Türk Edebiyatı 1 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Sanatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Sanat yalnızca bir yazı etkinliğidir.
 • Sanatla yalnız çağdaş insanlar uğraşmaktadır.
 • İnsanın bulunduğu yerde her zaman sanat var olmuştur.
 • Sanatın insanı ruhsal olarak geliştirmediği görülmüştür.
Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisi edebi metne örnektir?

 • Doğa sevgisini işleyen öykü metini
 • Anadolu’nun Türkleşmesini anlatan tarih metini
 • Karadeniz orman örtüsünü anlatan coğrafya metini
 • Aşılamanın önemini anlatan tarım bilgisi metni
Soru 3

“Sanat, dünden bugüne değil; yüzyıllar içinde oluşmuş bir bütünün adıdır.”
Bu cümlede sanatın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • Pahalı olması
 • İlgi çekici olması
 • Geniş kitlelere hitap etmesi
 • Birikim ürünü olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi görsel sanatlardan biridir?

 • Müzik
 • Resim
 • Bale
 • Tiyatro
Soru 5

Namık Kemal, tiyatro ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: “Tiyatro bir eğlencedir, fakat eğlencelerin en faydalısıdır.”
Buna göre Namık Kemal, tiyatro sanatının hangi özelliğini öne çıkarmaktadır?

 • İnsanlar için sıradan bir durum olduğunu
 • Tiyatronun ciddi bir uğraş gerektirmediğini
 • Herkesin bu işi yapabileceğini
 • İnsanları keyiflendirirken onlara yararlı olmasını
REKLAM
Soru 6

Kültür; halkın geleneklerinden, yapageldiği şeylerden, örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatından, dilinden, musikisinden, dininden, ahlakından, estetik ve ekonomik mahsüllerinden oluşur.
(Turan Karataş - Edebiyat Terimleri Sözlüğü)
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan ögelerden biri değildir?

 • Dil
 • Sanat
 • Siyasi Tarih
 • Müzik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi edebi eserde bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • Üslup olarak sanatsal özellikler taşımak
 • Edebi zevk duygusu vermek
 • Duyguları güzel ve etkili biçimde anlatmak
 • Topluma yararlı konuları işlemek
Soru 8

Bahar olsun da seyredin
Nasıl süsler bayırları
Zümrüt gibi çayırları
Yüzü gülen o pek narin
Gelin yüzlü papatyalar

Bu dizeler aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • Tarihi metin
 • Felsefi metin
 • Edebi metin
 • Bilimsel metin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi şiirde “zihniyet” kavramını açıklar?

 • Her sanat eseri yazıldığı dönemin izlerini taşır.
 • Sanat eseri, yazıldığı türün sınırları dışına çıkamaz.
 • Sanat eseri bütün dönemlerden bağımsızdır.
 • Her sanat eseri bir amaç için yazılmıştır.
Soru 10

Bir toplumdaki insanlar arasında günlük yaşam içinde kullanılan ve iletişimi sağlayan, sürekli olarak kullanılan dile (_______) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • üslup
 • konuşma dili
 • üst dil
 • halk dili
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dilin bir topluma sağladığı yararlardan biri değildir?

 • İletişim sağlamak
 • Ulusal birlik sağlamak
 • Duygu ve düşünceleri dile getirmek
 • Kişiler arası anlaşmazlıklar oluşturmak
Soru 12

Duygu, düşünce, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili biçimde anlatma sanatına (_______) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

 • gösterge
 • Bilim
 • Edebiyat
 • Dil
Soru 13

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir eğitimin yanı sıra deneyim ve ustalık gerektiren el emeğine dayanan faaliyetlere zanaat denir.
Buna göre, zanaatte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Dil ve üslup
 • Tecrübe
 • Emek
 • Beceri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi metinler arası ritim farklılığını oluşturan ögelerden biridir?

 • Metnin şairi
 • Metnin başlığı
 • Metnin uzunluğu
 • Metnin ses tekrarları 25
Soru 15

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Yağan kardan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

Bu dizelerin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aruz ölçüsü
 • Serbest ölçü
 • 8’li hece ölçüsü
 • 7’li hece ölçüsü
Soru 16

Hayal hayal oldu, şu bizim iller
Dostun bahçesinde açıldı güller
Her seher, her sabah öter bülbüller
Aşkı bu serime kondu, gidiyor

Bu dizeler özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Koçaklama
 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Ağıt
Soru 17

Güle sordum adını
Gül açılsın, gör, dedi
Yâre ömrün vermezsen
Aşka ermen zor, dedi

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmiştir?

 • Abartma
 • İntak
 • Teşbih
 • Cinas
Soru 18

Gurbet o kadar acı
Ki, ne varsa içimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde

Bu dizelerin dizilişine göre uyak örgüsünün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sarma uyak
 • Çapraz uyak
 • Düz uyak
 • Mani tipi uyak
Soru 19

Aşağıdaki beyitlerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

 • Beyaz ellerine kına yaraşır Mavi gözleriyle bir içim sudur
 • Başımız önünde geliyor yere Işıklar dağıttın sen gönüllere
 • Niçin bu derenin suları kara Niçin böyle hırçın akıyor dere
 • Akşam kapanınca perde perde Bir hatıra zevki var kederde
Soru 20

Tuna Nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Plevne’den çıkmam diyor

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kahramanlık teması işlenmektedir.
 • 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Yarım uyak kullanılmıştır.
 • Redif vardır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDADCABDCADCBBBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler