Fizik 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yüksek hızlı trenin ortalama hızı 250 km/h’tır. Ankara’dan hareket eden tren Eskişehir’e 1,5 saatte ulaştığına göre AnkaraEskişehir arasında kaç km yol almıştır?

 • 250
 • 300
 • 375
 • 500
Soru 2

Konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan K ve L araçları başlangıçta aynı yerde bulunmaktadır.
Buna göre 10 s sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur?

 • 4
 • 8
 • 20
 • 40
Soru 3

Bir hareketlinin hızzaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre 0-6 s aralığında hareketlinin toplam yer değiştirmesi kaç metredir?

 • 40
 • 80
 • 120
 • 160
Soru 4

Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K, L ve M araçlarının konumzaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre araçların hızlarının büyüklükleri ,Vk, VL ,Vm arasındaki ilişki nasıldır?

 • VL > Vk > Vm
 • Vk >VL >Vm
 • Vk =VL >Vm
 • Vm >Vk >VL
Soru 5

Doğrusal bir yolda 24 km’lik yolu, sabit hızla hareket ederek 20 dk da alan bir aracın hızı kaç m/s dir?

 • 2
 • 4
 • 12
 • 20
REKLAM
Soru 6

Bir bisikletli şekildeki yolu izleyerek A noktasından B noktasına ve oradan da C noktasına 20 s’de ulaşıyor.
Buna göre bisikletlinin hızının ve süratinin büyüklüğü kaç m/s dir?

 • Hız : 3 — Sürat : 5
 • Hız :5– Sürat :7
 • Hız :10– Sürat :14
 • Hız :5– Sürat :12
Soru 7

Şekildeki doğrusal yolda koşmakta olan Ali başlangıçta K noktasında bulunmaktadır.
Ali, önce K’den L’ye kadar gidip hiç durmadan M noktasına geri geliyor.Buna göre, Ali’nin aldığı yol ve yer değiştirmesi kaç metredir?

Aldığı yol – Yer değiştirme

 • 30 – 10
 • 90-10
 • 90- 30
 • 30- -30
Soru 8

Doğadaki bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
• Havaya zıplayan bir öğrencinin yere düşmesi
• Ağacın dalından kopan bir meyvenin yere düşmesi
• Dağın zirvelerinden doğan suların deniz veya göllere ulaşmasıBu olayların gerçekleşmesinde dört temel kuvvetten hangisi etkili olmuştur?

 • Elektromanyetik kuvvet
 • Yeğin nükleer kuvvet
 • Zayıf nükleer kuvvet
 • Kütle çekim kuvveti
Soru 9

Sürtünmesiz yüzeylerde durmakta olan X, Y ve Z özdeş kütlelerine şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri Ax Ay Az arasındaki ilişki nasıldır?

 • Ax >Ay > Az
 • Az >Ay >Ax
 • Ay >Az >Ax
 • Ax >Az >Ay
Soru 10

Ahmet, sürtünme katsayısı 0,2 olan bir yüzeyde durmakta olan 5 kg kütleli bir cismi şekildeki gibi hareket ettirmek istiyor.
Buna göre Ahmet’in uygulaması gereken en küçük kuvvet kaç N’dur? (g=10 N/kg)

 • 10
 • 20
 • 25
 • 50
Soru 11

Bir elektrik devresindeki iletken telden 3 dakika boyunca 4 A’lik akım geçiyor.
Buna göre, iletkenin kesitinden bu süre içinde kaç C’luk yük geçmiştir?

 • 720
 • 480
 • 12
 • 6
Soru 12

I Benjamin Franklin: Yıldırım ve şimşek olaylarını gözlemlemiş ve yıldırımın elektrik enerjisi boşalması olduğunu göstermiştir.
II Alessandro Volta: Bir elektrik devresinde iki nokta arasında potansiyel fark oluşturacak olan pili buldu.
III Andre Marie Ampere: Elektrik akımı ile ilgili çalışmalar yapmış. Akımın ölçülmesinde büyük katkı sağlamıştır.
Yukarıda verilen elektrikle uğraşan bilim insanları ve yaptıkları çalışmalar hangilerinde doğru olarak ifade edilmiştir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 13

Şekildeki devre parçasında XY noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm (Ω) X dur?

 • 35
 • 45
 • 94
 • 115
REKLAM
Soru 14

Şekildeki iç direnci önemsiz pil ile kurulan elektrik devresinde V1 voltmetresi 24 Voltu gösteriyor.

 • 4
 • 24
 • 36
 • 48
Soru 15

Özdeş lambalardan kurulmuş şekildeki elektrik devresinde hangi lamba en parlak yanar?

 • X
 • Y
 • Z
 • T
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çeker?

 • Kırılmış porselen parçaları
 • Küçük kağıt parçaları
 • Demir levha parçaları
 • Yün kumaş parçaları
Soru 17

* Çamaşır Makinesi
*Matkap
*Pusula
*Saç Kuruma Makinesi
Yukarıdaki aletlerden kaç tanesinde elektrik motorundan yararlanılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4 30
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi boyuna dalgadır?

 • Ses dalgaları
 • Işık dalgaları
 • Mikrodalgalar
 • Radyo dalgaları
Soru 19

Deprem olduktan sonra açığa çıkan enerji cisim dalgaları ve yüzey dalgaları aracılığıyla ortama yayılır. Cisim dalgaları ile ilgili;
I P ve S dalgası olarak yayılır.
II Boyuna dalgalardır.
III Yıkım etkisi büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde insanın sorumluluğu vurgulanmıştır?


  Notice: Undefined index: cevap in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/theinek/public_html/app/views/test_ekrani.php on line 26
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDBADBCDCAADBCDCCACI
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?