GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Mantık 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Tümevarım
 • D) Üçüncü Halin İmkansızlığı
SORU 2

“Kar yağıyor mu?” sorusuna “Kar hem yağıyor hem de yağmıyor “ diye cevap veren bir kişi mantık ilkelerinden hangisine aykırı bir cevap vermiştir?

 • A) Özdeşlik
 • B) Çelişmezlik
 • C) Yeter - Neden ilkesi
 • D) Üçüncü Halin İmkansızlığı
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme konuları arasında gösterilemez?

 • A) Doğru düşünmenin kuralları
 • B) Akıl yürütmenin ilkeleri
 • C) İnsan aklının işleyiş yolları
 • D) Doğadaki olay ve olgular
SORU 4

Bütün bebekler sevimlidir.
Elif’te bebektir.
O halde Elif’te sevimlidir .
Yukarıda verilen akıl yürütme biçimi hangisidir?

 • A) Özelden – Özele doğru
 • B) Özelden – Genele doğru
 • C) Genelden – Genele doğru
 • D) Genelden – Özele doğru
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantık konusunda çalışma yapmıştır?

 • A) De Morgan
 • B) Aristoteles
 • C) Platon
 • D) Farabî
SORU 6

Kendi başına bir anlam taşıyan en küçük birime terim denir.
Buna göre “Borcunu azalt ki hür yaşa.” cümlesinde kaç terim vardır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 4
 • D) 5
SORU 7

Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangileri karşıt kavramdır?

 • A) İyi – İyi olmayan
 • B) Varlık – Yokluk
 • C) Canlı – Cansız
 • D) Soğuk – Sıcak
SORU 8

Kaplam ve içlemi en fazla olan kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 • A) Varlık – Ankara keçisi
 • B) Canlı – Keçi
 • C) Varlık – Hayvan
 • D) Canlı – Varlık
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi hem neliği hem gerçekliği hem de kimliği olan bir kavramdır?

 • A) Karpuz
 • B) Talih kuşu
 • C) Peri kızı
 • D) Van kedisi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisinde kolektif ve distribütif kavramlar birlikte verilmiştir?

 • A) Kitap – Kalem
 • B) Okul – Öğrenci
 • C) Memur – Milletvekili
 • D) Sendika - Meclis
SORU 11

Yukarıdaki diyagramı bütünü ile dile getiren önerme çifti aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bazı insanlar hayvan değildir. Bazı hayvanlar insan değildir.
 • B) Hiçbir insan hayvan değildir. Hiçbir hayvan insan değildir.
 • C) Bazı insanlar hayvandır. Bütün hayvanlar insandır.
 • D) Bazı insanlar hayvan değildir. Hiçbir insan hayvan değildir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

 • A) Kapalı alanlarda sigara içilmemeli.
 • B) Sen neden burada değilsin?
 • C) Çabuk buraya gel.
 • D) Çalışırsa sınavı kazanır.
SORU 13

“Her insan geleceğini düşünür”
Önermesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tikel olumlu
 • B) Tikel olumsuz
 • C) Tümel olumlu
 • D) Tümel olumsuz
SORU 14

İçerisinde birden fazla yargı bulunduran önermelere bileşik önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşik önerme değildir?

 • A) Hava yağmurlu ise caddeler ıslaktır.
 • B) Herkes düşünce özgürlüğüne sahiptir.
 • C) Berat ve Selman arkadaştırlar.
 • D) Sayı tektir veya çifttir.
SORU 15

• Bütün çiçekler güzeldir.
• Bazı çiçekler güzeldir.
Karşı olum karesine göre yukarıda verilen önermeler arasındaki ilişki biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Altık
 • B) Çelişik
 • C) Alt karşıt
 • D) Üst karşıt
SORU 16

Bir önermenin niteliğini değiştirmeden, öznenin olumsuz halini yüklem, yüklemin olumsuz halini özne yapmaya “ters döndürme” denir.
Buna göre “Her bitki canlıdır.” önermesinin ters döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bütün canlılar bitkidir.
 • B) Bazı bitkiler canlı değildir.
 • C) Her canlı olmayan bitki olmayandır.
 • D) Bazı bitki olmayanlar canlı olmayan değildir.
SORU 17

Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Bütün canlılar bitkidir.
 • B) Bazı bitkiler canlı değildir.
 • C) Her canlı olmayan bitki olmayandır.
 • D) Bazı bitki olmayanlar canlı olmayan değildir.
SORU 18

• Çocuk ana-babasına itaat ederse yaşam sınavını kazanır.
• Çocuk yaşam sınavını kazanmıştır.
• ________________
Yukarıda öncülleri verilen kıyasın sonucu hangisi olur?

 • A) O halde, öğrenci yaşam sınavını kazanır.
 • B) O halde, çocuk ana-babasına itaat etmiştir.
 • C) O halde, çocuk ana-babasına itaat etmemiştir.
 • D) O halde, çocuk ana-babasına itaat edecektir.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir kıyasın kurallarından değildir?

 • A) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
 • B) Orta terim sonuç önermesinde yer almaz.
 • C) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
 • D) İki olumsuz öncülden olumlu sonuç çıkar.
SORU 20

1. Öncül: Rüzgar ekersen fırtına biçersin.
2. Öncül: Rüzgar ekmedin.
O halde _____________
Yukarıda verilen öncüllerden zorunlu olarak çıkarılacak sonuç hangisidir?

 • A) Fırtına biçeceksin.
 • B) Fırtına biçmeyeceksin.
 • C) Rüzgar ekmeyeceksin.
 • D) Rüzgar ekeceksin.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDDACDADBBDCBACCBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?