Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed, ordunun başına yönetme, beceri ve kabiliyeti olan yetenekli kimseleri komutan olarak atamıştır. Nitekim bir sefer öncesinde de azatlı kölenin oğlu Usame’yi komutan olarak görevlendirmiştir.
Bu parçada Hz. Muhammed’in hangi ilkeyi esas aldığı söylenebilir?

 • Takva
 • Liyakat
 • Merhamet
 • Cömertlik
Soru 2

Sahabeden iki kişi bir konuda tartışırken biri diğerine teninin renginden dolayı “kara kadının oğlu” demişti. Durum Hz. Muhammed’e aktarılınca, O da sözü söyleyen sahabiye “Sende cahiliye adetleri görüyorum.” diyerek hatalı olduğunu ifade etmişti.
Bu parçada Peygamberimiz’in eleştirdiği tutum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Irkçılık
 • İftira
 • Yalancılık
 • Gıybet
Soru 3

Hz. Muhammed bir hadisinde; “Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız da birdir, Adem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arab’ın, yabancı üzerine, hiç bir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Fazilet ve üstünlük ancak takva iledir.” buyurmuştur.
Bu hadiste vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Hoşgörü
 • Eşitlik
 • Doğruluk
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’a kullukta eşitliğe işaret etmektedir?

 • “… Eğer karar verirsen aralarında adaletle karar ver. Çünkü Allah adil olanları sever.” (Maide Suresi, 42. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” (Maide Suresi, 8. ayet)
 • “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder…” (Nahl Suresi, 90. ayet)
 • “Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa Suresi, 124. ayet)
Soru 5

Mekkeli kabileler Hacerü’l – Esved’in yerine konması hususunda, Hz. Muhammed’den hakem olmasını istediler.
Hz. Muhammed’in hangi özelliğinden dolayı Mekkeliler ondan yardım istemiştir?

 • Merhametli olmasından
 • Sabırlı olmasından
 • Adaletli olmasından
 • Peygamber olmasından
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed’e “Muhammedü’l Emin” şeklinde hitap edilmeye ne zaman başlanmıştır?

 • Medine döneminde
 • İslam’dan önce Mekke’de
 • Mekke’nin fethinden sonra
 • İsra ve Miraç hadisesinden sonra
Soru 7

Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinin içinde değerlendirilebilir?

 • Diğerkamlık
 • Merhamet
 • Adalet
 • Sabır
Soru 8

Hz. Muhammed’in bulunduğu mecliste aşağıdaki davranışlardan hangisi görülürdü?

 • İnsanların mahremiyetinin konuşulması
 • Yapılan hata ve yanlışların yüze vurulması
 • Soylu ve zenginlere özel muamele yapılması
 • Yaşlılara saygı ve merhamet gösterilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sakınılmasını istediği davranışlardan biri değildir?

 • Kibir
 • Cimrilik
 • Kıskançlık
 • Alçakgönüllülük
Soru 10

Hz. Peygamber bir hadisinde; “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa.” diye buyurmuştur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Şefkatli olmak
 • Yardım etmek
 • Adaletli davranmak
 • Yumuşak kalpli olmak
Soru 11

Hz. Hatice Peygamberimiz’e “Korkma, Allah’a yemin ederim ki, O hiç bir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru konuşursun; aciz olanların işini yüklenirsin, fakiri doyurur, misafiri ağırlar halka yardım edersin.” demiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed’in hangi özelliğine değinilmemiştir?

 • Cesaret
 • Yardımseverlik
 • Cömertlik
 • Doğruluk 65
Soru 12

Hz. Peygamber Hicret’ten önce Medineli müslümanlara Kur’an öğretmek için aşağıdaki sahabilerden hangilerini görevlendirmiştir?

 • Hz. Ali – Abdullah b. Ömer
 • Musab b. Umeyr – Ummi Mektum
 • Hz. Hamza – Cafer b. Ebu Talip
 • Bilali Habeşi – Ammar b. Yasir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in âmâ olan Abdullah b. Ümmi Mektum’a verdiği görevlerden değildir?

 • Kadılık
 • İmamlık
 • Müezzinlik
 • Kur’an öğreticiliği
REKLAM
Soru 14

Peygamberimiz aşağıdaki sahabelerden hangisine müezzinlik görevi vermiştir?

 • Ammar b. Yasir
 • Halid b. Velid
 • Abdullah b. Ömer
 • Bilali Habeşî
Soru 15

Hz. Peygamber evlilik konusunda aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak tavsiye etmiştir?

 • Soy
 • Güzellik
 • Ahlâk
 • Zenginlik
Soru 16

İstişare ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ortak akıl oluşturmaktır.
 • Kendi başına hareket etmektir.
 • Yanılma payını azaltmaya çalışmaktır.
 • Başkalarının düşüncelerini önemsemektir.
Soru 17

Hz. Peygamber aşağıdaki olayların hangisinde Sahabeyle istişare etmemiştir?

 • Mescid-i Nebi’nin nereye yapılacağı
 • Bedir Savaşı’nın nerede yapılacağı
 • Bedir Savaşı’nda ele geçen esirlerin durumu
 • Uhut Savaşı’nın nasıl yapılacağı
Soru 18

“Danışan dağları aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşırmış” atasözü aşağıdakilerden hangisinin önemini dile getirmektedir?

 • Merhamet
 • İstişare
 • Hoşgörü
 • Doğruluk
Soru 19

Aşağıdaki ifadelerden hangisi istişarenin önemi ile ilgili değildir?

 • “Her şeyi anlayan, idrak eden akıl bile, dostların ayrılığı ile yayı kırılmış okçu gibi şaşırır kalır.” (MevlanA)
 • “…Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yusuf Suresi, 76. ayet)
 • Akıl akıldan üstündür. (Deyim)
 • “İlim öğrenmek kadın – erkek her Müslümana farzdır.” (Hadisi Şerif)
Soru 20

İstişare yoluyla çözümlenen aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed zamanında gerçekleşmiştir?

 • Hz. Ömer’in Şam’a girmemesi
 • Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesi
 • Namaza davetin ezanla olması
 • Kur’anı Kerim’in iki kapak arasında toplanması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCBADDCABADCBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?