Fizik 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Elektrik akımını geçiren telin etrafında oluşan manyetik alanı, mıknatısları ve mıknatısların demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekmesini inceleyen fizik biliminin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrik
 • Mekanik
 • Manyetizma
 • Termodinamik
Soru 2

Ömer :Kaplıcanın suyu çok sıcak
Ali :Halının kenar uzunlukları 2m ve 3m olarak ölçülmüştür
Elif :Can’ın boyu çok kısa.
Yahya : Bu Çanta Çok ağır
Yukarıdaki gözlemleri yapan öğrencilerden hangisinin gözlemi nicel gözlemdir?

 • Ömer
 • Elif
 • Ali
 • Yahya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde temel büyüklüğün birimi (SI) birim sistemine göre yanlış yazılmıştır?

 • Uzunluk – Metre
 • Elektrik akımı – Amper
 • Sıcaklık – Kelvin
 • Zaman – Saat
Soru 4

Bir maddenin kütlesini ölçmemize yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anlatım içten ve coşkuludur.
 • s Dinamometre
 • Eşit kollu terazi
 • Termometre
Soru 5

Fizikteki büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olarak ikiye ayrılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?

 • Tarlanın alanı 12000 m2 ’dir.
 • Rüzgar 42 km/h hızla esiyor.
 • Kamyonun hızı 80 km/h tir.
 • Kitabın ağırlığı 20 N dur.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen büyüklüklerin birim çevirmelerinden hangileri doğrudur?
I 4 ton = 4000 kg
II 70 dk = 4200 s
III 24 dm = 0,24 m

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Gücü 4 kW olan bir ısıtıcı 6 saat boyunca çalıştırılıyor.
Buna göre bu ısıtıcı kaç kWh enerji harcamış olur?

 • 12
 • 24
 • 240
 • 24000
Soru 8

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, cisme etki eden net kuvvetin 4 m yol sonunda yaptığı iş kaç joule’dür?

 • 10
 • 20
 • 40
 • 50
Soru 9

Hasan, 6 kg kütleli su dolu kovayı, yerden 8 m yükseklikteki binanın üstüne çıkarıyor.
Buna göre, Hasan’ın yerçekim kuvvetine karşı yaptığı iş kaç joule’dür? ( g=10m/s²)

 • 480
 • 80
 • 60
 • 48
Soru 10

Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmıştır?

 • Başındaki su dolu kabı yatay yolda taşıyan kadın
 • Sırt çantası ile yatay yolda okula giden çocuk
 • Kuyudan kova ile su çeken adam
 • Masasında oturan öğrenci
Soru 11

Yol boyunca 5N’luk sürtünme kuvvetinin etki ettiği tahta bloğa 20N’luk kuvvet şekildeki gibi uygulanıyor.
Cismin 4 m’lik yatay yol boyunca hareket ettirilmesi sonucunda kuvvetin yaptığı iş ( Wf ) ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ( Wfs ) arasındaki fark kaç J’dur?

 • 20
 • 60
 • 80
 • Muhakemetü’lLügateyn
Soru 12

Kütlesi 12 kg olan bir kartal 5 m/s hızla uçarken sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?

 • 30
 • 60
 • 150
 • 300
Soru 13

Bir asansörde, 1600 J’lük enerji harcandığında 1200 J’lük iş elde edildiği ölçülüyor.
Buna göre asansörün verimi % kaçtır?

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

 • Jeotermal enerji
 • Rüzgar enerjisi
 • Güneş enerjisi
 • Nükleer enerji
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde ısı yalnızca ışıma yoluyla yayılmıştır?

 • Güneşin dünyamızı ısıtması
 • Kaloriferin odamızı ısıtması
 • Sobaya eli değen çocuğun elinin yanması
 • Sıcak yemek içindeki kaşığı eline alan kişinin elinin yanması
Soru 16

Bir metal kaşığın sıcaklığı Celcius termometresi ile 30°C olarak ölçülüyor. Bu kaşığın sıcaklığı Kelvin termometresi ile ölçülseydi kaç °K olarak ölçülürdü?

 • 253
 • 273
 • 293
 • 303
Soru 17

İçinde 80 cm³ su bulunan dereceli silindirin içine bir demir bilye atılıyor. Bilye suya atıldığında su seviyesinin 110 cm³ olduğu gözleniyor.
Buna göre demir bilyenin hacmi kaç cm³ tür?

 • 20
 • 30
 • 80
 • 190
Soru 18

Katı bir maddenin kütlehacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre bu katının 180 g ağırlığındaki bir parçasının hacmi kaç cm³ tür?

 • 30
 • 60
 • 120
 • 160
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye uğramıştır?

 • Camın kırılması
 • Mumun erimesi
 • Elmanın çürümesi
 • Suyun kaynaması
Soru 20

Hidrojen bombasının patlamasıyla açığa çıkan büyük enerji aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Füzyon
 • Fisyon
 • Bileşik
 • Fiziksel değişim
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDBABBDACBCADADBBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?