GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 2 – Test 42015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı eserlerin özelliklerinden biridir?

 • A) Canlandırma amacı güdülür.
 • B) Bir sahne ortamı bulunur.
 • C) Anlatım bir olay çerçevesinde gerçekleşir.
 • D) İzleyici ile diyalog sağlanır.
SORU 2

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanı Kurtuluş Savaşı sürecini anlatır.
Yazarın eserlerini ortaya koyarken içinde bulunduğu koşullardan etkilenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılabilir?

 • A) Gelenek
 • B) TEMA
 • C) anlatım
 • D) Zihniyet
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi olay çerçevesinde oluşan edebi türlere örnektir?

 • A) Makale
 • B) Roman
 • C) Fıkra
 • D) Gezi yazısı
SORU 4

Sanat eserleri; sanatçıların duygu, düşünce ve hayal dünyasından beslenen, imge ve izlenimlerle zenginleşen eserlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaz?

 • A) Felsefe
 • B) Öykü
 • C) Destan
 • D) Tiyatro
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi hikâye planlarından biri değildir?

 • A) Yayılma
 • B) Serim
 • C) Düğüm
 • D) Çözüm
SORU 6

Bir hikâyede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmaz?

 • A) Olay
 • B) Yer
 • C) Kişi
 • D) Derleme
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının önde gelen hikâyecilerinden biri olarak söylenemez?

 • A) Memduh Şevket Esendal
 • B) Orhan Veli Kanık
 • C) Sait Faik Abasıyanık
 • D) Ömer Seyfettin
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı eserlerden biri olarak söylenemez?

 • A) Destan
 • B) Fabl
 • C) Hikâye
 • D) Şiir
SORU 9

İnsanların başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatan kısa yazılara (_________) denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Roman
 • B) Öykü
 • C) Masal
 • D) Destan
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatını da etkilemiş önemli hikâye sanatçılarından biridir?

 • A) P. Valery
 • B) C. Baudelaire
 • C) G. Moupassant
 • D) J. P. Sartre 26
SORU 11

Öykü ve romanlarda yer alan betimleme kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

 • A) Olayda geçen fiziki çevrenin ve kişilerin tanıtımını
 • B) Olayda yer alan kişilerin sayısını
 • C) Metnin, türün özelliklerine uyup uymayacağını
 • D) Metindeki olayların aşamalarını
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi edebi metne örnek olabilir?

 • A) Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu anlatan metin
 • B) Bahar gelince doğadaki değişimi anlatan metin
 • C) Boğaziçi Köprüsü’nün yapılışını anlatan metin
 • D) Aristo ve Farabi’nin görüşlerini karşılaştıran metin
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi şiirdeki ahenk unsurlarından biri değildir?

 • A) Müzik
 • B) Ritim
 • C) Ölçü
 • D) Uyak Örgüsü
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi yazılı ve sözlü anlatım arasındaki benzerliklerden biridir?

 • A) Noktalama kurallarına dikkat etmek
 • B) Günlük dili kullanmak
 • C) İletişim aracı olarak dili kullanmak
 • D) Vurgu ve tonlamaya önem vermek
SORU 15

Edebi metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) Kişisel gözlemlerden yararlanılır.
 • B) Öğretme amacı taşır.
 • C) Sayısal verilere dayanır.
 • D) Deneysel bulgu oluşturma amacı taşır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi şiirin anlamına özgü kavramlardan biri değildir?

 • A) Hayal
 • B) İmge
 • C) Mecaz
 • D) Dörtlük
SORU 17

İncecikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer elif elif diye

Bu dizilerde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğa sevgisi
 • B) Ayrılık Acısı
 • C) Pişmanlık
 • D) Yaşama Küskünlük
SORU 18

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde anlamsal olarak karşıtlığa yer verilmiştir?

 • A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
 • C) Her koyun kendi bacağından asılır.
 • D) Ak akçe kara gün içindir.
SORU 19

Aşağıdaki yazareser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yüksek Ökçeler – Ömer Seyfettin
 • B) Yaprak Dökümü – Halide Edip Adıvar
 • C) Son Kuşlar – Sait Faik Abasıyanık
 • D) Türk Masalları – Eflatun Cem Güney
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Olağanüstü olaylara yer verilir.
 • B) Olmuş ya da olabilecek nitelikteki olaylar anlatılır.
 • C) Kişiler olağanüstü niteliklere sahiptir.
 • D) Eğitme amacı taşır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBAADBDBCABDCADBDBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?