Fizik 1 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Elektrik akımını geçiren telin etrafında oluşan manyetik alanı, mıknatısları ve mıknatısların demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekmesini inceleyen fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrik
 • Mekanik
 • Manyetizma
 • Termodinamik
SORU 2

Ömer :Kaplıcanın suyu çok sıcak
Ali :Halının kenar uzunlukları 2m ve 3m olarak ölçülmüştür
Elif :Can’ın boyu çok kısa.
Yahya : Bu Çanta Çok ağır
Yukarıdaki gözlemleri yapan öğrencilerden hangisinin gözlemi nicel gözlemdir?

 • Ömer
 • Elif
 • Ali
 • Yahya
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisinde temel büyüklüğün birimi (SI) birim sistemine göre yanlış yazılmıştır?

 • Uzunluk – Metre
 • Elektrik akımı – Amper
 • Sıcaklık – Kelvin
 • Zaman – Saat
SORU 4

Bir maddenin kütlesini ölçmemize yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlatım içten ve coşkuludur.
 • s Dinamometre
 • Eşit kollu terazi
 • Termometre
SORU 5

Fizikteki büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olarak ikiye ayrılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • Tarlanın alanı 12000 m2 ’dir.
 • Rüzgar 42 km/h hızla esiyor.
 • Kamyonun hızı 80 km/h tir.
 • Kitabın ağırlığı 20 N dur.
SORU R
SORU 6

Aşağıda verilen büyüklüklerin birim çevirmelerinden hangileri doğrudur?
I 4 ton = 4000 kg
II 70 dk = 4200 s
III 24 dm = 0,24 m

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Gücü 4 kW olan bir ısıtıcı 6 saat boyunca çalıştırılıyor.
Buna göre bu ısıtıcı kaç kWh enerji harcamış olur?

 • 12
 • 24
 • 240
 • 24000
SORU 8

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, cisme etki eden net kuvvetin 4 m yol sonunda yaptığı iş kaç joule’dür?

 • 10
 • 20
 • 40
 • 50
SORU 9

Hasan, 6 kg kütleli su dolu kovayı, yerden 8 m yükseklikteki binanın üstüne çıkarıyor.
Buna göre, Hasan’ın yerçekim kuvvetine karşı yaptığı iş kaç joule’dür? ( g=10m/s²)

 • 480
 • 80
 • 60
 • 48
SORU 10

Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

 • Başındaki su dolu kabı yatay yolda taşıyan kadın
 • Sırt çantası ile yatay yolda okula giden çocuk
 • Kuyudan kova ile su çeken adam
 • Masasında oturan öğrenci
SORU 11

Yol boyunca 5N’luk sürtünme kuvvetinin etki ettiği tahta bloğa 20N’luk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
Cismin 4 m’lik yatay yol boyunca hareket ettirilmesi sonucunda kuvvetin yaptığı iş ( Wf ) ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ( Wfs ) arasındaki fark kaç J’dur?

 • 20
 • 60
 • 80
 • Muhakemetü’lLügateyn
SORU 12

Kütlesi 12 kg olan bir kartal 5 m/s hızla uçarken sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • 30
 • 60
 • 150
 • 300
SORU 13

Bir asansörde, 1600 J’lük enerji harcandığında 1200 J’lük iş elde edildiği ölçülüyor.
Buna göre asansörün verimi % kaçtır?

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • Jeotermal enerji
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Nükleer enerji
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde ısı yalnızca ışıma yoluyla yayılmıştır?

 • Güneşin dünyamızı ısıtması
 • Kaloriferin odamızı ısıtması
 • Sobaya eli değen çocuğun elinin yanması
 • Sıcak yemek içindeki kaşığı eline alan kişinin elinin yanması
SORU 16

Bir metal kaşığın sıcaklığı Celcius termometresi ile 30°C olarak ölçülüyor. Bu kaşığın sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçülseydi kaç °K olarak ölçülürdü?

 • 253
 • 273
 • 293
 • 303
SORU 17

İçinde 80 cm³ su bulunan dereceli silindirin içine bir demir bilye atılıyor. Bilye suya atıldığında su seviyesinin 110 cm³ olduğu gözleniyor.
Buna göre demir bilyenin hacmi kaç cm³ tür?

 • 20
 • 30
 • 80
 • 190
SORU R
SORU 18

Katı bir maddenin kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre bu katının 180 g ağırlığındaki bir parçasının hacmi kaç cm³ tür?

 • 30
 • 60
 • 120
 • 160
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye uğramıştır?

 • Camın kırılması
 • Mumun erimesi
 • Elmanın çürümesi
 • Suyun kaynaması
SORU 20

Hidrojen bombasının patlamasıyla açığa çıkan büyük enerji aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Füzyon
 • Fisyon
 • Bileşik
 • Fiziksel değişim
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDBABBDACBCADADBBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Fizik 1 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fizik 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 1 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?