GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli İşletme 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

I. Otomobil fabrikası
II. Emniyet Müdürlüğü
III. Toprak Mahsülleri Ofisi
Yukarıda verilen işletmelerden hangisi kar amaçlı kurulmamıştır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
SORU 2

Tıp fakültesinden mezun olmuş bir öğrenci arkadaşlarına diplomasını aldığını ve bundan dolayı mutluluk duyduğunu söylemiştir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bu öğrenci hangi ihtiyacını gidermiştir?

 • A) Kendini Geliştirme
 • B) Statü ve saygınlık
 • C) Güvenlik
 • D) Ait olma
SORU 3

Bir limited şirketinde en fazla kaç ortak bulunabilir?

 • A) 5
 • B) 10
 • C) 25
 • D) 50
SORU 4

Uluslararası standardizasyon örgütünün kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İDT
 • B) OECD
 • C) ISO
 • D) IEC
SORU 5

Bir işletmenin genel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • A) Kâr elde etmek
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin devamlılığını sağlamak
 • D) Personeline yeterli ücret vermek
SORU 6

Özel işletmelerin karar alma süreçleri kamu işletmelerine göre daha hızlıdır. Bu durumun sebebi nedir?

 • A) Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmaları
 • B) Her sektörde hizmet vermeleri
 • C) Daha esnek yapıda olmaları
 • D) Karlılığın ön planda olması
SORU 7

I. TİGEM
II. TMO
III. KIYEM
IV. DHMİ
Yukarıda verilen işletmelerden hangileri Kamu iktisadi kuruluşudur?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 8

Bir işletmenin mevcut ve potansiyel kaynaklarını tanımak ve tanımlamak verimlilik ilkelerinden hangisinin karşılığıdır?

 • A) Analitik ilkesi
 • B) Uygunluk ilkesi
 • C) Farkında olmak ilkesi
 • D) En uygun bileşim ilkesi
SORU 9

Aşağıda verilen işletmelerden hangisi kar amacı güderek kurulmuştur?

 • A) Hayvanat Bahçesi
 • B) İbadethaneler
 • C) Spor klübü
 • D) Bankalar
SORU 10

I. YEŞİLAY
II. TEMA
III. AÇEV
IV. AKUT
Yukarıda verilenlerden hangileri vakıf kapsamında değerlendirilemez?

 • A) I ve IV
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) II ve IV
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kooperatifçilik ilkelerine uygun değildir?

 • A) Üyelerde gönüllük esastır.
 • B) Kooperatifler arasında işbirliği vardır.
 • C) Üyeler ekonomik katılımda bulunur.
 • D) Sadece üyelerine karşı sorumludurlar.
SORU 12

Ülkemizde, özellikle erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları yapan vakıf aşağıdakilerden hangisidir

 • A) AÇEV
 • B) TEMA
 • C) Darülaceze Vakfı
 • D) Doğal Hayatı Koruma Vakfı
SORU 13

Konya çevresinde bisküvi fabrikalarının yoğun olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ulaşımın kolay olması
 • B) Hammaddeye yakınlık
 • C) İklim koşullarının uygun olması
 • D) İş gücünün kolay bulunabilmesi
SORU 14

Ülkemizin iki büyük demirçelik fabrikası olan Karabük DemirÇelik fabrikası ile Ereğli DemirÇelik fabrikasının Zonguldak çevresinde kurulmasının sebebi nedir?

 • A) Enerjiye yakınlık
 • B) Hammaddeye yakınlık
 • C) Ulaşımın kolay olması
 • D) Pazar imkanının geniş olması 49
SORU 15

Çevre Temizlik Vergisi kaç taksit halinde ödenir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 12
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin fonksiyonlarından değildir?

 • A) Sosyal riskleri önlemek
 • B) Sosyal Adaleti hayata geçirmek
 • C) Bireye ekonomik güvence sağlamak
 • D) Bireye uygun eğitim ortamı hazırlamak
SORU 17

Aşağıdaki ulaştırma türlerinden hangisi daha ekonomiktir?

 • A) Deniz yolu
 • B) Kara yolu
 • C) Boru hattı
 • D) Hava yolu
SORU 18

Bir işletmenin nerede kurulacağına karar verme sürecinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

 • A) İş gücü
 • B) Enflasyon
 • C) Su kaynakları
 • D) Enerji kaynakları
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin bir meslek kuruluşuna kayıt olması için istenen bir evrak değildir?

 • A) Vergi levhası
 • B) Sicil tasdiknamesi
 • C) Nüfus kayıt örneği
 • D) İkametgah ilmühaberi
SORU 20

İnşaat iş yerlerinde işe başlatılanlar SGK ile ilgili bildirgelerini en geç ne zaman vermelidir?

 • A) İşe başladığı gün
 • B) İşe başlamadan önce
 • C) İşe başladıktan 1 ay sonra
 • D) İşe başladıktan 3 ay sonra
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDCDCDADADBBAADCBAA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?