GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

A ülkesi yeni ekonomik yılda, ekonomik kalkınma hızını % 7 olarak hedeflemiş ve bu orana ulaşabilmek için en uygun önlemlerin ne olması gerektiğini belirlemiştir. Buna göre A ülkesi ekonomik alanda neyi ortaya koymuştur?

 • A) Ekonomi teorisini
 • B) Ekonomi sınıflamasını
 • C) Ekonomi yöntemini
 • D) Ekonomi politikasını
SORU 2

“Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanması” ekonomi biliminin hangi yöntemini açıklamaktadır?

 • A) Tümdengelim
 • B) Tümevarım
 • C) Karma yöntem
 • D) Grupla Çalışma
SORU 3

“Malların miktarını veya faydasını artırmak amacıyla yapılan faaliyetlerin, harcanan çabaların tümünü” ifade eden klasik sınıflama bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dağıtım
 • B) Değişim
 • C) Üretim
 • D) Tüketim
SORU 4

1923 yılında kurulan yeni Türkiye Devleti, savaş meydanlarında kazanılan başarıların tek başına bir anlamının olmadığının farkında olarak, Türkiye’nin ekonomi politikasını belirlemek için iktisat kongresi düzenlemiştir. Türkiye Cumhuriyetinin ilk iktisat kongresi olan bu kongre hangi tarihte, nerede toplanmıştır?

 • A) 1924, Ankara
 • B) 1923, İzmir
 • C) 1923, İstanbul
 • D) 1924, Samsun
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 6

Antalya’da yaşayan ve dağcılık faaliyetine katılacak olan Zafer, temmuz ayında alışverişe çıkar. Tezgâhtarlara; eksi 20 derecede dahi giyebileceği bir monta ihtiyaç duyduğunu söyler. Montla birlikte kalın çoraplar, eldiven, atkı gibi soğukta giyebileceği kıyafetler alır.
Zafer’in bu davranışı ihtiyaçların hangi özelliğine örnek olabilir?

 • A) İhtiyaçların niteliği cinsiyete göre değişir.
 • B) İhtiyaçlar kişinin zevkine göre değişir.
 • C) İhtiyaçlar kişinin alım gücüne göre değişir.
 • D) İhtiyaçların niteliği ortama göre değişir.
SORU 7

• İhtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır ve ihtiyaçlar ile vasıtanın arasındaki ilgiyi anlatır.
• Üretilebilir nitelik taşır.
• Doğada belirli ölçüde olması ve vasıtayı oluşturmak için insanın bir emek harcaması gerekir.
Yukarıda özellikleri sıralanan ekonomi ile ilgili kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Enerji
 • B) Mal
 • C) Sermaye
 • D) Fayda
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, doğanın üretim üzerindeki etkisi ile ilgili değildir?

 • A) İklim yapısı
 • B) Toprak ve toprak altı
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Yeryüzü şekilleri 44
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi birinci enerji kaynakları arasında yer alır?

 • A) Bitümlü şist
 • B) Şehir gazı
 • C) Biogaz
 • D) Elektrik
SORU 10

Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacının % 66’sı Güneş enerjisinden karşılanabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu enerjiden yararlanılan alanlara bir örnek değildir?

 • A) Konut ve otel ısıtmasında kullanılması
 • B) Sıcak su elde edilmesi
 • C) Seracılıkta kullanılması
 • D) Kaplıca tedavisinde kullanılması
SORU 11

Türkiye; sayısı fazla ve genç bir nüfusa sahiptir. Bu durumun ülke ekonomisine katkısı nedir?

 • A) Toplumun tasarruf gücünü arttırması
 • B) Ekonomik faaliyetlerin hızlanması
 • C) Üretilen malların iç piyasada tüketilmesi
 • D) Sosyal yapının dinamik olması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi kullanıldıkları alana göre ticari sermayedir?

 • A) Ziraat makineleri
 • B) Ulaştırma araçları
 • C) Yazı makineleri
 • D) Hammaddeler
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin oluşmasındaki kaynaklardan biri değildir?

 • A) Tasarruf
 • B) Zorunlu tasarruf
 • C) Tarım yapılan toprakların verimliliğinin farklı olması
 • D) Bilanço
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi tasarrufun objektif etkenleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 • A) Tasarrufa etki eden etkenlerin başında insanların gelir düzeyleri gelir.
 • B) İnsanların sahip oldukları servetin gelecekteki değeri tasarruf üzerine etki etmez.
 • C) Devlet mali politikada kabul ettiği vergi oranları ile tasarruf üzerine derin etkiler yapabilir.
 • D) Faiz insanları tasarrufa yönelten vasıtalı nedenlerden biridir.
SORU 15

Bir evin yıllık geliri 30.000 TL’dir. Faiz oranının % 50 olduğu bir zamanda bu evin bir yıllık sermaye değeri ne olur?

 • A) 40.000 TL
 • B) 50.000 TL
 • C) 60.000 TL
 • D) 70.000 TL
SORU 16

“Belli bir unvan altında az sayıda ortak tarafından kurulan ve gerek şirketin, gerek ortakların sorumluluğu sınırlanmamış olan şirket” aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kollektif Şirket
 • B) Anonim Şirket
 • C) Limited Şirket
 • D) Adi Komandit Şirket
SORU 17

Aşağıdaki maddelerden hangisi kooperatifin özelliği değildir?

 • A) Serbest ve istemli kuruluşlardır.
 • B) Devlet veya başka bir kuruluşun isteği ile kurulmazlar.
 • C) Az sayıda ortak tarafından kurulurlar.
 • D) Sadece ortaklarına yardım için kurulurlar.
SORU 18

“Atatürk’ün ekonomi politikası antienflasyonist para politikası, kaynak harcama dengesini korumaya yönelik denk bütçe politikası, ulusal kaynakların etkili ve rasyonel kullanımını sağlayan planlı gelişme politikası, sektörler arası dengesizlikleri gidermeye ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya yönelik yatırım politikalarıdır.”
Bu metne göre, aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün ekonomi politikaları ile ters düşmektedir?

 • A) Bütçeyi denkleştirmek
 • B) Ülkede enflasyonu önlemek
 • C) Millî kaynakları kullanmak
 • D) Ülkemize ihracatı özendirmek
SORU 19

Verilen tabloya göre ülkemizde büyüme hızının yüksek olduğu dönem hangisidir?

 • A) Birinci Plan Dönemi
 • B) İkinci Plan Dönemi
 • C) Üçüncü Plan Dönemi
 • D) Dördüncü Plan Dönemi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Kuruluşlarındandır?

 • A) Et Balık Kurumu
 • B) Türkiye Elektrik Kurumu
 • C) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • D) Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCDBCADBCDBCACDBA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?