GİRİŞ/KAYIT

Fizik 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Yüksek hızlı trenin ortalama hızı 250 km/h’tır. Ankara’dan hareket eden tren Eskişehir’e 1,5 saatte ulaştığına göre AnkaraEskişehir arasında kaç km yol almıştır?

 • A) 250
 • B) 300
 • C) 375
 • D) 500
SORU 2

Konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan K ve L araçları başlangıçta aynı yerde bulunmaktadır.
Buna göre 10 s sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur?

 • A) 4
 • B) 8
 • C) 20
 • D) 40
SORU 3

Bir hareketlinin hızzaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 0-6 s aralığında hareketlinin toplam yer değiştirmesi kaç metredir?

 • A) 40
 • B) 80
 • C) 120
 • D) 160
SORU 4

Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K, L ve M araçlarının konumzaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre araçların hızlarının büyüklükleri ,Vk, VL ,Vm arasındaki ilişki nasıldır?

 • A) VL > Vk > Vm
 • B) Vk >VL >Vm
 • C) Vk =VL >Vm
 • D) Vm >Vk >VL
SORU 5

Doğrusal bir yolda 24 km’lik yolu, sabit hızla hareket ederek 20 dk da alan bir aracın hızı kaç m/s dir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 12
 • D) 20
SORU 6

Bir bisikletli şekildeki yolu izleyerek A noktasından B noktasına ve oradan da C noktasına 20 s’de ulaşıyor.
Buna göre bisikletlinin hızının ve süratinin büyüklüğü kaç m/s dir?

 • A) Hız : 3 — Sürat : 5
 • B) Hız :5– Sürat :7
 • C) Hız :10– Sürat :14
 • D) Hız :5– Sürat :12
SORU 7

Şekildeki doğrusal yolda koşmakta olan Ali başlangıçta K noktasında bulunmaktadır.
Ali, önce K’den L’ye kadar gidip hiç durmadan M noktasına geri geliyor.Buna göre, Ali’nin aldığı yol ve yer değiştirmesi kaç metredir?

Aldığı yol – Yer değiştirme

 • A) 30 – 10
 • B) 90-10
 • C) 90- 30
 • D) 30- -30
SORU 8

Doğadaki bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
• Havaya zıplayan bir öğrencinin yere düşmesi
• Ağacın dalından kopan bir meyvenin yere düşmesi
• Dağın zirvelerinden doğan suların deniz veya göllere ulaşmasıBu olayların gerçekleşmesinde dört temel kuvvetten hangisi etkili olmuştur?

 • A) Elektromanyetik kuvvet
 • B) Yeğin nükleer kuvvet
 • C) Zayıf nükleer kuvvet
 • D) Kütle çekim kuvveti
SORU 9

Sürtünmesiz yüzeylerde durmakta olan X, Y ve Z özdeş kütlelerine şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri Ax Ay Az arasındaki ilişki nasıldır?

 • A) Ax >Ay > Az
 • B) Az >Ay >Ax
 • C) Ay >Az >Ax
 • D) Ax >Az >Ay
SORU 10

Ahmet, sürtünme katsayısı 0,2 olan bir yüzeyde durmakta olan 5 kg kütleli bir cismi şekildeki gibi hareket ettirmek istiyor.
Buna göre Ahmet’in uygulaması gereken en küçük kuvvet kaç N’dur? (g=10 N/kg)

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 25
 • D) 50
SORU 11

Bir elektrik devresindeki iletken telden 3 dakika boyunca 4 A’lik akım geçiyor.
Buna göre, iletkenin kesitinden bu süre içinde kaç C’luk yük geçmiştir?

 • A) 720
 • B) 480
 • C) 12
 • D) 6
SORU 12

I Benjamin Franklin: Yıldırım ve şimşek olaylarını gözlemlemiş ve yıldırımın elektrik enerjisi boşalması olduğunu göstermiştir.
II Alessandro Volta: Bir elektrik devresinde iki nokta arasında potansiyel fark oluşturacak olan pili buldu.
III Andre Marie Ampere: Elektrik akımı ile ilgili çalışmalar yapmış. Akımın ölçülmesinde büyük katkı sağlamıştır.
Yukarıda verilen elektrikle uğraşan bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar hangilerinde doğru olarak ifade edilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

Şekildeki devre parçasında XY noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm (Ω) X dur?

 • A) 35
 • B) 45
 • C) 94
 • D) 115
SORU 14

Şekildeki iç direnci önemsiz pil ile kurulan elektrik devresinde V1 voltmetresi 24 Voltu gösteriyor.

 • A) 4
 • B) 24
 • C) 36
 • D) 48
SORU 15

Özdeş lambalardan kurulmuş şekildeki elektrik devresinde hangi lamba en parlak yanar?

 • A) X
 • B) Y
 • C) Z
 • D) T
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çeker?

 • A) Kırılmış porselen parçaları
 • B) Küçük kağıt parçaları
 • C) Demir levha parçaları
 • D) Yün kumaş parçaları
SORU 17

* Çamaşır Makinesi
*Matkap
*Pusula
*Saç Kuruma Makinesi
Yukarıdaki aletlerden kaç tanesinde elektrik motorundan yararlanılmıştır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4 30
SORU 18

Bu soru hatalı olduğu için iptal edilmiştir.

 • A) İptal edildi.
 • B) İptal edildi.
 • C) İptal edildi.
 • D) İptal edildi.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi boyuna dalgadır?

 • A) Ses dalgaları
 • B) Işık dalgaları
 • C) Mikrodalgalar
 • D) Radyo dalgaları
SORU 20

Deprem olduktan sonra açığa çıkan enerji cisim dalgaları ve yüzey dalgaları aracılığıyla ortama yayılır. Cisim dalgaları ile ilgili;
I P ve S dalgası olarak yayılır.
II Boyuna dalgalardır.
III Yıkım etkisi büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADBCDCAADBCDCCEAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?