Tarih 3 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Yakın Doğu’da kurulmuş devletlerden biridir?

 • Büyük Selçuklu
 • Asya Hun
 • Memlûk
 • Uygur
SORU 2

1243 Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Memlûk
 • Bizans
 • Altın Orda
 • İlhanl
SORU 3

Osmanlı Beyliği Bizans ile mücadele ederken gaza ve cihat anlayışıyla gelen _________ adı verilen Türkmen topluluklarının desteğini sağladı.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Tekfur
 • Kazasker
 • Müsellem
 • Gaziyanırum
SORU 4

Edirne, hangi padişah döneminde başkent yapılmıştır?

 • Orhan Bey
 • I. Murat
 • Yıldırım Bayezit
 • II. Mehmet
SORU 5

1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’i esir alarak Osmanlı Devleti’ne yıkılma tehlikesi yaşatan ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Timur
 • Baybars
 • Tumanbay
 • Attila
SORU R
SORU 6

Osmanlı devlet teşkilatı ve idari yapısında Müslüman Türk devletlerinin kurumları ile Orta Asya _________ devlet geleneğinin derin bir etkisi bulunmaktadır.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Arap
 • Çin
 • Türk
 • İran
SORU 7

Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

 • Şeyhülislam
 • Kazasker
 • Nişancı
 • Padişah
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olarak kabul edilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malatya
 • Kütahya
 • Trabzon
 • Van
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde dirlik sahibi kişilerin beslemek zorunda oldukları askerlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cebelü
 • Yeniçeri
 • Azap
 • Silahtar
SORU 10

II. Bayezit devrinin askerî başarılar açısından sönük geçmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetret Devri
 • Çınar Vakası
 • Cem Olayı
 • Coğrafi Keşifler
SORU 11

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren, padişahların divanıhümayun toplantılarını izledikleri yere ne ad verilir?

 • Enderun
 • Kasrıadl
 • Birun
 • Harem
SORU 12

Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki hangi olay sonrasında yıkılmıştır?

 • İstanbul’un fethi
 • Kösedağ Savaşı
 • Fransız ihtilali
 • Reform Hareketleri
SORU 13

Öncülüğünü Martin Luther’in yaptığı Reform hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

 • İtalya
 • Fransa
 • İngiltere
 • Almanya
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren öğretmenlere ne ad verilirdi?

 • Müderris
 • Müftü
 • Kadı
 • Kazasker
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticareti korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş teşkilatlardan biri değildir?

 • Tulumbacılar
 • Derbentçiler
 • Menzil Teşkilatı
 • Mekkâri Taifesi
SORU 16

Aşağıdaki padişahlardan hangisi, Yavuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında Osmanlı tahtına geçmiştir?

 • Yıldırım Bayezit
 • III. Murat
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Genç Osman
SORU 17

Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü, aşağıdaki hangi anlaşmayla sona ermiştir?

 • Bucaş
 • Zitvatorok
 • Serav
 • Nasuh Paşa
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yeniçeriler tarafından katledilmiştir?

 • IV. Murat
 • III. Mehmet
 • Genç Osman
 • II. Süleyman
SORU 19

Aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’da mezhep savaşı sona ermiştir?

 • Vasvar
 • Vestfalya
 • Kasrışirin
 • İstanbul
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk kez bütçe çalışmasını, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmıştır?

 • Köprülü Mehmet Paşa
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
 • Damat İbrahim Paşa
 • Tarhuncu Ahmet Paşa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBACDBACBADAACBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Tarih 3 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 3 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 3 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 3 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 3 soruları toplamda 9 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 3 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 3 testinin başarı yüzdesi %61. Sınava katılan 9 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 18.22 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?