GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Elektrik akımını geçiren telin etrafında oluşan manyetik alanı, mıknatısları ve mıknatısların demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekmesini inceleyen fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Elektrik
 • B) Mekanik
 • C) Manyetizma
 • D) Termodinamik
SORU 2

Ömer :Kaplıcanın suyu çok sıcak
Ali :Halının kenar uzunlukları 2m ve 3m olarak ölçülmüştür
Elif :Can’ın boyu çok kısa.
Yahya : Bu Çanta Çok ağır
Yukarıdaki gözlemleri yapan öğrencilerden hangisinin gözlemi nicel gözlemdir?

 • A) Ömer
 • B) Elif
 • C) Ali
 • D) Yahya
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisinde temel büyüklüğün birimi (SI) birim sistemine göre yanlış yazılmıştır?

 • A) Uzunluk – Metre
 • B) Elektrik akımı – Amper
 • C) Sıcaklık – Kelvin
 • D) Zaman – Saat
SORU 4

Bir maddenin kütlesini ölçmemize yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anlatım içten ve coşkuludur.
 • B) s Dinamometre
 • C) Eşit kollu terazi
 • D) Termometre
SORU 5

Fizikteki büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olarak ikiye ayrılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • A) Tarlanın alanı 12000 m2 ’dir.
 • B) Rüzgar 42 km/h hızla esiyor.
 • C) Kamyonun hızı 80 km/h tir.
 • D) Kitabın ağırlığı 20 N dur.
SORU 6

Aşağıda verilen büyüklüklerin birim çevirmelerinden hangileri doğrudur?
I 4 ton = 4000 kg
II 70 dk = 4200 s
III 24 dm = 0,24 m

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 7

Gücü 4 kW olan bir ısıtıcı 6 saat boyunca çalıştırılıyor.
Buna göre bu ısıtıcı kaç kWh enerji harcamış olur?

 • A) 12
 • B) 24
 • C) 240
 • D) 24000
SORU 8

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, cisme etki eden net kuvvetin 4 m yol sonunda yaptığı iş kaç joule’dür?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 40
 • D) 50
SORU 9

Hasan, 6 kg kütleli su dolu kovayı, yerden 8 m yükseklikteki binanın üstüne çıkarıyor.
Buna göre, Hasan’ın yerçekim kuvvetine karşı yaptığı iş kaç joule’dür? ( g=10m/s²)

 • A) 480
 • B) 80
 • C) 60
 • D) 48
SORU 10

Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

 • A) Başındaki su dolu kabı yatay yolda taşıyan kadın
 • B) Sırt çantası ile yatay yolda okula giden çocuk
 • C) Kuyudan kova ile su çeken adam
 • D) Masasında oturan öğrenci
SORU 11

Yol boyunca 5N’luk sürtünme kuvvetinin etki ettiği tahta bloğa 20N’luk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
Cismin 4 m’lik yatay yol boyunca hareket ettirilmesi sonucunda kuvvetin yaptığı iş ( Wf ) ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ( Wfs ) arasındaki fark kaç J’dur?

 • A) 20
 • B) 60
 • C) 80
 • D) Muhakemetü’lLügateyn
SORU 12

Kütlesi 12 kg olan bir kartal 5 m/s hızla uçarken sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • A) 30
 • B) 60
 • C) 150
 • D) 300
SORU 13

Bir asansörde, 1600 J’lük enerji harcandığında 1200 J’lük iş elde edildiği ölçülüyor.
Buna göre asansörün verimi % kaçtır?

 • A) 75
 • B) 80
 • C) 85
 • D) 90
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • A) Jeotermal enerji
 • B) Rüzgar enerjisi
 • C) Güneş enerjisi
 • D) Nükleer enerji
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde ısı yalnızca ışıma yoluyla yayılmıştır?

 • A) Güneşin dünyamızı ısıtması
 • B) Kaloriferin odamızı ısıtması
 • C) Sobaya eli değen çocuğun elinin yanması
 • D) Sıcak yemek içindeki kaşığı eline alan kişinin elinin yanması
SORU 16

Bir metal kaşığın sıcaklığı Celcius termometresi ile 30°C olarak ölçülüyor. Bu kaşığın sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçülseydi kaç °K olarak ölçülürdü?

 • A) 253
 • B) 273
 • C) 293
 • D) 303
SORU 17

İçinde 80 cm³ su bulunan dereceli silindirin içine bir demir bilye atılıyor. Bilye suya atıldığında su seviyesinin 110 cm³ olduğu gözleniyor.
Buna göre demir bilyenin hacmi kaç cm³ tür?

 • A) 20
 • B) 30
 • C) 80
 • D) 190
SORU 18

Katı bir maddenin kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre bu katının 180 g ağırlığındaki bir parçasının hacmi kaç cm³ tür?

 • A) 30
 • B) 60
 • C) 120
 • D) 160
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye uğramıştır?

 • A) Camın kırılması
 • B) Mumun erimesi
 • C) Elmanın çürümesi
 • D) Suyun kaynaması
SORU 20

Hidrojen bombasının patlamasıyla açığa çıkan büyük enerji aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • A) Füzyon
 • B) Fisyon
 • C) Bileşik
 • D) Fiziksel değişim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBABBDACBCADADBBCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler