Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Ebu’l-Kasım aşağıdakilerden hangisinin künyesidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Muhammed
Soru 2

Hz. Muhammed’in “Ben Abdullah b. Cüda’nın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki, bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şuan böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.”dediği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Medine Vesikası
 • Hılfu’l-Fudûl
 • Akabe biatı
 • Hudeybiye antlaşması
Soru 3

“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı, bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”
(Bakara suresi 273. ayet)
Bu ayette iffet sahibi fakir müslümanlar hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • İhtiyaçlarını gizlediklerine
 • Yardıma muhtaç olduklarına
 • Dilenmelerinin gerekliliğine
 • Sadakaların bunlara verilmesi gerektiğine
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi edep ve haya sahibi olmanın sonuçlarından biri değildir?

 • Kişilerin arkalarından yapmadıkları şeyleri söylemek
 • Başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek
 • Kötü olan herşeyden uzak durmaya çalışmak
 • İstenmeyen bir şey gördüğünde mahcubiyet duymak
Soru 5

Tüm ibadet ve davranışlarımızda Allah’ı görüyormuş gibi davranmak aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • İman
 • İbadet
 • İhsan
 • Ahlâk
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber ; “Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir: Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, dişleri temizlemek ve _________” buyurmuştur.
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Zekilik
 • Doğruluk
 • Eminlik
 • Evlenmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öğütlediği davranışlar arasında yer almaz?

 • Zorlaştırıcı olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Güleryüzlü olmak
 • Kolaylaştırıcı olmak
Soru 8

Hz. Peygamber alışveriş ve iş ahlakı ile ilgili olarak bir hadisinde “Emin, dürüst Müslüman _________ kıyamet günü şehitlerle beraberdir.” diye buyurmuştur.
Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Çiftçi
 • tüccar
 • Sanatkar
 • Âlim
Soru 9

Hz. Peygamber mali durumu iyi olan bir sahabiye; “Allah sana mal mülk ihsan etmiş, onun nimetinin ve ikramının eseri üzerinde görünsün.” diye buyurmuştur.
Bu hadiste sahabiye aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir?

 • Daha çok ibadet etmesini
 • Güzel elbiseler giyinmesini
 • Güzel ahlaklı olmasını
 • Verilen nimetleri israf etmemesini
Soru 10

Giyim konusunda aşağıdakilerden hangisi İslam dininin bakış açısını yansıtmaz?

 • Temiz olmak
 • Tertipli olmak
 • Gösterişli olmak
 • Sade olmak
Soru 11

Hz. Muhammed, Adal ve Kare kabilelerine İslam’ı öğretmek için Asım b. Sabit önderliğinde on sahabi göndermiştir. Yolda Huzeyl kabilesinden yüz kişilik bir çete bu sahabilere saldırmış sekizi şehit edilmiş, ikisi de esir alınmıştır.
Bu olay İslam tarihinde hangi isimle anılmaktadır?

 • Raci olayı
 • Biri Ma’une olayı
 • Beni Nadir savaşı
 • Beni Müstalik Savaşı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de gerçekleşmiştir?

 • Mescid-i Nebi’nin yapılması
 • Namaz için ezan okunmaya başlanması
 • Muhacir ve ensarın kardeş ilan edilmesi
 • Beş vakit namazın farz kılınması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İsra Miraç olayından sonra gerçekleşmiştir?

 • Medine’ye hicret edilmesi
 • Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefatı
 • Hz. Muhammed’in Taif’e gitmesi
 • Müslümanlara boykot uygulanması
REKLAM
Soru 14

619 yılına, Müslümanlarca Hüzün Yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Muhammed’in Taif’de taşlanması
 • Mekkeli müşriklerin boykot uygulaması
 • Ebu Talip ve Hz. Hatice’nin vefat etmesi
 • Hz. Muhammed’in Uhut’ta yaralanması 70
Soru 15

Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara boykot uygulamak için yaptıkları sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Selam verilmeyecek
 • Alışveriş yapılmayacak
 • Kız alınmayacak, verilmeyecek
 • Kâbe’de put bulundurulmayacak.
Soru 16

Cafer b. Ebi Talip, Necaşi, Amr b. As ve yüz kişilik bir kafilenin konu edildiği bir kompozisyonda aşağıdaki olaylardan hangisi anlatılmış olabilir?

 • Medine’ye Hicret
 • Habeşistan’a hicret
 • Medine Sözleşmesi
 • Akabe biatı
Soru 17

Aşağıdaki sahabilerden hangilerinin müslüman olmasıyla İslam’ın yayılması hız kazanmıştır?

 • Hz. Ali – Hz. Ebubekir
 • Hz. Hamza – Hz. Ömer
 • Hz. Cafer – Hz. Osman
 • Hz. Zeyd – Hz. Bilal
Soru 18

Aşağıdaki olaylardan hangisi 571 tarihinde gerçekleşmemiştir?

 • Fil Olayı
 • Hz. Muhammed’in doğumu
 • Hz. Muhammed’in süt anneye verilişi
 • Hz. Muhammed’in annesinin vefatı
Soru 19

İslam öncesinde Arapların yaptıkları savaşlardan bazılarının “Ficar Savaşı” olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haram aylarda yapılması
 • Hz. Muhammed’in de katılması
 • Ticaret güvenliğini sağlamak için yapılması
 • Kâbe’de Harem bölgesinde yapılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi haya ile daha çok ilişkilidir?

 • Kararlılık
 • Cömertlik
 • İffet
 • Cesaret
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACDABBCADACDBBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?