GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Kelime olarak itaat, hüküm, örf, âdet, ceza ve mükâfat gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • İman
 • İbadet
 • Amel
SORU 2

İlkel kabile dinleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Kutsal kitapları bulunur.
 • Belli bir peygamberleri vardır.
 • Büyücülük yaygındır.
 • Evrenseldir.
SORU 3

Kast sistemi aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?

 • Caynizm
 • Budizm
 • Sihizm
 • Hinduizm
SORU 4

Yusuf peygamber hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Babası Hz. İshak’tır.
 • Mısır’da yaşamıştır.
 • Hz. Musa’dan sonra peygamber olmuştur.
 • İsrailoğulları onun zamanında köleleştirilmiştir.
SORU 5

Aşağıdaki dinlerden hangisi Nasranilik olarak da anılır?

 • Musevilik
 • Hristiyanlık
 • Budizm
 • Sihizm
SORU 6

Kur’anı Kerim’de “… onu ne öldürdüler ne de astılar… Allah onu kendi katına yükseltti…”
(Nisa Suresi, 157 ve 158.ayetler)
Bu ayetlerde konu edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Musa
 • Hz. İsa
 • Hz. Davut
SORU 7

I. Daha sağlıklı büyümesi
II. Saf bir dil öğrenmesi
III. Ahlaklı yetişmesi
IV. Putlardan uzak tutulması
Hz. Muhammed’in süt anneye verilmesinin sebebleri hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 • I ve II
 • I ve III
 • III ve IV
 • II ve IV
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kız çocuklarından biri değildir?

 • Hz. Zeynep
 • Hz. Rukiye
 • Hz. Ayşe
 • Hz. Fatıma
SORU 9

Hz. Peygamber; “Kim Ebu Sufyân’ın evine girerse emniyettedir. Kim kendi evinde kalırsa emniyettedir. Kim Haremi Şerife girerse emniyettedir.” sözünü ne zaman söylemiştir?

 • Mekke’nin Fethinde
 • Medine’ye hicrette
 • Veda Hutbesinde
 • İlk vahiy geldiğinde
SORU 10

Amentü esasları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • İslam’ın şartlarını
 • Namazın farzlarını
 • Ahlak esaslarını
 • İmanın şartlarını
SORU 11

“Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz”
(Enbiya Suresi, 47. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Yapılanların hesabının verileceği
 • Ahirette kimseye haksızlık yapılmayacağı
 • Allah’ın küçük günahları affedeceği
 • Dünya hayatının sona ereceği
SORU 12

“Onlar bilmiyorlar mı ki, gizlediklerinide açıkladıklarını da Allah bilir.”
(Bakara Suresi, 77. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisinden bahsedilmektedir.

 • Hayat
 • İlim
 • Basar
 • İrade
SORU 13

“Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”
(Mearic Suresi, 4. ayet)
Verilen ayette meleklerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?

 • Nurdan yaratıldıklarına
 • Cinsiyetlerinin olmadığına
 • Kanatlı olduklarına
 • Hızlı hareket ettiklerine
SORU 14

“De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyolunuyor…”
(Kehf Suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed’in hangi özelliği dile getirilmektedir?

 • Peygamber olduğu
 • Güvenilir olduğu
 • Merhametli olduğu
 • Güzel ahlaklı olduğu
SORU 15

Hastalıkta ve yolculukta ibadetleri yerine getirmede Müslümanlara bazı kolaylıklar tanınmıştır. Örneğin yolcuya cuma namazı ve oruç farz değildir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuya örnek verilebilir?

 • “…. Namaz, insanı kötülüklerden ve hayasızlıktan alıkoyar.” (Ankebut Suresi, 45. ayet)
 • “…Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez…” (Bakara Suresi, 286. ayet)
 • “Ey Resulum… sen dini Allah’a has kılarak kulluk et.” (Zümer Suresi, 2. ayet)
 • “Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.” (Maun Suresi, 4 – 66.ayetler)
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzları arasında yer almaz?

 • Yüzü yıkamak
 • Ağza su vermek
 • Başı mesh etmek
 • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
SORU 17

Ettihiyyatü – Allahümmesalli – Allahhümmebarik, duaları aşağıdaki namazların hangisinin ilk oturuşunda okunur?

 • Öğle namazının ilk sünneti
 • Öğle namazının farzı
 • Yatsı namazının farzı
 • İkindi namazının sünneti
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın amaçlarından biri olamaz?

 • Müslümanlar arasında manevi bağı kuvvetlendirmek.
 • İnananlar arasında sevgi ve muhabbet yerleştirmek.
 • Sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmak.
 • Daha fazla sevap kazanmak.
SORU 19

• Sözlükte; temizlik, bereket, çoğalmak anlamına gelir.
• İslam’ın beş temel esasından biridir.
• Medine döneminde farz kılınmıştır.
Hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namaz
 • Oruç
 • Hac
 • Zekât
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bir dua cümlesidir?

 • “Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” (Kevser Suresi, 2. ayet)
 • “Kalpler Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Râd Surasi, 28. ayet)
 • “De ki: Rabb’im! Affet, merhamet et, sen merhametlilerin en hayırlısısın.” (Mü’minun Suresi, 118. ayet)
 • “… Her kim bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” (Maide Suresi, 32. ayet)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACDBBCACADCBDABBDCDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler