Türk Edebiyatı 7 Dersi 2014 - 2015 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinde Modern Türk Edebiyatı dönemlerinin tarihleri doğru olarak verilmiştir?

 • Tanzimat Dönemi (1860 – 1891)
 • Servetifünun Dönemi (1896 – 1910)
 • Millî Edebiyat Dönemi (1901 – 1911)
 • Cumhuriyet I. Dönemi (1912 – 1940)
Soru 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü alınan siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı’nın bitmesi
 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
Soru 3

“19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eser aşağıdaki araştırmacılarımızdan hangisine aittir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • İsmail Habib Sevük
 • Agâh Sırrı Levent
 • Ahmet Kabaklı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerinden biri değildir?

 • Yazı ve konuşma dili ayrımı kaldırılmıştır.
 • Konu ve mekan olarak Anadolu işlenmiştir.
 • Köy yaşamı eserlerde işlenmiştir.
 • Divan edebiyatının dil özellikleri benimsemiştir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde romancılığı ile öne çıkan sanatçılardan biridir?

 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ziya Osman Saba
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla gelişen edebi türlerden biri değildir?

 • Şiir
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Anı
Soru 7

Edebiyatımızda ilk örneği “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” olarak bilinen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Eleştiri
 • Makale
 • Gezi yazısı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde makale türünün özelliklerinden biri yanlış verilmiştir?

 • Genellikle bilim, sanat konularında yazılır.
 • Kolay anlaşılan, senli benli anlatımı vardır.
 • Bilgi vermek amacı taşır.
 • Bir düşünceyi savunmak amacı ile yazılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Konu sınırı yoktur.
 • Konu ile ilgili deliller ortaya konur.
 • Okuyucuya düşüncesini kabul ettirme kaygısı yoktur.
 • İçten ve doğal bir anlatım kullanılır.
Soru 10

I. Güncel konular işlenir.
II. Okuyucular, yazıları sıcağı sıcağına okur.
III. Kısa, gazete ve dergi yazılarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Gezi yazısı
Soru 11

Aşağıdaki türlerden hangisi asıl gelişimini Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirir?

 • Deneme
 • Fıkra
 • Şiir
 • Tiyatro
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi anlayışlardan biri değildir?

 • Dini – maneviyatçı anlayış
 • Memleketçi anlayış
 • Saf şiir anlayışı
 • Fecriati anlayışı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi topluluklardan biridir?

 • Tanzimatçılar
 • Servetifünuncular
 • Yeni Lisançılar
 • Yedi Meşaleciler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Cahit Külebi
 • Ziya Osman Saba
 • Ahmet Muhip Dıranas
Soru 15

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ziya Paşa → Zafername
 • Şemsettin Sami → Taaşşukı Talat ve Fitnat
 • Recaizade Mahmut Ekrem → Talimi Edebiyat
 • Namık Kemal → Makber
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde eser vermiş önemli yazarlarımızdan biri değildir?

 • Garip hareketi
 • Nurullah Ataç
 • Hüseyin Cahit Yalçın
 • Sabahattin Eyüpoğlu
Soru 17

Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. “Faruk Nafiz’in hanı.” dedi. Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşaallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina, sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz “Han duvarları” şiirinde, tasvir ettiği han idi. Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş bir esnaf yahut işçi idi.
Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Biyografi
 • Gezi yazısı
Soru 18

Miratül Memalik (Ülkelerin Görünümü) adını taşıyan, ilk gezi yazısı örneği aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Ziya Paşa
 • Kâtip Çelebi
 • Bağdatlı Ruhi
 • Seydi Ali Reis
Soru 19

Aşağıdaki sanatçı → eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

 • Ahmet Haşim → Frankfurt Seyahatnamesi
 • Fatih Rıfkı Atay → Denizaşırı
 • Halit Ziya Uşaklıgil → Hac Yolunda
 • Reşat Nuri Güntekin → Anadolu Notları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

 • Yalın bir dil, renkli ve süsleyici bir anlatım kullanılır.
 • Okuyucunun ulaşması istenen sonuç, bir iki cümleyle vurgulanır.
 • Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilir.
 • Okuyucunun ilgisini çekebilecek görünüm ve olaylar yansıtılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADADBACBBCADDADCDDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler