Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, dramatik ve ritmik sanatlar içerisinde yer almaz?

 • Bale
 • Dans
 • Müzik
 • Opera
Soru 2

Dağlar, ovalar, ağaçlar, nehirler ve ormanları içeren manzara betimlerine ne ad verilir?

 • Büst
 • Peyzaj
 • Portre
 • Soyut Resim
Soru 3

Avrupa’da 17. yüzyıldan sonra gelişen sanat tarihi bilimi ülkemizde, aşağıdaki dönemlerin hangisinde önem kazanmaya başlamıştır?

 • Millî Mücadele Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Meşrutiyet Dönemi
 • Tanzimat Dönemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, mimarinin kullanılış amacına göre yapılan bir gruplandırmadır?

 • Ev – Saray – Cami
 • Taş – Ahşap – Tuğla
 • Türk – Arap – İtalyan
 • Rönesans – Roman – Gotik
Soru 5

I. Rölyef
II. Gravür
III. Kabartma
Verilenlerden hangileri anlamdaştır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

• İspanya’daki Altamira Mağarası
• Fransa’daki Lascaux Mağarası
Verilen mağaraların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Günümüzde su altında kalmış olmaları
 • İkinci Dünya Savaşı’nda çökmeleri
 • Paleolitik Çağa ait resimler içermeleri
 • İlyada Destanı’na konu olan Troya Savaşları’nda kullanılmaları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kalkolitik Çağın diğer adıdır?

 • Çanak – Çömlek Çağı
 • Taş – Bakır Çağı
 • Orta Taş Çağı
 • Cilalı Taş Çağı
Soru 8

“Lidya mimarisinin en önemli yapı grubunu _________ oluştururdu.”
Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 • stadiumlar
 • zafer takları
 • tümülüsler
 • kütüphaneler
Soru 9

Aşağıdaki halklardan hangisi, MÖ 2000’lerde Kafkaslar üzerinden gelerek Orta Anadolu’ya yerleşmiştir?

 • Lidyalılar
 • Urartular
 • Frigler
 • Hititler
Soru 10

Aşağıdaki kiliselerden hangisinin yapımında “Yunan Haçı Planı” uygulanmıştır?

 • İstanbul – Hagia Eirene (Aya İrini)
 • İstanbul – Hagia Sophia (Ayasofya)
 • İstanbul – Studios Manastır Kilisesi
 • İstanbul – Sergios Bacchos (Küçük Ayasofyaa)
Soru 11

Arkaik Dönemde yapılan “iri yapılı, kuvvetli ve adaleli çıplak erkek” heykellerine ne ad verilir?

 • Kore
 • Kuros
 • Kanon
 • Karum
Soru 12

Bizans sanatının, aşağıdaki dönemlerinden hangisinde konulu ve figürlü resimler yasaklanmıştır?

 • Son Bizans Dönemi
 • Orta Bizans Dönemi
 • Erken Bizans Dönemi
 • İkonoklazma Dönemi
Soru 13

“Rönesans mimarisinde malzeme olarak _________ ve ________ kullanılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ahşap ve taş
 • taş ve mermer
 • mermer ve tuğla
 • tuğla ve ahşap
REKLAM
Soru 14

Roman mimarisi ile yapılmış katedral ve kiliselerde, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Sivri kemerler
 • Yuvarlak kemerler
 • Kubbe ve tonozların ağırlığını taşıyan kalın duvarlar
 • Koro bölümünün altına yapılan yer altı mezarları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “Baş Kilise” olarakta adlandırılır?

 • Kilise
 • Manastır
 • Katedral
 • Sinagog
Soru 16

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Kübizm akımının kurucusu sayılır?

 • Jean François Millet
 • Vincent Van Gogh
 • Henry Matisse
 • Pablo Picasso
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Maniyerist ressam El Greco ile ilgili değildir?

 • Giritlidir.
 • Tiziano’nun eserlerini kopya etmiştir.
 • En ünlü eseri “Gece Nöbeti” adlı tablosudur.
 • En önemli eserlerini İspanya’nın Toledo kentinde yapmıştır.
Soru 18

Ekspresyonizmin en tanınmış yapıtı olan “Çığlık” adlı tablo, aşağıdaki hangi sanatçıya aittir?

 • Edward Munch
 • Fernand Leger
 • Oscar Kokoschka
 • Giorgio De Chirico
Soru 19

“Barok tarzında inşa edilmiş olan yapıların içinde ve dışında heykeller _________ harfi biçiminde yerleştirilmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki harf şekillerinden hangisi yazılmalıdır?

 • “C”
 • “Y”
 • “V”
 • “L”
Soru 20

Sanatı; “Görüneni yansıtmaz, aksine görünür kılar.” şeklinde tanımlayan Alman sürrealist ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Honore Daumier
 • Pablo Picasso
 • Carlo Carra
 • Paul Klee
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBABCBCDABDBACDCABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?