GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Cahiliye Dönemi’nin” genel özelliklerinden biri değildir?

 • A) Putperestlik inancı yaygındı.
 • B) Kadın hakları ihlal edilirdi.
 • C) Bireysel düşünceye önem verilirdi.
 • D) Okur – yazarlık oranı oldukça düşüktü.
SORU 2

İslam öncesi, Mekke toplumunda Hz. İbrahim’in dini geleneğini devam ettirenler aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Putperestler
 • B) Mecusiler
 • C) Hristiyanlar
 • D) Hanifler
SORU 3

Hz. Muhammed’in babası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdülmuttalip
 • B) Abdullah
 • C) Ebu Talip
 • D) Haşim
SORU 4

Geldi bir akkuş kanadıyla revân Arkamı sıvadı kuvvetle hemân Doğdu ol saatte ol Sultanu din Nura gark oldu semâvâtu zemin
Süleyman Çelebi’nin bu dörtlüğünde bahsedilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Miraç
 • B) Hicret
 • C) Hz. Muhammed’in doğumu
 • D) İlk vahyin indirilmesi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından biri değildir?

 • A) Şeyma
 • B) Rukiye
 • C) Zeynep
 • D) Ümmü Gülsüm
SORU 6

I. Akabe Biatı
II. Habeşistan’a Hicret
III. Müslümanlara boykot uygulanması
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • A) I – II – III
 • B) II – III – I
 • C) III – I – II
 • D) II – I – III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi olaylarındandır?

 • A) Taif yolculuğu
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Uhut Savaşı
 • D) Hayber’in Fethi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı savaşlardan biri değildir?

 • A) Bedir Savaşı
 • B) Uhud Savaşı
 • C) Hendek Savaşı
 • D) Mute Savaşı
SORU 9

Aşağıdaki savaşların hangisi Yahudilerle yapılmıştır?

 • A) Mute
 • B) Huneyn
 • C) Hayber
 • D) Hendek
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağlığa verdiği önemle ilgili değildir?

 • A) İçki içmenin yasak olması.
 • B) Hasta olanlara orucun farz olmaması.
 • C) Misvak kullanımının teşvik edilmesi.
 • D) Selamlaşmanın tavsiye edilmesi.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • A) Sabrı tavsiye etmek.
 • B) Ziyareti uzun tutmak.
 • C) Moral ve umut vermek.
 • D) İyileşmesi için dua etmek.
SORU 12

Hz. Muhammed sahabeden Hz. Sa’d’ı hastalığında ziyaret etmiş, durumunu görünce de yanındakilere “Taif’li Halis b. Kelede’yi çağırın, çünkü o tıp konusunda bilgili bir doktordur.” buyurmuştur.
Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tedavi olmak.
 • B) Sabırlı olmak.
 • C) Tedbirli davranmak.
 • D) Tevekkül etmek.
SORU 13

İslam dini hastalıklardan kurtulma konusunda aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir?

 • A) İyileşmek için türbelere bez bağlamak.
 • B) Hastalıklara sabredip, tedavi yolları aramak.
 • C) Dayanılması zor hastalıklar da öldürülmeyi istemek.
 • D) Şifayı verenin Allah olduğunu bilip, ilaç kullanmamak.
SORU 14

Aşağıdaki davranışlardan hangisi Müslümanlardan beklenmez?

 • A) Diğerkamlık
 • B) Cömertlik
 • C) Sabır
 • D) Cimrilik
SORU 15

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o, ölür ya da öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.”
(Âli İmran Suresi, 144. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Peygamberler ölümlü birer insandır.
 • B) Sevgide aşırı gitmemek gerekir.
 • C) Allah her topluma peygamber göndermiştir.
 • D) İnkar edenler ancak kendine zarar vermiş olur.
SORU 16

“İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar; __________________, _________________
Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Sağlık ve boş vakit
 • B) İman ve ibadet
 • C) Mal ve para
 • D) Bilgi ve amel
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi hicret esnasında Peygamberimiz’e yol arkadaşlığı yapmıştır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Hz. Osman
SORU 18

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ne denir?

 • A) Muhâcir
 • B) Ensâr
 • C) Hanif
 • D) Sahabi
SORU 19

Halk içinde muteber bir nesne yok
devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi >
(Kanuni Sultan Süleyman)

 • A) Devletin önemi
 • B) Sağlığın önemi
 • C) Halkın önemi
 • D) Vatanın önemi
SORU 20

“Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde senin düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran çünkü günün birinde senin dostun olabilir.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadistedeki ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Duygular zamanla değişebilir.
 • B) Düşmanlıkta aşırılığa gidilmemelidir.
 • C) Sevgi gönülden olmalıdır.
 • D) Sevgi ve nefrette dengeli olunmalıdır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCABADCDBABDAACABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?