Türk Edebiyatı 7 – Test 4 2015-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde Modern Türk Edebiyatı dönemlerinin tarihleri doğru olarak verilmiştir?

 • Tanzimat Dönemi (1860 – 1891)
 • Servetifünun Dönemi (1896 – 1910)
 • Millî Edebiyat Dönemi (1901 – 1911)
 • Cumhuriyet I. Dönemi (1912 – 1940)
SORU 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü alınan siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı’nın bitmesi
 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
SORU 3

“19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eser aşağıdaki araştırmacılarımızdan hangisine aittir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İsmail Habib Sevük
 • Agâh Sırrı Levent
 • Ahmet Kabaklı
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerinden biri değildir?

 • Yazı ve konuşma dili ayrımı kaldırılmıştır.
 • Konu ve mekan olarak Anadolu işlenmiştir.
 • Köy yaşamı eserlerde işlenmiştir.
 • Divan edebiyatının dil özellikleri benimsemiştir.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde romancılığı ile öne çıkan sanatçılardan biridir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ziya Osman Saba
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla gelişen edebi türlerden biri değildir?

 • Şiir
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Anı
SORU 7

Edebiyatımızda ilk örneği “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” olarak bilinen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Eleştiri
 • Makale
 • Gezi yazısı
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisinde makale türünün özelliklerinden biri yanlış verilmiştir?

 • Genellikle bilim, sanat konularında yazılır.
 • Kolay anlaşılan, senli benli anlatımı vardır.
 • Bilgi vermek amacı taşır.
 • Bir düşünceyi savunmak amacı ile yazılır.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Konu sınırı yoktur.
 • Konu ile ilgili deliller ortaya konur.
 • Okuyucuya düşüncesini kabul ettirme kaygısı yoktur.
 • İçten ve doğal bir anlatım kullanılır.
SORU 10

I. Güncel konular işlenir.
II. Okuyucular, yazıları sıcağı sıcağına okur.
III. Kısa, gazete ve dergi yazılarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
SORU 11

Aşağıdaki türlerden hangisi asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirir?

 • Deneme
 • Fıkra
 • Şiir
 • Tiyatro
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi anlayışlardan biri değildir?

 • Dini – maneviyatçı anlayış
 • Memleketçi anlayış
 • Saf şiir anlayışı
 • Fecriati anlayışı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi topluluklardan biridir?

 • Tanzimatçılar
 • Servetifünuncular
 • Yeni Lisançılar
 • Yedi Meşaleciler
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Cahit Külebi
 • Ziya Osman Saba
 • Ahmet Muhip Dıranas
SORU 15

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ziya Paşa → Zafername
 • Şemsettin Sami → Taaşşukı Talat ve Fitnat
 • Recaizade Mahmut Ekrem → Talimi Edebiyat
 • Namık Kemal → Makber
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde eser vermiş önemli yazarlarımızdan biri değildir?

 • Garip hareketi
 • Nurullah Ataç
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Sabahattin Eyüpoğlu
SORU 17

Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. “Faruk Nafiz’in hanı.” dedi. Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşaallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz “Han duvarları” şiirinde, tasvir ettiği han idi. Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut işçi idi.
Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
SORU R
SORU 18

Miratül Memalik (Ülkelerin Görünümü) adını taşıyan, ilk gezi yazısı örneği aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Ziya Paşa
 • Kâtip Çelebi
 • Bağdatlı Ruhi
 • Seydi Ali Reis
SORU 19

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Ahmet Haşim → Frankfurt Seyahatnamesi
 • Fatih Rıfkı Atay → Denizaşırı
 • Halit Ziya Uşaklıgil → Hac Yolunda
 • Reşat Nuri Güntekin → Anadolu Notları
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

 • Yalın bir dil, renkli ve süsleyici bir anlatım kullanılır.
 • Okuyucunun ulaşması istenen sonuç, bir iki cümleyle vurgulanır.
 • Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilir.
 • Okuyucunun ilgisini çekebilecek görünüm ve olaylar yansıtılır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADADBACBBCADDADCDDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 4

Açık lise Test çöz 2015 Türk Edebiyatı 7 testimiz 03 - 04 ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2014 - 2015 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Türk Edebiyatı 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Türk Edebiyatı 7 sınav soru ve cevapları 2015 yılında çıkmış sorulardır. 03 - 04 ocak 2015 tarihinde yapılan sınav soruları 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 03 - 04 ocak 2015 tarahinde yapılan 2014 - 2015 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 7 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 7 2015 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 7 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 7 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 7 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler