

Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

 • İçişleri Bakanlığı
 • Başbakanlık
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı 5
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eğitim hizmetlerinden biri değildir?

 • Kur’an kursları açmak.
 • Vaaz ve hutbeler vermek.
 • Mahkumları irşad etmek.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmek.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görevleri arasında değildir?

 • Personelini mesleki açıdan eğitmek.
 • Din şurasını düzenlemek.
 • Dini konularda araştırma yapmak.
 • Dini konularda karar vermek.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı hizmet birimlerinden biri değildir?

 • Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Vakıf Eserleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasında yer almaz?

 • Toplumun ahlak esaslarını belirlemek.
 • İbadet yerlerini yönetmek.
 • Toplumun dinle ilgili sorularına cevap vermek.
 • Din hususunda toplumu aydınlatmak.
SORU 10

Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmenin yanında ezan okuma ve kamet getirme görevlerini yapan kişiye ne ad verilir?

 • İmam – Hatip
 • Vaiz
 • Müezzin – Kayyım
 • Müftü
SORU 11

“Erkek veya kadın, mü’min olarak kim iyi amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarına karşılık olarak en güzeli ile veririz.”
(Nahl Suresi, 97. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

 • Güzel davranmanın değeri.
 • Yapılanların karşılıksız kalmayacağı.
 • Mükafatın sadece cennette verileceği.
 • Kulluk açısından cinsiyet farkının önemli olmadığı.
SORU 12

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bozukluk görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3. ayet)
 • “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru ölü bir memlekete hayat verdik.” (Zuhruf Suresi, 11. ayet)
 • “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya Suresi, 33. ayet)
 • “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı, ne evladın babası için bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin…” (Lokman Suresi, 33. ayet)
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi külliyenin bölümlerinden biri değildir?

 • Cami
 • Aşevi
 • Şifahane
 • Tekke
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının temsilcilerinden biri değildir?

 • Ahmet Yesevî
 • Yusuf Mısri
 • Mevlana Celaleddin
 • Yunus Emre
SORU 15

Divan Edebiyatı’nda, Peygamberimiz’e duyulan sevgi ve saygıyı ortaya koyan, onu öven şiirlere ne ad verilir?

 • Münacaat
 • Na’at
 • Mersiye
 • Gazel
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi hat sanatıyla uğraşmamıştır?

 • Hafız Osman
 • Hamit Aytaç
 • Necmettin Okyay
 • Sadullah Ağa
SORU 17

İslam medeniyetinde, kağıt veya deri üzerine yapılan ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu ve renkli resimlere ne ad verilir?

 • Ebru
 • Tezhip
 • Hüsnü Hat
 • Minyatür
SORU 18

Camilerin iç süslemelerinde, ayetlerin (Kur’anı Kerim’in) yazımında levha ve tablolarda görülen güzel ve estetik yazı yazma sanatına ne ad verilir?

 • Ebru
 • Hüsnü Hat
 • Tezhip
 • Minyatür
SORU 19

Altın tozu ve boya kullanılarak sayfa kenarları, kitap başlıkları ve el yazması kitapların süslenmesi sanatına ne ad verilir?

 • Tezhip
 • Hüsnü Hat
 • Minyatür
 • Ebru
SORU 20

• Kağıt süsleme sanatlarından biridir.
• Özel boyalarla yapılır.
• Su üzerine yapılan şekiller kağıda çıkarılır.
Bu bilgiler aşağıda verilen sanat dallarından hangisine aittir?

 • Hüsnü Hat
 • Minyatür
 • Ebru
 • Tezhip
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBCBDACACCDDBBDDBAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler