Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 verilerine göre ülkemizin yıllık nüfus artış hızı yaklaşık binde ( ‰ ) kaçtır?

 • 5
 • 16
 • 29
 • 43
Soru 2

I. Nüfus sayımları
II. Nüfus tahminleri
III. Ekonomik göstergeler
IV. Demografik araştırmalar
Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus projeksiyonlarının yapılmasında yararlanılan temel veri kaynaklarıdır?

 • Yalnız I
 • I ve IV
 • I ve III
 • II ve III
Soru 3

Ülkemizde bölgesel kalkınma projelerinin yapılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülke dışına yapılan göçleri en aza indirmek
 • Nüfusun ülkeye dengeli şekilde dağılmasını sağlamak
 • Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak
 • Ülkenin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi’nin (DOKAP) kapsadığı illerden biri değildir?

 • Samsun
 • Bayburt
 • Artvin
 • Rize
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi daha iyi vurgulanmıştır?

 • Sanayileşmiş Batı ülkeleri ile petrol zengini Orta Doğu ülkeleri arasında yer alır.
 • Aynı anda farklı iklimleri yaşayan ortalama yükseltisi fazla bir ülkedir.
 • 81 ilden oluşan 814000 km2 yüzölçümüne sahip büyük bir ülkedir.
 • Dünyada en fazla turist çeken ilk 10 ülke arasında yer alır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşusu değildir?

 • İran
 • Gürcistan
 • Ermenistan
 • Rusya Federasyonu
Soru 7

Kıbrıs adasında yaşanan olaylardan hangisi daha eski tarihlidir?

 • Kıbrıs Barış Harekâtı
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu
 • Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin Ada’da göreve başlaması
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği
Soru 8

Aşağıdaki ülkelerden hangisi İnsani Gelişim Endeksi’nde alt sıralarda yer almaktadır?

 • Azerbaycan
 • Pakistan
 • Arjantin
 • Yeni Zelanda
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonu ile bölgede yer alan ülkeler arasında uluslar arası alanda soruna neden olmaktadır?

 • Rusya’nın petrol fiyatlarını kendi ihtiyacına göre belirlemesi
 • Rusya’nın ormanlarında yoğun şekilde ağaç kesimi yapması
 • Komşu ülkelerin Rusya’dan aldığı doğal gaz bedellerini ödememesi
 • Rusya’nın nükleer enerji üretimine diğer ülkelerden fazla yatırım yapması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kendi doğal kaynaklarını verimli kullanarak ekonomisini geliştirmiş ülkelere iyi bir örnektir?

 • Norveç
 • Nijerya
 • Cezayir
 • Hindistan
Soru 11

Petrol, doğal gaz ve kömür gibi yer altı kaynaklarına sahip olmak ve üretimini, denetimini kontrol altında tutmak devletlerin en temel politikalarından biri olmuştur.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enerji üretiminin istihdam yaratması
 • Enerji taşımacılığının gelir sağlaması
 • Enerji tüketiminin gelişmişlik için ölçüt olması
 • Ekonomik faaliyetlerin enerji kaynaklarına bağımlı olması
Soru 12

Hazar Havzası petrol rezervleri haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • Sivrihisar Ulu Camisi
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası alanda sıcak çatışmalara neden olan doğal unsurlardandır?

 • Sınırlar
 • Ulaşım yolları
 • Siyasi farklılıklar
 • Enerji kaynakları
REKLAM
Soru 14

Petrol, aşağıdaki bölgelerin hangisinde çatışmalara neden olan enerji kaynağıdır?

 • Sibirya
 • Nil Vadisi
 • Orta Doğu
 • Güney Afrika
Soru 15

15. ve 16. Sorular Aşağıdaki Metne Göre Cevaplanacaktır


Toprak, doğal değişim döngüsü içinde atıkların emilmesini sağladığı gibi organizmalar için yaşam alanı, madenler ve su için adeta bir depodur. Sosyo ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapmasının yanında tarihi ve kültürel mirası da üzerinde barındırır.

Topraklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Çevre kirliliğini engeller.
 • Yapay olarak üretilebilir.
 • İnsan yaşamı için vazgeçilmezdirler.
 • Ekonomik değerleri yüksektir.
Soru 16

Toprakların en önemli işlevi nedir?

 • Atıkların emilmesini sağlaması
 • Organizmalara yaşam alanı olması
 • Sosyo ekonomik faaliyetler yapılabilmesi
 • Tarihi ve kültürel mirası barındırması
Soru 17

Erken uyarı sistemleri ve sağlam yapıların inşa edilmesi, öncelikle hangi afete karşı alınması gereken önlemlerdir?

 • Deprem
 • Heyelan
 • Kasırga
 • Sel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminin amaçlarından biri olamaz?

 • Yararlanılan doğal kaynakların çeşitlenmesi
 • Tüm canlıların dengeli bir çevrede yaşaması
 • Ekolojiyi bozmadan ekonomik kalkınmayı sağlamak
 • Doğal kaynaklar için planlama ve sistemleşme
Soru 19

Türkiye’de suyun en fazla kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

 • İçme
 • Evsel kullanım
 • Sanayi
 • Tarım
Soru 20

• Büyük Okyanus’un batısında yer alır.
• Yüksek yanardağlar, kraterlere sahip irili ufaklı adalar grubudur.
• Doğal zenginlikleri nedeniyle “Yeryüzü Cenneti” olarak isimlendirilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen adalar grubunun adı nedir?

 • Borneo
 • Galapagos
 • Seyşel
 • Madagaskar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCAADCBCADCDCBCAADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?