Tarih 4 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Feodalizm
 • Sosyalizm
 • Makyavelizm
 • Kapitalizm
SORU 2

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

 • Lale Devri
 • Tanzimat Devri
 • Meşrutiyet Devri
 • Fetret Devri
SORU 3

Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

 • Fransa
 • İtalya
 • Rusya
 • İngiltere
SORU 4

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demirbaş Şarl
 • Bismarck
 • Metternich
 • George Washington
SORU 5

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için _________ olarak kabul edilmiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Aydınlanma Çağı
 • Ayaklanmalar yüzyılı
 • Akıl Çağı
 • Demokrasi yüzyılı
SORU R
SORU 6

III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatların tümüne “_________” adı verilirdi.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Sekbanıcedit
 • İradıcedit
 • Eşkinci
 • Boğaz
SORU 7

Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mali işler
 • Eğitim ve adalet işleri
 • Dış işleri
 • Donanma işleri
SORU 8

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurultay
 • Babıali
 • Meclis
 • Divan
SORU 9

Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Magna Carta
 • Kanunuesasi
 • İnsan Hakları Bildirgesi
 • Baraj yapmanın
SORU 10

Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

 • II. Mahmut
 • I. Mustafa
 • Abdülaziz
 • Abdülmecit
SORU 11

II. Mahmut Dönemi’nde
• Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması
• Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması
• Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması
gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

 • Askerî açıdan Avrupa’nın önüne geçmek
 • Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek
 • Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak
 • Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek
SORU 12

Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

 • Fransız ihtilali
 • Londra Konferansı
 • Tersane Konferansı
 • Meşrutiyetin ilanı
SORU 13

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

 • Bükreş
 • Amasya
 • Kütahya
 • Edirne
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • Ayastefanos Antlaşması’yla
 • Kanunuesasi’nin ilanıyla
 • Senediittifak ile
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

 • Osmanlıcılık
 • Şarkiyatçılık
 • Batıcılık
 • Türkçülük
SORU 16

İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde;
I. Ham madde arayışı
II. Pazar arayışı
III. Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak
IV. Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

 • I ve III
 • II ve IV
 • I ve II
 • I ve IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

 • Fransa
 • Sırbistan
 • Bulgaristan
 • Karadağ
SORU R
SORU 18

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

 • Kanal
 • Irak
 • Çanakkale
 • SuriyeFilistin
SORU 19

I. Dünya Savaşı sonunda;
• Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması
• Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi
• İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması
durumları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • Olimpiyat oyunlarının
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
 • Önemli teknolojik buluşların
 • II. Dünya Savaşı’nın
SORU 20

1 Kasım 1922’de ________ kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Anayasanın
 • Saltanatın
 • Aşar vergisinin
 • Medreselerin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADDBDCBDACADBBCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Tarih 4 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 2 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 2 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?