Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde ekstrem bir olaydan söz edilmiştir?

 • Rüzgar bu aylarda hep böyle serinletici olur.
 • Bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor.
 • Son üç günde neredeyse bir yıldaki kadar yağmur yağdı.
 • Hafif sarsıntıyla yaşanan deprem herhangi bir hasara sebep olmadı.
Soru 2

Denizin altından geçerek Fransa ve İngiltere’yi iki ayrı demiryoluyla birbirine bağlayan tünelin adı nedir?

 • Manş
 • Slezya
 • Weser
 • Central Valley
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi volkanik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek durumlardan biri değildir?

 • Verimli tarım alanları oluşur.
 • Canlı tür çeşitliliği ve miktarı artar.
 • Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması engellenir.
 • Kısa veya uzun sürede hava sıcaklığı azalır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi atmosferde karbondioksit oranının artmasına sebep olmaktadır?

 • Tarımsal gübreler
 • Fosil yakıtlar
 • Depremler
 • Buzullar
Soru 5

Mısır Medeniyeti haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde kurulmuştur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
REKLAM
Soru 6

İlk medeniyetlerin ortaya çıktığı dönemlerde, silah yapımında kullanıldığı için savaşlarda üstünlük sağlayan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bronz
 • Bakır
 • Gümüş
 • Demir
Soru 7

Sanayi Devrimi öncesinde toplumların çoğunlukla kalabalık ailelerden oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Maden ocaklarının çok sayıda iş gücüne ihtiyaç duyması
 • Devletlerin aileleri nüfus artışına teşvik etmesi
 • Ekonominin temelini tarım ve hayvancılığın oluşturması
 • Savaşlarda insan gücünün belirleyici faktör alması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Havzası’nın yoğunlaştığı ekonomik faaliyet alanlarından biri değildir?

 • Makine-taşıt
 • Orman ürünleri
 • Elektronik aletler
 • Kimyasal maddeler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sağlıksız kentleşmenin göstergelerinden biridir?

 • Kültürel eşitliliğin oluşması
 • Genç nüfus oranının artması
 • Arsa ve arazi fiyatlarının yükselmesi
 • Konut ve sanayi tesislerinin bir arada olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insan hayatına ve istihdama yaptığı katkılar göz önüne alındığında daha önemli bir buluştur?

 • Asansör
 • Otomobil
 • Televizyon
 • Çamaşır makinesi
Soru 11

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi karasal iklim bölgesindedir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede ulaşım yollarının gelişmesinin sonuçlarından değildir?

 • Doğal ve tarihi mekanlar korunur.
 • Ülke savunmasına katkı yapar.
 • Ekonomik gelişmeyi hızlandırır.
 • Bölgeler arası iş bölümü geliştirir.
Soru 13

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Cumhuriyet öncesi dönemde yurdumuza demir yolu yapımında öncülük edenlerden biridir?

 • Almanya
 • Hollanda
 • Çin
 • ABD
REKLAM
Soru 14

Deniz yolu ulaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Yük ve yolcu taşımada en ekonomik ulaşım yöntemidir.
 • Bir seferde en fazla yük ve yolcu gemilerle taşınabilir.
 • Denizciliğimiz kıyı potansiyelinin çok üzerinde gelişmiştir.
 • Limanların gelişimini bağlantılı olduğu kara ve demir yolları da etkiler. 15
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ulaşım ağının ortaya çıkmasını belirleyen beşeri unsurlarından biridir?

 • Yeryüzü şekilleri
 • Ekonomik yapı
 • Maden yatakları
 • İklim özellikleri
Soru 16

Ticaretin gelişip canlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Ulaşım ağının gelişmesi
 • Tarımsal üretimin artması
 • Üretim ve tüketimin artması
 • Ticaret yapılan mekanların artması
Soru 17

2010 yılı verilerine göre Türkiye’nin ihracatının ithalatından fazla olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irak
 • Çin
 • Almanya
 • Rusya Federasyon
Soru 18

Türkiye’nin zengin tarihi mirasa sahip olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İpek yolu üzerinde yer alması
 • Farklı iklimlerin etkisinde olması
 • Üç tarafın denizlerle çevrili olması
 • Çok farklı uygarlıklara beşiklik etmesi
Soru 19

Osmanlı mimarisinin önemli yapıtlarından biri olan İshakpaşa Sarayı haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin turizm potansiyelini oluşturamaz?

 • Doğal çevre
 • Tarihi yapılar
 • Sanayi tesisleri
 • Kültürel değerler
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBCDCBDBBAACBAADDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?