Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hindikuş Dağları
 • Kingan Dağları
 • Hazar Denizi
 • Sibirya
Soru 2

Üzerleri toprakla örtülü Orta Asya mezar yapısına ne ad verilir?

 • Kubbe
 • Kurgan
 • Balbal
 • Külah
Soru 3

Orhun Anıtları’nın yazımında kullanılan alfabe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin
 • Uygur
 • Arap
 • Göktürk
Soru 4

Uygurlar;
I. alçı
II. ahşap
III. taş
gibi malzemelerden hangileri ile heykeller yapmışlardır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 5

İslam mimarisinin ilk örneklerine, aşağıdaki şehirlerin hangisinde rastlanır?

 • Mekke
 • Kudüs
 • Medine
 • İstanbul
REKLAM
Soru 6

Emeviler, mimari süslemede, aşağıdaki kültürlerin hangisinden etkilenmişlerdir?

 • Rus
 • Çin
 • Sasani
 • Endülüs
Soru 7

Halife Abdülmelik tarafından 692 yılında yaptırılan Kubbetü’s Sahra, aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?

 • Şam
 • Mekke
 • Kudüs
 • İskenderiye
Soru 8

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Elhamra Sarayı ile ilgili değildir?

 • Kordoba şehrindedir.
 • Batı’da “Roza” adıyla ünlenmiştir.
 • Kale – saray şeklinde inşa edilmiştir.
 • Yapımında kullanılan tuğlaların kırmızı olması nedeniyle Arapça kırmızı anlamına gelen “Elhamra” adı verilmiştir.
Soru 9

“Ribat” adı verilen ilk Türk kervansaraylarını inşa eden Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazne
 • Babür
 • Karahanlı
 • Büyük Selçuklu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir?

 • Melikşah
 • Nizamülmülk
 • Tuğrul Bey
 • Sultan Sencer
Soru 11

“Anadolu’daki Selçuklu medreseleri, _________ açık ya da kapalı olmasına göre iki plan tipinde inşa edilmişlerdir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • şadırvanın
 • mihrabın
 • kubbenin
 • avlunun
Soru 12

Kubadabad Sarayı’nı, 1236 yılında Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat, aşağıdaki göllerden hangisinin kıyısına yaptırmıştır?

 • Beyşehir Gölü
 • Sapanca Gölü
 • Eğirdir Gölü
 • Van Gölü
Soru 13

Büyük Selçuklu mimarisine ait aşağıdaki yapılardan hangisinin yapılış tarihi, diğerlerine göre daha eskidir?

 • İsfahan Mescid-i Cuması
 • Sultan Sencer Türbesi
 • Gülpâyegan Camisi
 • Kümbet-i Surkh
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki medreselerden hangisi, başlangıçta rasathane olarak yapılmış fakat daha sonra medreseye dönüştürülmüştür?

 • Sivas – Gök Medrese
 • Tokat – Yağıbasan Medresesi
 • Kırşehir – Caca Bey Medresesi
 • Konya – İnce Minareli Medrese
Soru 15

Genelde binanın duvarlarını yağmurdan korumak amacıyla kullanılan ve çatının, yapının dışına taşan kısmına verilen mimari isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Revak
 • Saçak
 • Çanak
 • Şallak
Soru 16

Geç Dönem Osmanlı Sanatı’nı, farklı izler ve özellikler içeren kaç dönemde inceleyebiliriz?

 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
Soru 17

Osmanlı fermanları üzerine padişah tuğrasını yazan hattatlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrakeş
 • Turkuvaz
 • Nişane
 • Nakkaş
Soru 18

I. İsa Behzat
II. İhsan Özsoy
III. Mahir Tomruk
Verilenlerden hangileri, Cumhuriyet Öncesi Dönem’in en önemli heykeltıraşlarındandır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 19

• 1873-1942 yıllarında yaşamış Türk mimarıdır.
• Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın Mimar Kemalettin Bey ile birlikte en önde gelen iki isminden biridir.
• İstanbul Sirkeci Büyük Postanesinden Ankara’daki İkinci Meclis Binası ile Ankara Palas’a, Kastamonu Hükûmet Konağı’ndan Haydarpaşa Vapur İskelesi’ne kadar Osmanlı’nın son dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarının pek çok önemli yapısına imza atmıştır.
• Sanayi-i Nefise Mektebi ile Yüksek Mühendislik Mektebinde dersler veren ilk Türk hocalarından biridir.
Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan ünlü mimarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vedat Tek
 • Emin Onat
 • Nevzat Erol
 • Orhan Arda
Soru 20

Türk ressamlarından Mehmet Güleryüz, aşağıdaki hangi şairin portresini yapmıştır?

 • Engin İnan
 • Edip Cansever
 • Gürkan Coşkun
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDDACCACBDACCBDADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?