GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Hz. Muhammed’in tebliğ metodunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Uyarma
 • B) Zorlama
 • C) Örnek olma
 • D) Kolaylaştırma
SORU 2

Hz. Muhammed ile görüşmek için gelen Hristiyan heyet Mescid-i Nebi’de ibadet etmek isteyince bazı sahabeler bunlara engel olmak istedi. Hz. Muhammed onların serbest bırakılmasını ve ibadetlerini yerine getirmelerine izin verilmesini istedi.
Hz. Muhammed’in bu tutumu onun hangi düşüncesinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Özgürlüklere saygısından
 • B) İnsanlara olan sevgisinden
 • C) Misafirlere karşı nezaketinden
 • D) Sözleşmelere gösterdiği sadakatten
SORU 3

Özgürlüklerin engellendiği bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Toplumsal hayat zorlaşır.
 • B) Hoşgörü ortamı kaybolur.
 • C) Taassup ortadan kalkar.
 • D) İlmi ve kültürel gelişmeler azalır.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği ticari ahlak kurallarından değildir?

 • A) Kolaylık
 • B) Şeffaflık
 • C) Dürüstlük
 • D) Belirsizlik
SORU 5

Hz. Muhammed gönderdiği orduya; “Yalnızca savaşçı olanlarla savaşmalarını, yaşlılara, çocuklara, kendilerini ibadete vermiş ruhbanlara ve hayvanlara dokunmamalarını, özellikle de ağaçları yakmamalarını” emretmiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

 • A) Yaşama hakkına
 • B) İbadet hürriyetine
 • C) Doğayı korumaya
 • D) Ekonomik özgürlüğe
SORU 6

“Müslüman bir kimse, din kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın”.
(Hadisi Şerif)
Bu hadiste anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ticari ahlaka sahip çıkmak.
 • B) Serbest rekabetin önüne geçmek.
 • C) Ekonomik özgürlüklere engel olmak.
 • D) Sermayenin belli kesimlerde toplanmasına mâni olmak.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in, Müslümanların ekonomik özgürlüklerini elde etmesi amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir?

 • A) Suffe’yi yaptırması.
 • B) Medine pazarını kurması.
 • C) Hılfu’l-Fudul’a katılması.
 • D) Medine Sözleşmesi’ni imzalaması.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kadınlarla ilgili tutumları arasında yer almaz?

 • A) Kadınların fikirlerinden yararlanırdı.
 • B) Kadınları ilim öğrenmeye teşvik ederdi.
 • C) Kadınların mescide gelmesini hoş karşılamazdı.
 • D) Kadının, isteği dışında evlendirilmesine karşıydı.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi aile içi anlaşmazlığın önlenmesinde etkilidir?

 • A) Engel olma
 • B) İhmal etme
 • C) Değer verme
 • D) Duyarsız davranma
SORU 10

Hz. Muhammed’in yönetim ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A) Adil davranmak.
 • B) Yönetimde liyakat.
 • C) Geleneklere bağlılık.
 • D) Danışarak karar almak.
SORU 11

İslam dini fakir ve kimsesizleri korumayı onların ihtiyaçlarını gidermeyi tavsiye etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyenin amaçlarından biri olamaz?

 • A) Sosyal adaletin sağlanması.
 • B) Servetin belli kimselerde toplanması.
 • C) Yardımlaşma ve dayanışmanın artması.
 • D) Birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi yönetim ilişkilerinin karşılıklı anlayış içerisinde gelişmesine engeldir?

 • A) Taassup
 • B) Hoşgörü
 • C) Eğitim
 • D) Empati
SORU 13

İnanç ve ibadet özgürlüğünü benimseyen bir kimseden aşağıdakilerden hangisi beklenir?

 • A) İnancı sebebiyle başkasını kınaması
 • B) Kişilerin ibadetine engel olması
 • C) Başkalarını din seçmeye zorlaması
 • D) Başkalarının kişisel tercihine saygı duyması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in inanç özgürlüğüne yaklaşımını gösteren örneklerden biridir?

 • A) Taif Ziyareti
 • B) Medine Sözleşmesi
 • C) Hılfu’l Fudul üyeliği
 • D) Hudeybiye antlaşması
SORU 15

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İslam dini, temel hak ve özgürlükleri korur.
 • B) Dinimiz, başkalarının haklarına müdahale etmeyi hoş karşılamaz.
 • C) Peygamberimiz farklı inanç gruplarının ibadet özgürlüğüne saygı göstermiştir.
 • D) İslam dini özgürlükler konusunda harhangi bir kısıtlama getirmemiştir.
SORU 16

İslam dini yönetimde aşağıdakilerden hangisini ön planda tutar?

 • A) Kişisel istekleri
 • B) Eğitim ve öğretimi
 • C) Ehliyet ve liyakatı
 • D) Dostluk ve akrabalığı
SORU 17

“Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir.”
(Şûra Suresi, 48. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi yönüne işaret edilmektedir?

 • A) Uyarma
 • B) Sabır
 • C) Cesaret
 • D) Merhamet
SORU 18

Peygamberimiz cahiliyye toplumunda var olan, kadına yönelik bütün olumsuz anlayışları ortadan kaldırmıştır. İslam toplumunda kadınlar, sosyal hayatta aktif olarak yer almıştır.
Bu metindeki ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal kalkınma
 • B) Kadına verilen değer
 • C) Bireysel özgürlükler
 • D) Örf ve adetlerin önemi
SORU 19

“Bizi aldatan bizden değildir.”
(Hadisi Şerif) Bu hadis, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Ekonomik hak
 • B) İbadet hakkı
 • C) Eğitim hakkı
 • D) İnanç özgürlüğü
SORU 20

Dinimiz, eşlerin birbirine karşı davranışlarında aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmez?

 • A) Nezaket
 • B) Güleryüz
 • C) Bencillik
 • D) Fedakarlık
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACDDABCCCBADBDCABAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?