Türk Edebiyatı 5 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı sayılan siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 • Islahat Fermanı’nın ilanı
 • II. Mahmut’un padişah olması
Soru 2

Edebiyat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Duygu ve düşünceleri etkili biçimde ortaya koymak
 • Siyasi olayları incelemek
 • Toplumsal olayları inceleyip analizler yapmak
 • Her türlü bilgiyi öğretmek
Soru 3

“Şair Evlenmesi” adlı eser ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Şinasi tarafından yazılmıştır.
 • 2 perdelik bir trajedidir.
 • Sahnelenen ilk oyundur.
 • Yanlış Batılılaşma konusu işlenmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangi Tanzimat Dönemi’nde Türk edebiyatındaki ilklerden biri değildir?

 • İlk makalenin yazılması
 • Aruz ölçüsü ile ilk şiirin yazılması
 • İlk noktalama işaretlerinin kullanılması
 • İlk romanın yazılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biri değildir?

 • Şinasi
 • Samipaşazâde Sezai
 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
REKLAM
Soru 6

İlk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takvim-i Vekâyi
 • Ceride-i Havadis
 • Tercüman-ı Ahval
 • Tasvir-i Efkar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi için söylenemez?

 • Sanat toplum içindir, anlayışı benimsenmiştir.
 • Sade bir dil anlayışı savunulmuştur.
 • Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi konular şiire girmiştir.
 • Dönem sanatçıları, yalnızca sanatçı kimliği ile öne çıkmıştır.
Soru 8

I. Eserde Doğulu-Batılı çekişmesi işlenir.
II. Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır.
III. Türünün ilk örneklerinden olması nedeniyle anlatım ve teknik özellikleri bakımından zayıftır.
Numaralandırılmış cümlelerde tanıtılan edebi eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felatun Beyle Rakım Efendi
 • Zehra
 • İntibah
 • Ömer’in Çocukluğu
Soru 9

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ziya Paşa → Zafername
 • Şemsettin Sami → Taaşşukı Talat ve Fitnat
 • Recaizade Mahmut Ekrem → Talimi Edebiyat
 • Namık Kemal → Makber
Soru 10

Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçısıdır. Romantik özellikleri ağır basan bir sanatçıdır. Divan edebiyatını eleştirmiş, onun yerine Batılı tarz edebiyatı savunmuştur. Tiyatro, roman, şiir, eleştiri gibi geniş bir yelpazede ürün vermiştir.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Şemsettin Sami
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Şinasi”nin eserlerinden biridir?

 • Celalettin Harzemşah
 • Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali
 • Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 • Kamus-ı Türkî
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir?

 • Destan
 • Roman
 • Mektup
 • Masal
Soru 13

Tanzimat Edebiyatı II. Dönem özelliklerini taşır. Realist özellikler ağır basar. Köle ticaretini konu alan (_________) adlı eserde Dilber adlı kızın başından geçen maceralar anlatılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Zehra
 • Araba Sevdası
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönem için söylenemez?

 • Bireysel temalar tercih edilmiştir.
 • Tiyatro türünde eser vermemek tercih edilmiştir.
 • Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Kapalı ve sanatlı anlatım tercih edilmiştir.
Soru 15

Türk edebiyatında sahnelenen ilk oyun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Afife Anjelik
 • Şair Evlenmesi
 • Celaleddin Harzemşah
 • Vatan yahut Silistre
Soru 16

• Abdulhak Hamit Tarhan
• Nabizade Nazım
• Muallim Naci
Bu sanatçılar ile aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

 • Zehra
 • Sergüzeşt
 • Demdeme
 • Karabibik
Soru 17

Aşağıdaki şiir adlarından hangisi Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın özellikleri hakkında bilgi vermektedir?

 • Ölü
 • Sahra
 • Vatan Mersiyesi
 • Makber
Soru 18

Aşağıdaki Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?

 • Şinasi
 • Namık Kemal
 • Ziya Paşa
 • Ahmet Mithat Efendi
Soru 19

Eserlerinde yaşamı boyunca taşıyacağı bir iz olarak eşi Fatma Hanım’ı 1885 yılında kaybetti. Şiir ve tiyatroda çok başarılı örnekler verdi. Türk şiirine Batılı bir kimlik kazandırdı. Şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, ümit gibi temaları işledi. Eşber, İçli Kız, Ölü, Makber eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Samipaşazâde Sezai
 • Muallim Naci
 • Abdulhak Hamit Tarhan 28
Soru 20

Ali Bey, hâli vakti yerinde bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir eğitim görmüştür. Babasını kaybedince üzüntüsünden sık sık Çamlıca’ya gezintiye gider olmuştur. Gezintilerinden birinde Mahpeyker adlı düşmüş bir kadınla tanışır ve ona bağlanır. Oğlunu bu kadınının elinden kurtarmak isteyen annesi Ali Bey’i Dilaşup adında bir cariyeyle evlendirir. Ali Bey bir süre sakinleşir, fakat Mahpeyker Ali Bey’in yakasını bırakmaz.
Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • İntibah
 • Sergüzeşt
 • Araba Sevdası
 • Zehra
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AAABBCDADACCBBDBCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler