GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

I- Taşıt yolu üzerinde bulunur.
II- Trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.
III- Yayaların güvenli geçebilecekleri alandır.
Yaya geçidi için yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 2

Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Bağlantı yollarında geri gitmeleri
 • Trafik işaret levhalarına uymaları
 • Trafik polisinin ikazlarına uymaları
 • Işıklı trafik işaret cihazlarının sinyallerine uymaları
SORU 3

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 • Aşırı tepki gösterilmesi
 • Birdenbire sinirlenilmesi
 • Bencillikten uzak durulması
 • Kaba ve saldırgan davranılması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

 • Yayalara su sıçratılması
 • Hız kurallarına uyulması
 • Diğer sürücülerin korkutulması
 • Elinde cep telefonu ile araç kullanılması
SORU 5

• Taşıttan sarkmak
• Habersiz inmek-binmek
Yukarıda verilenlerin yapılması, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerden hangisinin içinde değerlendirilir?

 • Araç kusurları
 • Yaya kusurları
 • Yolcu kusurları
 • Sürücü kusurları
SORU 6

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • Dur işareti
 • Geç işareti
 • Yavaşlatma işareti
 • Hızlandırma işareti
SORU 7

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

 • Sarı ışıkta
 • Kırmızı ışıkta
 • Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
 • Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
SORU 8

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

 • Virajlı
 • Eğimli
 • Kaygan
 • Kasisli
SORU 9

Koşulların uygun olması hâlinde sürücü, kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

 • Diğer şeride geçemez.
 • Önündeki aracı geçebilir.
 • Takip mesafesini azaltabilir.
 • Sol şeritte sürekli seyredebilir.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

 • Seyir esnasında emniyet kemeri kullanılması
 • Trafikteki motorlu araç sayısının artırılması
 • Aracın kapılarının açık tutulması
 • Koyu renk giysiler giyilmesi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, güvenli yolculuk için alınması gereken önlemlerdendir?

 • İçkili olarak araç kullanılması
 • Aracın bakımının yetkili servislerde yaptırılması
 • Sürüş öncesi düzensiz ve yetersiz uyku uyunması
 • Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların seçilmesi
SORU 12

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
 • Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
 • İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
 • Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi, sola dönüş yapan araç sürücülerinin uymak mecburiyetinde olduğu kurallardan biri değildir?

 • Hızını azaltmak
 • Dönüş işareti vermek
 • Dönüşü dar bir kavisle yapmak
 • Dönüşe başlamadan önce sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek
SORU 14

Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek-bindirmek, eşya yüklemek-boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasına ne ad verilir?

 • Durma
 • Duraklama
 • Park etme
 • Trafikten men
SORU 15

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

 • Dönüş ışıklarını yakarak
 • Birkaç defa korna çalarak
 • Acil uyarı ışıklarını yakarak
 • Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
SORU 16

Yayalar, karanlıkta ya da görüşün yetersiz olduğu durumlarda trafik kazalarından korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisini almak zorundadır?

 • Koyu renk giysiler giymek
 • Yıllık hayat sigortası yaptırmak
 • Üzerlerinde yansıtıcı aksesuar bulundurmak
 • Trafik yoğunluğu az olan şeritten yürümek
SORU 17

Yayalar, kara yolunda karşıdan karşıya güvenli geçiş yapabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmaz?

 • Okul geçitlerini
 • Alt ve üst geçitleri
 • Trafik ışıklarının bulunduğu yerleri
 • İlerisi görülmeyen tepe üstü ve dönemeçli yolları
SORU 18

Motorlu bisiklet ve motosikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

 • Eldiven
 • Rüzgârlık
 • Emniyet kemeri
 • Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
SORU 19

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
SORU 20

Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

 • Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
 • Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
 • Araç sahibi tarafından kullanılmıyorsa
 • Kasko sigortası yoksa
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACBCADCBABACBDCDDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler