İngilizce 8 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

_________ the end of this year, we will have started the project.

 • in
 • on
 • of
 • by
SORU 2

Aydın must study as hard _________ he can in order to pass the exam.

 • If
 • So
 • as
 • on
SORU 3

Take a map with you _________ you can find your way easily.

 • because
 • so that
 • Whenever
 • After
SORU 4

She failed the exam _________ that she didn’t study regularly.

 • Due to the fact
 • Although
 • in order to
 • wherever
SORU 5

Don’t worry! You will be walking _________ .

 • yet
 • After
 • Before
 • soon
SORU R
SORU 6

This time _________ , we will be celebrating our 25th wedding anniversary.

 • Yesterday
 • next month
 • last year
 • a week ago
SORU 7

If I miss the class, the teacher _________ angry with me.

 • is getting
 • will get
 • had got
 • would get
SORU 8

The conference _________ in Glasgow.

 • is holding
 • had held
 • will be held
 • used to hold
SORU 9

Bora _________ by a stranger yesterday.

 • called
 • will be calling
 • is called
 • was called
SORU 10

By the time Snow White comes home, the Seven Dwarves _________ to the cave.

 • had been going
 • are going to go
 • will have gone
 • will be going
SORU 11

When the police came, the golden necklace _________ .

 • had been stolen
 • have stolen
 • is stolen
 • to steal
SORU 12

If I _________ abroad, I would have come to your graduation.

 • won’t have been
 • hadn’t been
 • haven’t been
 • wouldn’t be
SORU 13

Sena _________ the door until we finish painting the walls.

 • have been painted
 • had been painting
 • will have painted
 • will be painting
SORU 14

If you _________ your hands after going to the toilet, you ________ sick.

 • washes / hadn’t got
 • wash / wouldn’t got
 • wash / won’t get
 • had washed / get
SORU 15

If you are tired, _________.

 • get some sleep.
 • wash the dishes.
 • go to work on foot.
 • clean the house quickly. 55
SORU 16

I would get married to a queen _________

 • if I am a prince.
 • if I were a king.
 • if I have a place.
 • if I had got money.
SORU 17

_________, I could have won a scholarship.

 • If I would get up early
 • If I always study hard
 • If I had studied more
 • If I got high marks
SORU R
SORU 18

A: I can’t find my umbrella.
B: Look at _________. you usually put it.

 • When
 • Where
 • while
 • Whenever
SORU 19

Aşağıda verilen cümlenin “passive” (edilgen) halini işaretleyiniz“
I cleaned the house yesterday.”

 • The house was cleaned yesterday.
 • He cleaned the house yesterday.
 • The house was cleaned by servants.
 • It will be cleaned next week.
SORU 20

Aşağıda verilen cümlenin “active” (etken) hâlini işaretleyiniz.“
The meeting is being held now.”

 • I will hold a meeting soon.
 • The boss was at the meeting.
 • We need a meeting urgently.
 • They are holding the meeting now.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBADBBCDCABCCABCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise İngilizce 8 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 İngilizce 8 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem İngilizce 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı İngilizce 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem İngilizce 8 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. İngilizce 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise İngilizce 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv İngilizce 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da İngilizce 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait İngilizce 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. İngilizce 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

İngilizce 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl İngilizce 8 dersi için geçme notu nedir ?

İngilizce 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de İngilizce 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl İngilizce 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi İngilizce 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl İngilizce 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

İngilizce 8 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise İngilizce 8 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl İngilizce 8 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda İngilizce 8 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

İngilizce 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise İngilizce 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler