GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ne ad verilir?

 • Çevre koruma
 • Acil tedavi
 • İlk yardım
 • Yöntem
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

 • Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
SORU 3

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “B” neyi ifade etmektedir?

 • Vücut ısısının düşürülmesini
 • Solunumun değerlendirilmesini
 • Kan dolaşımının değerlendirilmesini
 • Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
SORU 4

Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur?

 • Otomobil
 • Motosiklet
 • Motorlu bisiklet
 • Lastik tekerlekli traktör
SORU 5

I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG’li ise tüpün vanasının kapatılması
Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • Solunum
 • Nabız
 • Vücut ısısı
 • Kan şekeri
SORU 7

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
 • Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
 • Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
 • Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
SORU 8

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 • Kalbi düzensiz çalışanlarda
 • Öksürük ve hıçkırığı olanlarda
 • Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlarda
 • Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlarda
SORU 9

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir?

 • Havale
 • Turnike
 • Kalp masajı
 • Atelle tespit
SORU 10

Bağışlanan organların nakledilmesi işlemi, hangi bakanlığın denetim, gözetim ve bilgisi dahilinde gerçekleştirilir?

 • Sağlık Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

 • Kandaki oksijen oranının artması
 • Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
 • Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
 • Dokuların oksijenlenmesinin kolaylaşması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanamasının özelliklerinden biri değildir?

 • Kanın açık kırmızı renkte olması
 • Kısa sürede kaybedilen kanın fazla olması
 • Kanamanın yavaş ve sızıntı şeklinde olması
 • Kanamanın kesik kesik ve fışkırır şekilde olması
SORU 13

İlk yardım yapacak olan kişi, kazazedeyi sırtüstü yatırmış, yakasını açmış, bacaklarını 30 cm kadar yükseltmiş ve sıcak tutulmasını sağlamıştır.
İlk yardımcı, yapmış olduğu bu uygulamalarla öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

 • Şokun engellenmesini
 • Kanamanın durdurulmasını
 • Zihinsel aktivitenin korunmasını
 • Sindirim işlevinin rahat olmasını
SORU 14

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
 • Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
 • Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
 • Taşıma esnasında baş-boyungövde ekseninin korunması
SORU 15

Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • 1. derece yanıkların basınçsız soğuk suya tutulması
 • Yanık bölgeye yoğurt, yağ gibi maddelerin sürülmesi
 • Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılmaması
 • Yanık eklem bölgesinde ise sabitlenerek eklem hareketinin önlenmesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, sabitlenen ve bandajlanan burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

 • Burkulan bölgeye masaj yapılması
 • Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
 • Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
 • Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
SORU 17

Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

 • Koma
 • Sara
 • Bayılma
 • Halsizlik
SORU 18

I- Boğucu etki yapması
II- Fiziksel aktivitenin artması
III- Kanın, oksijen taşımasının engellenmesi
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, akrep sokması durumunda yapılması gereken bir ilk yardım uygulamasıdır?

 • Kazazedenin ayakta tutulması
 • Yaraya sıcak uygulama yapılması
 • Sokmanın olduğu bölgenin hareket ettirilmesi
 • Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanması
SORU 20

Yaralının araçtan çıkarılmasında ________ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
 • Heimlich manevrası
 • Rentek manevrası
 • İtfaiyeci yöntemi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBADBBDCABCACBDABDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler