İngilizce 4 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

The shopping centre opens _________ 10:00 am _________ the mornings.

 • at / at
 • in / at
 • at / in
 • in / in
SORU 2

Deniz will give me my book back _________ week.

 • previous
 • last
 • the
 • next
SORU 3

Tuna and Derya met to study for English exam _________ Friday.

 • up
 • on
 • in
 • at
SORU 4

The word “old” has _________ meanings in the dictionary.

 • similar
 • popular
 • favourite
 • different
SORU 5

If you go to Ankara, you should visit the Museum of Anatolian Civilizations. There are lots of _________ objects in this museum.

 • central
 • capital
 • historical
 • middle
SORU R
SORU 6

Yesterday, we went on a picnic by the lake. It was enjoyable. We had a _________ time.

 • great
 • many
 • much
 • less
SORU 7

Football is _________ than basketball in Brazil.

 • popular
 • more popular
 • the more popular
 • the most popular
SORU 8

Ali is the captain of the school football team. He plays very well and he has 29 scores in this season. He is _________ player in our team.

 • the better
 • best
 • better
 • the best
SORU 9

The last Maths exam was _________ than this one.

 • difficult
 • more difficult
 • much difficult
 • many difficult
SORU 10

Rabbits are _________ than turtles while turtles live _________ than rabbits.

 • faster / longer
 • longer / faster
 • faster / slower
 • longer / slower
SORU 11

My car is _________ than Ahmet’s car but his car is _________ than mine.

 • safe / comfortable
 • safe / more comfortable
 • safer / more comfortable
 • the safest / more comfortable
SORU 12

After dinner, I and my wife _________ along the beach. The sky was full of stars. It was very romantic.

 • walks
 • walk
 • walked
 • walking
SORU 13

Last week, I was in Italy for 3 days. I _________ some souvenirs for you.

 • buying
 • buy
 • to buy
 • bought
SORU 14

Every year, we _________ to İzmir for our summer holiday but this year we _________ to Antalya instead.

 • go / will go
 • goes / went
 • went / go
 • will go / goes
SORU 15

People _________ fasten their relationship in Feasts in the past but nowadays some people _________ the Feasts as holiday.

 • use to / saw
 • used to / see
 • used to / saw
 • use to / to see
SORU 16

A: When were you born?
B: I was born _________ 13rd of August _________ 1982

 • in / on
 • on / on
 • on / in
 • in / in
SORU 17

A: Where _________ you _________ camp last year?
B: In Uludağ.

 • do / make
 • did / make
 • are / making
 • have / made
SORU R
SORU 18

A: _________
B: I was hungry so I ate three sandwiches for lunch.

 • How much money did you pay for a sandwich?
 • Did you eat a sandwich for breakfast?
 • Do you prefer sandwich or pizza?
 • How many sandwiches did you eat?
SORU 19

1 -- > 2

 • fast food -- > fruit
 • vegetable -- > fast food
 • fast food -- > vegetable
 • vegetable -- > fruit
SORU 20

Aşağıda verilen cümle seçeneklerden hangisi ile tamamlanamaz?
If you want to keep fit and healthy, _________

 • you should eat much more.
 • you should drink much water.
 • you should do more exercises.
 • you should stay away from sugar and fat.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBDCABDBACCDABCBDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise İngilizce 4 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 İngilizce 4 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem İngilizce 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı İngilizce 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem İngilizce 4 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. İngilizce 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise İngilizce 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv İngilizce 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İngilizce 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İngilizce 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İngilizce 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

İngilizce 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl İngilizce 4 dersi için geçme notu nedir ?

İngilizce 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İngilizce 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl İngilizce 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi İngilizce 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl İngilizce 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

İngilizce 4 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise İngilizce 4 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl İngilizce 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda İngilizce 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

İngilizce 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise İngilizce 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler