GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

“Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini yer ve _________ göstererek, sebepsonuç belirterek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.”
Verilen tarih tanımında boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Zaman
 • B) Olay
 • C) Olgu
 • D) Tasnif
SORU 2

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, tarihin konusu içerisinde yer almaz?

 • A) Siyasal
 • B) Kültürel
 • C) Astronomi
 • D) Dinî
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnektir?

 • A) Türkiye Tarihi
 • B) Orta Çağ Tarihi
 • C) Avrupa Tarihi
 • D) Tıp Tarihi
SORU 4

Osmanlı Devleti’nde mali alanda _________ takvim kullanılırken; gündelik hayatta ise hicri takvim kullanılırdı.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Celali
 • B) Miladi
 • C) Rumi
 • D) Selimi
SORU 5

Kullandığı “Karbon 14” metoduyla tarihî buluntuların madde yapısını inceleyerek, buluntuların ait olduğu dönemi belirlemeye çalışan tarihe yardımcı bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Coğrafya
 • B) Nümizmatik
 • C) Sanat Tarihi
 • D) Kimya
SORU 6

İlahi dinlere göre ilk insanlar, aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Adem ve Havva
 • B) Yusuf ve Züleyha
 • C) Süleyman ve Belkıs
 • D) İsa ve Meryem
SORU 7

Hiyeroglif adı verilen resimli yazıyı, aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bulmuştur?

 • A) Akadlar
 • B) Mısırlılar
 • C) Elamlar
 • D) Amurrular
SORU 8

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangileri İran’da siyasi faaliyette bulunmuşlardır?

 • A) Sümerler – Asurlular
 • B) Lidyalılar – Frigyalılar
 • C) Hititler – Urartular
 • D) Medler – Persler
SORU 9

Kavimler Göçü’nü başlatan millet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İngilizler
 • B) Almanlar
 • C) Türkler
 • D) Yunanlılar
SORU 10

Arilerin, Hindistan’a getirdikleri ve Hint toplumunu dört temel sınıfa ayırdıkları sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tımar Sistemi
 • B) İkta Sistemi
 • C) Kast sistemi
 • D) Devşirme Sistemi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya uygarlığında ilk kez demiri işleyen kültürdür?

 • A) Karasuk
 • B) Tagar
 • C) Anav
 • D) Andronova
SORU 12

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olarak kabul edilmektedir?

 • A) İstanbul
 • B) Bağdat
 • C) Vatikan
 • D) Kudüs
SORU 13

Mürekkep, kağıt, barut, pusula ve matbaayı bularak dünyada birçok gelişmeye öncülük eden uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İran
 • B) Çin
 • C) Mısır
 • D) Hint
SORU 14

Türk adına ilk kez aşağıdaki kaynaklardan hangisinde rastlanmıştır?

 • A) Çin yıllıkları
 • B) Anal yıllıkları
 • C) Bizans kaynakları
 • D) Roma kaynakları
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir?

 • A) Avrupa Hun Devleti
 • B) Uygur Devleti
 • C) Asya Hun Devleti
 • D) Ak Hun Devleti
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türk topluluklarından biri değildir?

 • A) Avarlar
 • B) Akadlar
 • C) Peçenekler
 • D) Oğuzlar
SORU 17

Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunda paralı asker iken Selçuklu saflarına geçerek; savaşın seyrini değiştiren Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Macarlar
 • B) Bulgarlar
 • C) Kıpçaklar
 • D) Peçenekler
SORU 18

Tarihte Çin imparatorunu esir alarak, Türk topraklarını ve Çin sarayında bulunan Türk esirleri kurtarmayı planlayan efsanevi Türk kahramanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Attila
 • B) İstemi
 • C) Kürşad
 • D) Kültigin
SORU 19

Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edilen coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sibirya
 • B) Orta Asya
 • C) Avrupa
 • D) Mezopotamya
SORU 20

Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • A) Sümer – Pers
 • B) Hitit – Mısır
 • C) Med – İyon
 • D) Avar – Bizans
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBCDABDCCADBACBDCBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?