GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, dramatik ve ritmik sanatlar içerisinde yer almaz?

 • A) Bale
 • B) Dans
 • C) Müzik
 • D) Opera
SORU 2

Dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzara betimlerine ne ad verilir?

 • A) Büst
 • B) Peyzaj
 • C) Portre
 • D) Soyut Resim
SORU 3

Avrupa’da 17. yüzyıldan sonra gelişen sanat tarihi bilimi ülkemizde, aşağıdaki dönemlerin hangisinde önem kazanmaya başlamıştır?

 • A) Millî Mücadele Dönemi
 • B) Cumhuriyet Dönemi
 • C) Meşrutiyet Dönemi
 • D) Tanzimat Dönemi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, mimarinin kullanılış amacına göre yapılan bir gruplandırmadır?

 • A) Ev – Saray – Cami
 • B) Taş – Ahşap – Tuğla
 • C) Türk – Arap – İtalyan
 • D) Rönesans – Roman – Gotik
SORU 5

I. Rölyef
II. Gravür
III. Kabartma
Verilenlerden hangileri anlamdaştır?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

• İspanya’daki Altamira Mağarası
• Fransa’daki Lascaux Mağarası
Verilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Günümüzde su altında kalmış olmaları
 • B) İkinci Dünya Savaşı’nda çökmeleri
 • C) Paleolitik Çağa ait resimler içermeleri
 • D) İlyada Destanı’na konu olan Troya Savaşları’nda kullanılmaları
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağın diğer adıdır?

 • A) Çanak – Çömlek Çağı
 • B) Taş – Bakır Çağı
 • C) Orta Taş Çağı
 • D) Cilalı Taş Çağı
SORU 8

“Lidya mimarisinin en önemli yapı grubunu _________ oluştururdu.”
Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • A) stadiumlar
 • B) zafer takları
 • C) tümülüsler
 • D) kütüphaneler
SORU 9

Aşağıdaki halklardan hangisi, MÖ 2000’lerde Kafkaslar üzerinden gelerek Orta Anadolu’ya yerleşmiştir?

 • A) Lidyalılar
 • B) Urartular
 • C) Frigler
 • D) Hititler
SORU 10

Aşağıdaki kiliselerden hangisinin yapımında “Yunan Haçı Planı” uygulanmıştır?

 • A) İstanbul – Hagia Eirene (Aya İrini)
 • B) İstanbul – Hagia Sophia (Ayasofya)
 • C) İstanbul – Studios Manastır Kilisesi
 • D) İstanbul – Sergios Bacchos (Küçük Ayasofyaa)
SORU 11

Arkaik Dönemde yapılan “iri yapılı, kuvvetli ve adaleli çıplak erkek” heykellerine ne ad verilir?

 • A) Kore
 • B) Kuros
 • C) Kanon
 • D) Karum
SORU 12

Bizans sanatının, aşağıdaki dönemlerinden hangisinde konulu ve figürlü resimler yasaklanmıştır?

 • A) Son Bizans Dönemi
 • B) Orta Bizans Dönemi
 • C) Erken Bizans Dönemi
 • D) İkonoklazma Dönemi
SORU 13

“Rönesans mimarisinde malzeme olarak _________ ve ________ kullanılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) ahşap ve taş
 • B) taş ve mermer
 • C) mermer ve tuğla
 • D) tuğla ve ahşap
SORU 14

Roman mimarisi ile yapılmış katedral ve kiliselerde, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • A) Sivri kemerler
 • B) Yuvarlak kemerler
 • C) Kubbe ve tonozların ağırlığını taşıyan kalın duvarlar
 • D) Koro bölümünün altına yapılan yer altı mezarları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi “Baş Kilise” olarakta adlandırılır?

 • A) Kilise
 • B) Manastır
 • C) Katedral
 • D) Sinagog
SORU 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Kübizm akımının kurucusu sayılır?

 • A) Jean François Millet
 • B) Vincent Van Gogh
 • C) Henry Matisse
 • D) Pablo Picasso
SORU 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Maniyerist ressam El Greco ile ilgili değildir?

 • A) Giritlidir.
 • B) Tiziano’nun eserlerini kopya etmiştir.
 • C) En ünlü eseri “Gece Nöbeti” adlı tablosudur.
 • D) En önemli eserlerini İspanya’nın Toledo kentinde yapmıştır.
SORU 18

Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo, aşağıdaki hangi sanatçıya aittir?

 • A) Edward Munch
 • B) Fernand Leger
 • C) Oscar Kokoschka
 • D) Giorgio De Chirico
SORU 19

“Barok tarzında inşa edilmiş olan yapıların içinde ve dışında heykeller _________ harfi biçiminde yerleştirilmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki harf şekillerinden hangisi yazılmalıdır?

 • A) “C”
 • B) “Y”
 • C) “V”
 • D) “L”
SORU 20

Sanatı; “Görüneni yansıtmaz, aksine görünür kılar.” şeklinde tanımlayan Alman sürrealist ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Honore Daumier
 • B) Pablo Picasso
 • C) Carlo Carra
 • D) Paul Klee
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBABCBCDABDBACDCABD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?