GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

“Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini yer ve _________ göstererek, sebepsonuç belirterek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.”
Verilen tarih tanımında boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Zaman
 • Olay
 • Olgu
 • Tasnif
SORU 2

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, tarihin konusu içerisinde yer almaz?

 • Siyasal
 • Kültürel
 • Astronomi
 • Dinî
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnektir?

 • Türkiye Tarihi
 • Orta Çağ Tarihi
 • Avrupa Tarihi
 • Tıp Tarihi
SORU 4

Osmanlı Devleti’nde mali alanda _________ takvim kullanılırken; gündelik hayatta ise hicri takvim kullanılırdı.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Celali
 • Miladi
 • Rumi
 • Selimi
SORU 5

Kullandığı “Karbon 14” metoduyla tarihî buluntuların madde yapısını inceleyerek, buluntuların ait olduğu dönemi belirlemeye çalışan tarihe yardımcı bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Coğrafya
 • Nümizmatik
 • Sanat Tarihi
 • Kimya
SORU 6

İlahi dinlere göre ilk insanlar, aşağıdakilerden hangileridir?

 • Adem ve Havva
 • Yusuf ve Züleyha
 • Süleyman ve Belkıs
 • İsa ve Meryem
SORU 7

Hiyeroglif adı verilen resimli yazıyı, aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bulmuştur?

 • Akadlar
 • Mısırlılar
 • Elamlar
 • Amurrular
SORU 8

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangileri İran’da siyasi faaliyette bulunmuşlardır?

 • Sümerler – Asurlular
 • Lidyalılar – Frigyalılar
 • Hititler – Urartular
 • Medler – Persler
SORU 9

Kavimler Göçü’nü başlatan millet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngilizler
 • Almanlar
 • Türkler
 • Yunanlılar
SORU 10

Arilerin, Hindistan’a getirdikleri ve Hint toplumunu dört temel sınıfa ayırdıkları sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tımar Sistemi
 • İkta Sistemi
 • Kast sistemi
 • Devşirme Sistemi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya uygarlığında ilk kez demiri işleyen kültürdür?

 • Karasuk
 • Tagar
 • Anav
 • Andronova
SORU 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olarak kabul edilmektedir?

 • İstanbul
 • Bağdat
 • Vatikan
 • Kudüs
SORU 13

Mürekkep, kağıt, barut, pusula ve matbaayı bularak dünyada birçok gelişmeye öncülük eden uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran
 • Çin
 • Mısır
 • Hint
SORU 14

Türk adına ilk kez aşağıdaki kaynaklardan hangisinde rastlanmıştır?

 • Çin yıllıkları
 • Anal yıllıkları
 • Bizans kaynakları
 • Roma kaynakları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir?

 • Avrupa Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • Asya Hun Devleti
 • Ak Hun Devleti
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türk topluluklarından biri değildir?

 • Avarlar
 • Akadlar
 • Peçenekler
 • Oğuzlar
SORU 17

Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunda paralı asker iken Selçuklu saflarına geçerek; savaşın seyrini değiştiren Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Macarlar
 • Bulgarlar
 • Kıpçaklar
 • Peçenekler
SORU 18

Tarihte Çin imparatorunu esir alarak, Türk topraklarını ve Çin sarayında bulunan Türk esirleri kurtarmayı planlayan efsanevi Türk kahramanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Attila
 • İstemi
 • Kürşad
 • Kültigin
SORU 19

Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edilen coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sibirya
 • Orta Asya
 • Avrupa
 • Mezopotamya
SORU 20

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • Sümer – Pers
 • Hitit – Mısır
 • Med – İyon
 • Avar – Bizans
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBCDABDCCADBACBDCBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler